De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Progammabegroting 2020-2023

Constaterende dat:
– We in Enschede, om de financiën weer op orde te krijgen, grote financiële offers vragen van onze Enschedese samenleving en middels subsidie stimulering ondersteunde organisaties en instellingen

Overwegende dat:
– Als we willen blijven werken aan de toekomst, draagvlak en participatie zullen we als gemeente ook grote offers moeten brengen.
– Op personele vlak kan de gemeente niet versnellen met de afbouw van vast personeel zonder extra kosten.
– De komende jaren zal het personeelsbestand afnemen door natuurlijk verloop en pensioneringen.

Van mening dat:
– We moeten investeren in een lokale overheid die is er voor de inwoners en participatie waardeert.
– Er daarom moet blijven geïnvesteerd in een lokale overheid die bekend is met de stad, de inwoners en haar problemen.
– Er toekomstig daarom ook geen sprake kan zijn van een vacature stop.
– We alleen beperkt de verkoop van vastgoed in moeten zetten om de financiën op orde te krijgen.
– Het minimale wat we kunnen doen is zo sober mogelijk omgaan met huisvesting en huisvesting benodigdheden

Draagt het college op:
– Per direct alleen nog maar meubilair en andere middelen aan te schaffen op aanvraag, NADAT de economische afschrijving voorbij is.
– Investering voor meubilair en andere middelen die hoger zijn als € 100.000 voor te leggen aan de raad alvorens tot aanschaf over te gaan.

8 voor: GL, DENK, EA, DPE, Groep Versteeg
29 tegen: BBE, D66, VVD, PvdA, CDA, SP, PVV, CU