Of het u komt omdat de voormalige 50plus stoeipoes Liane de Haan een nieuwe partij heeft opgericht. Voor de provinciale staten verkiezingen die in aantocht zijn of door de financieringsronde voor de nieuwe investeringsagenda voor Twente. Een ‘Verbindende’ Politieke Partij voor Twente is zo gek nog niet.

Misschien dat ik straks kan aankloppen bij de stichting Twente Board voor een eurootje per inwoner voor de campagne.

Het te schrijven partijprogramma hoeft alleen wat uitgebreid te worden met onderwerpen die de Tukkers echt gaan helpen. Met het onderzoek dat de Twente Board zelf heeft gedaan voor het ‘Bruto Twents Geluk’ kunnen we mooi gaan cherry picken.

Wel een politieke partij

Ons voordeel daarbij is dat je alleen met een vereniging kunt deelnemen aan de verkiezingen. Niet met een stichting zoals de Twente Board is. De stichting Twente Board (onderdeel van de regio Twente) die politiek bedrijft zonder democratisch mandaat.

Het doel van de regio Twente was het versterken van de samenwerking en de sociaal-economische structuur van de regio Twente. Inmiddels heeft de stichting Twente Board (regio Twente) zo lijkt, bepaald een politieke machtsfactor te willen zijn. Een politieke machtsfactor die in het zadel is geholpen door de zittende elite in Twente. Dit zonder mandaat te hebben van de kiezers in Twente. Daarbij zijn inmiddels alle gemeenteraden van Twente buiten spel gezet.

Het gelijk van Bleker

De burgemeester van Enschede Roelof Bleker heeft in die zin gelijk. In 2017 is voor de uitvoering van de economische agenda van de Regio Twente besloten deze op afstand te zetten. Dit inclusief de ambtenaren van de Regio Twente die zich daarmee bezighielden. Waar voor het gemak aan voorbij wordt gegaan is wel dat de rol van de zogeheten Twenteraad is ontmanteld.

Deze Twenteraad was samengesteld uit raadsleden van alle Twentse gemeenteraden. De kernwaarde, democratische controle, heeft in de nieuwe opzet van het heden geen plek meer. De controle met een directe lijn naar de raden is weg. Ook hebben de raden bij latere wijzigingen geen enkele rol. Ze functioneren alleen nog als pinautomaat.

De indicatoren van dit Bruto Twents Geluk zijn gebaseerd op de 17 Sustainable Development Goals (SDG). De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn het leidende mondiale kader voor duurzame ontwikkeling tot 2030.

Tijdens de SDG-top op 25 september 2015 namen alle VN-lidstaten de doelen aan in een politieke verklaring. Ook Nederland heeft zich daarmee politiek verbonden aan het behalen van de doelen in 2030. Wat de regio Twente en de stichting Twente Board doen is POLITIEK bedrijven met een hele GROTE P. Wie van de Twentse kiezers hebben gestemd op deze mensen?

Communisme

Tijdens het oordeelvormende debat in Enschede zag je van de activistische partijen met communistische trekjes als GroenLinks en Partij van de Dieren zag je een opstelling die we kennen van de landelijke. In het door ‘liberaal’ opgestelde raadsvoorstel en bijbehorende stukken wordt de afbraak van onze welvaart ook keurig volgens het Schwabinisme en de Sustainable Development Goals (SDG), brede welvaart omschreven.

En als er al opmerkingen kwamen vanuit de slaap-raad over het handjeklap raadsvoorstel (bijvoorbeeld over de taal) werden deze ‘liberaal’ weggelachen. Ook dit is in lijn met hun grote voorbeeld!

Het ‘Bruto Twents Geluk’, Sustainable Development Goals onderzoek van de stichting Twente Board is gedaan op basis van elf indicatoren. Deze zijn wonen, inkomen, werk, onderwijs, veiligheid, milieu en gezondheid. Voor de volledige lijst in relatie tot de 17 Sustainable Development Goals zie hier.

Twents geluk versus de stammen

De resultaten van het onderzoek verschijnen naar verwachting in het najaar. En let wel, het gaat om te bepalen van het TWENTS geluk op basis van deze indicatoren. Die dan vervolgens worden vergeleken met een Regio/Deelgebied/Provincie in Guinee, Afghanistan of Tanzania.

Wat in Enschede begon met € 7,50 per inwoner gaat nu inmiddels volgens het artikel in TC Tubantia iets meer dan € 9,- per inwoner worden. In het voorstel dat aan de Enschedese raad is voorgelegd wordt nu € 9,27 voor de regio Twente en de Stichting Twente Board gevraagd. En deze € 5.833.462,68 PER JAAR zijn dan bestemd om het Bruto Twents Geluk van alle inwoners in Twente te vergroten. Totaal id dus met dit raadsvoorstel bijna € 30 miljoen gemoeid.

En dat is op zijn minst opvallend te noemen. De doelen in het Bruto Twents Geluk gaan namelijk over meer dan het versterken van de samenwerking en de sociaaleconomische structuur van de regio Twente. Dit omdat voor Twente het van groot belang was om een economisch sterke en daarmee gepaard gaande gezonde en welvarende regio te blijven. Een regio waar het goed wonen, werken, leven en recreëren is.

Waar Verbindend Enschede een sociaal economische visie schreef in 2020 vanuit het Enschedese perspectief, daar wordt nu duidelijker – wat in de ogen van de mensen die de regio Twente vorm hebben gegeven – bedoeld met een organisatie in transitie.

Enschede (en dus alle gemeenten!) dragen meer verantwoordelijkheden over aan de Regio Twente. De regio Twente wordt hiermee wat de EU/WEF voor Nederland is. De liberale wethouder van de VVD Enschede (toch al niet uitblinkend als het gaat om economische visie) geeft het ook aan. Het zou mooi zijn als de economische doelen van Enschede aan kunnen sluiten bij die van de Regio Twente. Die zijn leidend!

(S)links gelanceerd

Inmiddels zijn dan ook een deel van de politiek (S)LINKSEN en andere gelijk gestemden vanuit onder meer de Young Twente Board gelanceerd om de plannen met een zak extra geld erdoor te drukken. Andere onervaren raadsleden doorzien niet eens de consequentie van waar ze over beslissen. Zijn het net als bij de zogenaamde ‘schaduwraad van ex raadsleden’ zoals deze werd aangekondigd maart 2022 gewoon de eigen bekende kring die op de plekken worden gezet.

Het (was en) blijft de PvdA, D66-VOLT, GroenLinks en het CDA die het Enschedese belang verkwanselen. De SP en CU heulen mee en zijn blij mee te mogen praten. En de liberalen (BBE en VVD)…. druk met het eigen belang. En het WEF/SDG/Smart City…. daar is in Enschede binnen het college van B&W nooit over gepraat. Of zouden we na bijna 4 maand dan wel deze informatie uit het WOO verzoek kunnen halen?

NLinNood vlag

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard