Met stijgende verbazing zien we hoe om wordt gegaan met mensen met een andere mening.

Woensdag 14-10-2020, was het in den Haag de horecagelegenheid Luden op Het Plein waar de politici in de 2de kamer schande over spraken. Enkele dagen eerder was het Katja Schuurman die de praatprogramma’s en sociale media domineerde vanwege haar mening over de officiële waarschuwing vanwege het overtreden van de Corona regels. Het restaurant waar haar man chef kok is kreeg deze omdat ze om 22.03 (22.00 uur sluiten!) nog open zouden zijn geweest. Kamervoorzitter Arib roept de burgemeester van Den Haag op om demonstraties niet meer toe te staan op het Plein voor de 2de kamer.

Maar zie ook de reactie op de tweet van Geert Wilders. Wilders reageerde met zijn tweet op uitspraken van het hoofd van de IC-afdeling het Amsterdamse VUmc, Armand Girbes, in het radioprogramma Argos van de VPRO. Girbes heeft de indruk dat het merendeel van de coronapatiënten in de vier grote steden van niet-westerse afkomst is. Naar aanleiding daarvan informeerde hij bij ziekenhuizen in Rotterdam, Den Haag en Utrecht hoe het daar was en die hadden soortgelijke ervaringen. Op de tweet van Wilders wordt dan gelijk geregeerd door collega politici dat die tweet tot de categorie ‘racistische drek’ behoort. Hugo de Jonge geeft inmiddels aan dat ‘we hebben het zelf in de hand’ en voor Mark Rutte zijn we ‘doorgesnoven hooligans’ en ‘aso’s’. Nog even en het politieke niveau in Nederland doet zelfs Donald Trump verbleken.

Ook wij gebruiken af en toe wat ‘politiek opportunisme’. Wij gaan ook niet ineens feiten niet meer benoemen. Integendeel zelfs. Het gaat echter wel om ‘respect’. Respect voor je ‘politieke tegenstanders’, maar vooral ook respect voor de mensen van wie je het vertrouwen hebt gekregen om hun belangen te mogen dienen.

Dat is namelijk wel wat het is. Actieve politici moeten niet vergeten dat ‘ze’ allemaal het vertrouwen hebben gekregen van ‘ze’! ‘Ze’ zijn namelijk WIJ. Wij zijn ‘ze’, het Nederlandse volk!

We hebben het dan ook niet zelf in de hand. Wij, de bevolking hebben ‘het’ juist gedelegeerd aan de politici die nu het voorbeeld geven hoe de mensen met een andere mening te blamen en te shamen. En natuurlijk, Geert Wilders noemt bewust niet de mensen uit Staphorst. En dat is niet omdat dit zijn stemmers zijn. Er wordt in Staphorst namelijk vooral SGP of de ChristenUnie gestemd. Dit wel benoemen zou namelijk veel minder aandacht op hebben geleverd.

Wat wij dan ook merken dat het juist de opstelling van politici zelfs is dat zorgt voor onbegrip en verwijdering tussen politiek en kiezers. Onze mening over de Corona / Covid 19 noodwet is bekend. Je moet je als politiek echter vooral afvragen, waar is bij de verkiezingen het democratisch draagvlak bij een opkomst van minder dan 50%!

Terug naar de lokale politiek. De gemeenteraad is nog steeds het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. De gemeenteraad (raadsleden) controleren of het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het beleid goed uitvoert. De leden van de gemeenteraad maken de begroting en controleren het financiële jaarverslag van de gemeente. Van ons mag (en moet) een kritische houding worden verwacht. Ondanks de pogingen tot censuur zullen we dat met de beste wil en maximale inzet blijven doen.

We hebben daarvoor een uitgekiend programma, een fractie die bestaat uit een divers en gemêleerd gezelschap van betrokken inwoners waar de verbondenheid, meewerken aan een beter en harmonischer Enschede is! Het contact met onze inwoners is daarbij ons kompas. We willen echter meer. Een van onze volgende lokale doelen zijn de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. En dat nemen wij erg serieus.

Johan Mulder Edwin Mulder