De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Vaststelling nota ‘Uitgangspunten Energievisie’

Stellen het volgende amendement voor:
– Aan de risico’s toe te voegen dat de plaatsing van windturbines en zonnepanelen de ontwikkelingen op Airport Twente / Technologie Base niet mogen blokkeren.

Toelichting (gemotiveerd):
– Het luchtruim boven Enschede heeft een unieke status waardoor er innovatieve vlieg ontwikkelingen mogelijk zijn.
– Nieuwe drones kunnen zien en denken door verschillende sensoren te combineren en daarmee kunstmatige intelligentie toe te voegen en er steeds meer handige toepassingen voor drones komen.
– Door de ontwikkeling van de drones en de unieke status van het luchtruim boven Enschede kunnen drones ingezet en getest voor ontwikkelingen ten behoeve van: bezorg-, medische-, industrieële- en agrarische toepassingen
– Er vele miljoenen zijn geinvesteerd om de ontwikkeling Airport Twente / Technologie Base mogelijk te maken.
– De investeringen die in Airport Twente / Technologie Base zijn gedaan in het verleden zich nu eindelijk lijken te gaan renderen.

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
– Bij risico’s toe te voegen:
Als Gemeente Enschede hebben we een opgave aan de energiestrategie Twente (Res Twente). De plaatsing van windturbines en zonnepanelen mogen echter de ontwikkelingen op Airport Twente en Technologie Base niet blokkeren en / of beperken.

6 voor
27 tegen