Van mij is bekend dat ik niet geloof in het (politiek) klassieke links, rechts en midden. Waar wel in? In de soevereiniteit van ons land en onze inwoners, vaderlandsliefde. Onafhankelijk, soms ontastbaar, wat in tegenwoordige tijd ook wel eens wordt genoemd ‘complotdenken’ om een discussie op gang te krijgen om de verbinding met respect voor ieders mening te vinden. Voor de huidige bestuurlijke elite is het grootste gevaar echter als natuurlijke vijanden samenspannen

Van alle tijden

Waar de huidige bestuurlijke elite aan voorbij gaat is dat complotten van alle tijden zijn. Ze vaak ontstaan wanneer mensen verklaringen zoeken voor gebeurtenissen die zij als onrechtvaardig ervaren. Wat versterkt wordt als je niet gehoord wordt en de verklaringen van de autoriteiten niet direct geloofd. Dan krijg je uiteindelijk vervelende situaties als natuurlijke vijanden samenspannen.

Wat het denkproces dan op gang help, is de geesten prikkelen door in extremen weer te geven wat het mogelijk wel zou zijn. Dat het in werkelijkheid gaat om de eeuwig durende strijd tussen Marxisten en Nationalisten. Waarbij de oorsprong 1917 is, de revolutie in Rusland. Maar er inmiddels ook al een derde is. Een die derde heet: de globalistische elite

WEF

Dat er op het hoogste wereldniveau (World Economic Forum-Davos/Bildenberg) angstwekkende taferelen spelen en er plannenmakerij plaats vindt die de wereld zoals we die kennen definitief zal veranderen. Dat dit is wat word genoemd ‘The Great Reset’. Een ‘Great Reset’ waarvoor (hoe toevallig) de wereldwijde ‘coronacrisis’ wel heel goed van pas kwam en komt. Die klus, de ‘verwoesting van onze economieën en landen’ door de ‘coronapandemie’ is echter nog niet geklaard.

Er is nog veel weerstand. Weerstand tegen de plannen ’U zult gelukkig zijn, zonder enig bezit’ van deze nieuwe wereldregering. Een globalistische bestuursvorm (plutocratie), van z.g. weldoeners, waanzinnig rijke mensen die een soort Marshalplan opgezet hebben om de wereld te redden kunnen nog niet ten uitvoer worden gebracht. Er is ook geen rekening mee gehouden dat Marxisten en Nationalisten elkaar in de strijd tegen de gezamenlijke bedreiging vinden.

Crisissen en omvolking

In een overdaad aan gecreëerde crisissen komen verschillende groeperingen, die elkaar vindt in de verschillende bedreigingen, in beweging. De maakbare samenleving, omvolking en ideeën die voor de duidelijkheid niet zijn bedacht door Klaus Schwab. De omvolkingsplannen en ideeën zijn beschreven in het ‘Praktischer Idealismus’ van Coudenhove-Kalergi. Deze Oostenrijks-Japanse graaf Richard Coudenhove-Kalergi, een in EU-kringen bewierookte pionier, die streefde naar een Europese eenheidsstaat. De diplomaat richtte in 1923 de Pan-Europese Unie op als voorloper van de huidige EU. Hij stelde dat de Europeaan van de toekomst, dankzij de vermenging met Afrikanen en Arabieren, van het ‘Euraziatisch-negroïde’ type zou zijn, ‘lijkend op de oude Egyptenaren’, en niet langer gebonden aan nationale identiteiten.

Voor mij is omvolking niets anders dan demografische verandering. Het (politieke) beleid om de demografische samenstelling van de bevolking te wijzigen door immigratie (opvang statushouders). Het beleid van de huidige overheid, pionnen van de globalisitsche elite, die bewust beleid voert om de autochtone Nederlandse bevolking te laten krimpen, terwijl niet-Westerse migranten hier onder valse voorwendsels mogen komen en blijven. Ik begrijp dan ook absoluut de mensen die deze vorm van omvolking inmiddels genocide noemen.

Het zijn de elite soldaten als Klaus Schwab, geïnspireerd door het ‘Praktischer Idealismus’ en andere geschriften die inmiddels mede bepalen hoe de toekomst eruit ziet. Klaus Schwab van het World Economic Forum (WEF) die in 2019 de The Global Citizen Award aan Mark Rutte uitreikte toen hij aanwezig was bij The Atlantic Council. In 1978 ontving Raymond Barre, van 1976 tot 1981 premier van Frankrijk, maar vooral ook erelid van de Club van Rome deze prijs.

Naast WEF nog een particulier initiatief

De Club van Rome, de ‘particuliere stichting’ die al vanaf 1968 hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht brengt. De Club van Rome van het rapport ‘de grenzen van groei’ waarin een verband tussen economische groei en de gevolgen voor het milieu wordt gelegd. Het rapport dat aangaf dat het ‘einde van onze beschaving niet zo onrealistisch’ is.

Maar ook het rapport waarvan critici in het verschijningsjaar 1972 al vonden dat er onvoldoende rekening word gehouden met lokale verschillen. Het rapport was in die zin een vroeg voorbeeld van het gebruik van computermodellen om prognoses te maken. Van dit rapport was, net als verschillende huidige rapporten, ook snel duidelijk dat je niet zonder meer een houdbare redenering kunt geven waarmee je ongefundeerd doemscenario’s oplevert.

Visionair van de Centrumpartij

Een van de mensen die destijds doorhadden dat het niet zonder meer een houdbare redenering oplevert was de ‘andersdenkende’ en mede oprichter van de Centrumpartij, de heer Henri Brookman. Zijn beredenering heeft wel geleid tot het wat mij betreft nog steeds actuele ‘Econ-Logie’ als uitgangspunt voor klimaat, economie, immigratie stop, zelfredzaamheid met daaraan gekoppeld een remigratie programma.

Waarom ik Raymond Barre en Mark Rutte noem als winnaars van Global Citizen Award? En niet een van de andere winnaars zoals, Angela Dorothea “Merkel” (Kasner/Kazmierczak). Of de voormalig Duitse Kanselier Helmut Kohl, Jean-Claude Juncker (EU-commissie president) en Herman van Rompuy (president van de Europese raad).

In tegenstelling tot Frankrijk

Dat is ingegeven door de politieke ontwikkelingen in Frankrijk. De uitkomst van de Franse parlementsverkiezingen hebben de WEF opgeleide bestuurder en huidige president van Frankrijk, Emmanuel Macron in het nauw gebracht. Emmanuel Macron die maart 2020 al aangaf ‘Frankrijk verkeert in staat van oorlog, een gezondheidsoorlog.’ Emmanuel Macron die knokploegen afstuurt op de andersdenkende eigen bevolking heeft overduidelijk de rekening gepresenteerd gekregen van ‘het volk’. Zijn partijencoalitie Ensemble kwam niet verder dan 245 van de 289 zetels die nodig zijn voor de absolute meerderheid.

De Communisten (linkse oppositie NUPES, onder leiding van Jean-Luc Mélenchon), Nationalisten (Rassemblement National van Marine Le Pen) en traditioneel rechts (Les Républicains) kwamen uit op respectievelijk 131, 89 en 61 zetels. En het zijn deze winnaars van de parlementsverkiezingen die hebben betoogd dat Emmanuel Macron van het politieke toneel moet verdwijnen wegens zijn in hun ogen desastreuze beleid. Om de daad bij het woord te voegen moeten de communisten en nationalisten samenwerken. In wezen net als bij betogingen van de gele hesjes beweging gericht tegen de gezamenlijke vijand, Emmanuel Macron en zijn partijencoalitie Ensemble.

Het is ook waarom Rutte, Trudeau, Macron ea WEF opgeleide bestuurders niet begrijpen dat er politici bestaan als Trump. Zij weten niet wat, als natuurlijke vijanden samenspannen. Bestuurders als Salvini, Orban, mensen die stromingen vertegenwoordigen die simpelweg houden van hun land en hun landgenoten. Als natuurlijke vijanden samenspannen. Allen meer nationalistisch denkende bestuurders die niet op voorhand ‘andersdenkenden’ verketteren, stigmatiseren of buitensluiten.

Concluderend

En ondanks dat we in tegenstelling tot de Fransen, in Nederland geen revolutionair volk zijn. De Fransen hebben wel aangetoond dat je vanuit de straat, nu dan via de politieke weg afscheid kunt nemen van WEF bestuurders als Emmanuel Macron. En je zou misschien niet verwachten. In Nederland zijn er tevens verbanden tussen verschillende andersdenkenden. Ontstaan na een statement in Wageningen en meer massa gekregen bij en tijdens de Corona demonstraties, waarbij verschillende unieke, onafhankelijke maar vooral eigen mediakanalen zorgen voor de extra exposure.

En nu…. morgen zijn het de boeren die de handschoen weer oppakken. 22 juni is de landelijke boerenactie dag!

Laten we onze boeren, hun grond is ook een stuk van jou Vaderland.

Deze uitverkoop moet gestopt worden. En beter nog, we doorgaan en dit kabinet dwingen af te treden, ‘Je Maintiendrai’

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland is het waard!