Het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer gaat een voorstel doen om FvD partijleider Thierry Baudet nadat hij al een berisping heeft ontvangen een week lang te schorsen.

Het gaat erom dat de integriteitscommissie vindt (na een klacht ingediend door de coalitie (VVD, CDA, CU, D66)) dat Thierry Baudet niet eerlijk was over andere nevenfuncties. Als reden om niet de gevraagde informatie aan te leveren wordt aangegeven: de nevenfuncties van Baudet, inclusief de jaarrekeningen, zijn vrij toegankelijk via de Kamer van Koophandel.

Los van de vraag, als alle informatie die wordt gevraagd zoals je aangeeft al bekend is bij de KvK. Wat is dan de moeite om deze informatie copy-paste toe te voegen aan het register nevenfuncties.

Allereerst wie heeft nu eigenlijk zitting in dit college van onderzoek integriteit. Een college dat op voordracht van het Presidium is benoemd door de Kamer;
Voorzitter: Mevrouw mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt
Lees hier de Gegevens Belangenverstrengeling van mevrouw mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt inzake Wraking van het Hof Den Haag
Lees hier de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) ook genoemd beroeps blinde Toezicht houders.

Lid: De heer drs. F.M.H. van Dijk

Lid: De heer dr. P. Overeem
Kijk en luister hier naar zijn politieke overtuiging over compromissen en integriteit.
Kijk en luister hier naar zijn politiek overtuiging en kans dat een partij als de PVV deel gaat nemen aan de regering. En vul daarbij zelf maar in de afschuw die deze man heeft van een partij met het profiel en standpunten als het Forum voor Democratie.

Het is overduidelijk, deze politieke commissie heeft een gewenst advies gegeven waardoor er een politiek oordeel wordt geveld. Geveld door dezelfde partijen die de klacht hebben ingediend bij de commissie die ze zelf hebben ingesteld. Een commissie die is samengesteld uit mensen die hetzelfde denken en doen als deze systeem partijen.

‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’

Bedenkt dat dat Hugo de Jonge tot op de dag van vandaag blijft weigeren informatie via WOO (voorheen WOB verzoek) opgevraagd te delen. En gewoon boetes betaald die wij als belastingbetaler ophoesten.

Wat je er dan ook van vindt. De verklaring van Forum van Democratie is dan ook een volkomen terechte!