De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Vaststelling nota ‘Uitgangspunten Energievisie’

Constaterende dat:
– Het luchtruim boven Enschede heeft een unieke status waardoor er innovatieve vlieg ontwikkelingen mogelijk zijn.
– Nieuwe drones kunnen zien en denken door verschillende sensoren te combineren en daarmee kunstmatige intelligentie toe te voegen en er steeds meer handige toepassingen voor drones komen.
– Door de ontwikkeling van de drones en de unieke status van het luchtruim boven Enschede kunnen drones ingezet en getest voor ontwikkelingen ten behoeve van: bezorg-, medische-, industrieële- en agrarische toepassingen
– Er vele miljoenen zijn geinvesteerd om de ontwikkeling Airport Twente / Technologie Base mogelijk te maken.
– De investeringen die in Airport Twente / Technologie Base zijn gedaan in het verleden zich nu eindelijk lijken te gaan renderen.

Overwegende dat:
– Enschede en de regio Twente economisch zwaar zijn getroffen als gevolg van de genomen Corona maatregelen.
– Enschede en de regio Twente net een inhaalslag leken te maken als het gaat om bestrijden werkloosheid
– Toekomstige ontwikkelingen op Airport Twente / Technologie Base direct en indirect bij dragen aan herstel economie en werkgelegeheid in de Regio Twente.
– Airport Twente / Technologie Base een gemeentschappelijke regeling tussen de gemeente Enschede en de Provincie Overijssel.

Draagt het college op:
– Met de regio Twente in gesprek te gaan om te voorkomen dat de uitvoering van de plannen voor de Res Twente, economische ontwikkelingen op Airport Twente / Technologie Base blokkeren.

4 voor
29 tegen