De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: de zomernota 2019

Stellen het volgende amendement voor:
– Om de passage mbt Toeristenbelasting aan te passen naar: het te verhogen tarief toeristenbelasting met 100% voor overnachtingen van toeristen aan Enschede;
– Onderzoek te doen of er ook een mogelijkheid is om na de eerste verhoging van 100%, deze de twee daarop volgende jaren nog eens met 50% per jaar te gaan verhogen.

Toelichting (gemotiveerd):
– Het college toch de toeristenbelasting omarmt, zoals eerder door DPE voorgedragen;
– Maar deze zich alleen richt op de hotelovernachtingen in Enschede en over de Bed & Breakfast, camping of ander soort overnachtingen niet gesproken wordt;
– Het aantal toeristen in Enschede naar verwachting 30% stijgt per jaar en dit niet alleen hotelovernachtingen betreft;
– Het ook interessant is om de Bed & Breakfast, campings en ander soort overnachtingen hier in mee te nemen, anders komen we niet aan de voorgestelde €300.000,= en zoals in de Zomernota genoemd.

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
Punt 1 van het dictum als volgt te wijzigen:
Het college op te dragen om een gemeentebegroting 2019-2022 op te stellen gebaseerd op het scenario IV “evenwichtige keuzes tussen investeren en saneren” met in acht neming van de
volgende wijziging:
– Om de passage m.b.t. Toeristenbelasting aan te passen naar: het te verhogen tarief toeristenbelasting met 100% voor overnachtingen van toeristen aan Enschede;
– Onderzoek te doen of er ook een mogelijkheid is om na de eerste verhoging van 100%, deze de twee daarop volgende jaren nog eens met 50% per jaar te gaan verhogen.

7 voor: SP, PVV, DPE, Groep Versteeg
31 tegen: BBE, D66, VVD, CDA, GL, PvdA, CU, DENK, EA