Eind januari 2022 hebben we de beantwoording gekregen op politieke vragen die we hebben gesteld over het World Economic Forum. Zeer bewust daar ook in de onderliggende vraag ‘Apeldoorn mag zich inmiddels rangschikken onder de steden die door de World Economic Forum (WEF) zijn aangemerkt als ‘smart city’ van de toekomst.’ Daarnaast komt in de vragen de Sustainable Development Goals (SDG) aan bod.

En als iemand van mening is dat deze drie zaken los van elkaar moeten worden gezien: dat is niet zo. Het WEF geeft zelf aan het centrum voor de vierde industriële revolutie te zijn van de ‘G20 Global City Alliance on Technology Covernance’ waarin 16 partners en 200.000 steden zijn vertegenwoordigd. Enschede is verbonden aan de Smart City’s via de G40. En wie denkt dat Apeldoorn Enschede voor zou zijn komt tevens bedrogen uit.

De basis van Enschede’s Smart City avontuur ligt al voor 2007! Enschede meldt ook gewoon op de website onder meer een bezoek van Jeroen Diepemaat en June Nods aan het Smart City Expo World Congress dat plaatsvond op 16 – 18 november 2021 in Barcelona. Dit inclusief de doelen van de Sustainable Development Goals (SDG) en het programma dat is ontwikkeld door Future City met de partners bij G40, Amsterdam Smart City en de Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG).

Dat er dan ook een duidelijk verband is tussen het World Economic Forum (WEF), de Sustainable Development Goals (SDG) en de Smart City/Smart City Alliance zal een ieder hierbij duidelijk zijn. Dat het World Economic Forum ook meer is dan een praatclub zoals Gert-Jan Segers van de CU de mensheid nog wilde doen geloven is ook duidelijk. De WOB verzoeken zoals gedaan door Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie en de antwoorden daarop hebben dat eens te meer duidelijk gemaakt.

Met wat al eerder is aangegeven, de veelvuldige bezoeken aan bijeenkomsten georganiseerd door het vertegenwoordigers van het WEF/SDG/Smart City en met dus ook de bijbehorende contacten met het WEF/SDG/Smart City in het achterhoofd is de beantwoording van de artikel 35 vragen op zijn zachtst gezegd dan ook vreemd. Terwijl als je clean naar de 17 Sustainable doelen kijkt kan daar in wezen niemand iets op tegen hebben.

Om compleet te blijven. Deze 17 Sustainable Development doelen zijn als volgt geformuleerd:
1) Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
2) Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
3 )Gezondheidszorg voor iedereen
4) Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
5) Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
6) Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
7) Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
8) Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
9) Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
10) Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
11) Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
12) Duurzame consumptie en productie
13) Aanpak klimaatverandering
14) Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
15) Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
16) Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
17) Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Allemaal dus algemene positieve omschrijvingen waar je niet achterdochtig van wordt of het zou moeten zijn dat deze doelen in geen enkel verkiezingsprogramma hebben gestaan. Maar (links-liberale) partijen handelen er wel naar. Ook heeft dus niemand – welke politieke partij dan ook – op basis van deze doelen zijn stem uitgebracht bij verkiezingen. Terwijl de gevolgen van het volgen van de 17 SDG doelen ons dagelijkse leven ingrijpend zullen veranderen. Maar belangrijker in deze voor Nederland/Enschede: wat zijn (vooral ook objectief) de specifieke, meetbare, acceptabele, realistische criteria van de verschillende SDG doelen en in welke periode?

In de openbare weekstukken ‘besluiten college van B&W’ werd in november 2021 aangegeven over de Barcelona reis aangegeven:
‘Tijdens Smart City-missies werken publieke en private partners samen aan het realiseren van maatschappelijke impact én duurzame handelsresultaten. Doelen zoals de Sustainable Development Goals (SDG) en Smart City-gerelateerde onderwerpen in de Green Deal en Digital Transformation van de Europese Commissie, staan centraal.’

Op de vraag of er meer steden zoals Apeldoorn zijn die door het World Economic Forum worden aangemerkt als ‘smart city’ wordt als antwoord gegeven:
‘nagenoeg alle grotere steden in Nederland zijn op enigerlei wijze wel bezig met optimaliseren van de leefkwaliteit voor hun inwoners door middel van slimme informatietechnologie, of het nu gaat om het meten van luchtkwaliteit, aanleggen van glasvezel, regelen van de mobiliteit (stoplichten) of verminderen van geluidsoverlast.’

Terwijl Enschede overduidelijk ‘smart city’ is en naast het bezoek aan het ‘Smart City Expo World Congress’ meermaals in contact is geweest en projecten heeft mee uitgevoerd. En aangaande de Sustainable Development Goals werd überhaupt een wazig antwoord gegeven terwijl in een debat, op vragen van ondergetekende in 2021 al werd aangegeven dat de zogenaamde doelenboom (waar de gehele begroting aan is gekoppeld in de Gemeente Enschede) aangepast wordt aan de 17 Sustainable Development Goals.

Het lectoraat ‘Smart Cities’
Eind 2017 startte Dr. Mettina Veenstra – lector Media, Technology & Design bij Saxion – het lectoraat (lector en een kenniskring) Smart Cities. Dr. Mettina Veenstra die ‘smart’ mensenmassa’s wil koppelen aan data en zo bijvoorbeeld tijdens Corona slimmer had willen besturen.

Daarbij draaide het om bezoekersaantallen én om de beleving en tevredenheid van de bezoekers. Na de opstartfase van het onderzoek is er gekozen voor de proefgemeenten Amersfoort, Zwolle en Deventer.

Daarbij werd gewerkt aan een unieke mix van bestaande en nieuwe datasets en meetinstrumenten om inzicht te krijgen in bezoekersaantallen en de manier waarop bezoekers de binnenstad beleven. De ontwikkelde werkwijze was privacy-vriendelijker dan de WiFi-tellingen. Er kan dan ook worden gesteld: Enschede behoort officieel niet tot de drie proefgemeenten.

Mettina Veenstra is wel betrokken bij de Smart City’s van de Twente Board. Enschede heeft wel een boete ontvangen van € 600.000 voor privacyschending in verband met de WiFi-tellingen. Wat was de rol van Mettina Veenstra als we in ogenschouw nemen waar Enschede de boete voor heeft ontvangen. Heeft Enschede op eigen initiatief besloten, los dus van de drie proefgemeenten en Mettina Veenstra tot een proef met WiFi? En wie is dan daarvoor verantwoordelijk? Was dat alleen voormalig Wethouder Eelco Eerenberg?

Enschede maakt wel deel uit van het lectoraat Smart Cities van Saxion. Een uitdaging die zoals Saxion zelf aangeeft die in de zomer van 2016 door minister-president Mark Rutte werd gesteld en die al snel werd opgepakt door vele mensen uit verschillende disciplines. Een strategie die tot stand is gekomen op basis van gezamenlijke workshops, bilaterale ontmoetingen en de deelname aan de Smart City World Expo in Barcelona (waar dus in 2021 Jeroen Diepemaat en June Nods aanwezig waren).
Is het dan niet vreemd om te stellen dat ‘het specifieke voorbeeld van Apeldoorn niet bekend is’. Wie neemt dan nu namens Enschede deel in het lectoraat Smart Cities van Saxion? De namen van Eelco Eerenberg (inmiddels wethouder in Utrecht), Hans Koenders (was?)beleidsadviseur informatisering) en Gerdien Looman, prominent in het strategiedocument uit 2017 dat is aangeboden aan Minister President Mark Rutte.

Nu staan op het geactualiseerde overzicht via de G40 de contactpersonen:
burgemeester Roelof Bleker
wethouder Fysieke Pijler Jeroen Diepemaat
wethouder Pijler Economie & Werk June Nods
wethouder Sociale Pijler Niels van den Berg
coördinator G40 stedennetwerk Gerdien Looman

Roelof Bleker die in de periode 1994 t/m 2010 tevens werkzaam was voor de gemeente Enschede. Ten tijde dus van het bezoek aan Palo Alto. Deelnemers onder meer: collega wethouder Eric Helder en Burgemeester Peter den Oudsten. maar ook Jeroen Hatenboer, Wethouder Cultuur en stedelijke ontwikkeling ten tijde van de WiFi tracking.
Jeroen Diepemaat en June Nods hebben in ieder geval samen de Smart City Expo World Congress bezocht, dat plaatsvond op 16 – 18 november 2021 in Barcelona.
Wethouder Niels van den Berg heeft als loco Burgemeester de beantwoording van de artikel 35 vragen ondertekend
Gerdien Looman die in 2019 nog een k(l)eurige smart city presentatie gaf.

Ik vraag me dan ook af: Is het des-interesse, arrogantie, naïef en onnozel, worden de verbanden echt niet gezien of hebben allen gewoon geslapen tijdens sessies betrekking hebbende op het het World Economic Forum (WEF), de Sustainable Development Goals (SDG) en de Smart City/Smart City Alliance?

En wie is dan verantwoordelijk voor de beantwoording van de artikel 35 vragen zoals die zijn gesteld door Verbindend Enschede?

Het is dan ook enkel en alleen de schimmigheid waarmee alles betrekking hebbende op: ‘WEF, SDG, Sustainable Development Goals, World Economic forum, Smart City, slimme stad, Smart City Alliance’ is omgeven waarom iemand achterdochtig wordt. Is dan omdat het World Economic Forum (net als overigens het WHO) een private onderneming is? Een soort van ‘verbonden partij’ ver weg van de volksvertegenwoordigende controle?

Voor mij is het genoeg om een WOB verzoek in te dienen. De vraag daarin is:
Ik wil graag alle communicatie vanuit en naar B&W alsook die vanuit en naar de burgemeester van Enschede over de periode 2007 – 2022 betrekking hebbende op cq met de woorden: WEF, SDG, Sustainable Development Goals, World Economic forum, Smart City, slimme stad, Smart City Alliance

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland/Enschede is het waard!