…. maar de strontkar met pek en veren. Dat is waar de leden van dit kabinet, 20 ministers, 9 staatssecretarissen, in het zadel gehouden door een groot aantal ‘slaap’-kamerleden (dank Pepijn voor dit mooie woord!) zou moeten eindigen.

‘Het is geen vakantie, het is reces!’ wordt er dan geroepen voor en na de feestelijk borrel van de 2de kamer terwijl het land in een veenbrand staat, gaan de luiken van het gemeentehuis dicht terwijl de colleges net zijn geïnstalleerd.

Het is van de zotte hoe een groot deel van de volksvertegenwoordigers omgaat met hun mandaat, hoe ze reageren (of eigenlijk niet reageren) op al die crises waarin het kabinet Rutte/Kaag het Nederlandse volk stort.

Sigrid Kaag, (in 2012 in bezit van 5 huizen, bijna € 15.000,- per maand aan salarissen (belastinggeld) opstrijkt en miljarden aan belastinggeld weggeeft aan subsidies, dubieuze  en criminele doelen, die vindt dat we allemaal iets armer zullen worden. Hubert ‘oliebol’ Bruls, de volgevreten ongekozen heerser van Nijmegen met nu een oorlogsverklaring richting de boeren.

Onder burgemeesterschap van de in Enschede opgegroeide beroepspolitica (maakte termijn wethouder in Amsterdam niet af, maakte termijn als Kamerlid niet af) en salonsocialist Sharon Dijksma besluit Utrecht 6 weken lang helemaal geen enkel huis aan Nederlandse woningzoekenden toe te wijzen (welke gemeente volgt!). De links liberale deugster met carrièrewens burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van Oldebroek die de NLinNood uiting verbiedt, want men voelt zich gekwetst. Het zijn intens slechte mensen die zijn losgezongen van de samenleving.

Het is de politiek die voortdurend tekort schiet tekort in haar kerntaak: het vertegenwoordigen van de stem en de belangen van het volk. De overheid liegt systematisch en wil nu (na de horeca) de volgende beroepsgroep (boeren, visserij) kapot maken. Dit gaat ook niet over demonstratierecht of transitie van welke (beroeps)groep dan ook.

Dit gaat over een onbetrouwbare overheid die levens verwoest. De levens van de Groningers, van de toeslagenouders en hun kinderen, van de 1675 door staat ontvoerde kinderen, ouderen in eenzaamheid hebben laten sterven in bejaardenhuizen en nu dus de levens van boerengezinnen kapot maken.

De horeca, laat ze zich nu niet rijk rekenen. Het personeel is reeds geroofd door de overheid, de overheid via de ‘horeca’ belangenbehartigers ‘draagvlak’ creëerde om binnen de horeca het corona toegangsbewijs uit te rollen.

Het corona toegangsbewijs (QRcode) dat was bedacht om ‘evenementen’ mogelijk te maken en horeca toegankelijk. Dezelfde overheid die via de uitzendbureaus het ex-horecapersoneel exploiteert op de gigantische overkill aan festivals. Dit is alleen om de werkelijkheid te verbloemen.

In mijn eigen stad was er na de corona protesten het eerste serieuze boerenprotest. Een boerenprotest waar de nazit geweldig leerzaam en verbindend was. In heel Nederland blijft het met de bestuurlijke elite op reces onrustig.

Lief om iedereen hulp te willen bieden. Maar het zijn nu onze ouderen, die altijd voor ons hebben gewerkt die in de kou staan, hun zorg wordt nog verder ontmanteld, zij kunnen de boodschappen niet meer betalen . Onze kinderen die graag een eigen stekje willen kunnen het vergeten. De keihard werkende mensen die volop in moeten leveren maar toch hun hele toekomst zien verdwijnen. Het klopt niet, het is nu tijd voor eigen volk eerst.

We moeten doorzetten met demonstreren, laat andere beroeps/belangengroepen zich aansluiten, de woningzoekenden die wederom worden achtergesteld. Kom in beweging, alleen samen krijgen we deze bestuurlijke elite eronder. We moeten net zo lang doorgaan tot dit kabinet is gevallen. Laat ze maar in de wachtgeld regering gaan, ons belastinggeld opvreten deden ze toch al.

Wanneer onrecht recht wordt, is verzet een plicht. Het kan niet zo zijn dat de bestuurlijke elite alleen recht heeft op geweld. Wij hebben recht op leven, voorspoed en vrijheid, onze jeugd heeft recht op een toekomst, we hebben het recht van opstand.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!