De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: De actuele motie ‘Fietssuggestiestroken’

Constaterende dat:
– Het Enschedese college heeft besloten tot een algeheel inrij- en parkeerverbod voor brom- en snorfietsen in de binnenstad van Enschede per 1 september 2020.
– Met het weren van brom- en snorfietsen en speed pedelecs een langgekoesterde wens in vervulling is gegaan om een nog veiliger, leefbaarder en aantrekkelijker binnenstad te realiseren.

Overwegende dat:
– We de verkeersveiligheid van de voetgangers en fietsers in de binnenstad maximaal moeten garanderen.
– Met name fietsers in combinatie met voetgangers nu zorgen voor onveilige situaties omdat er geen fietssuggestiestroken aanwezig zijn.
– Fietssuggestiestroken wettelijke gezien geen voorschriften hebben voor wat betreft afmetingen.
– Met fietssuggestiestroken het winkelend publiek opmerkzaam wordt gemaakt dat fietsers gebruik maken van deze stroken en dat men (wederzijds) oplettend moet zijn.
– fietsers erop geattendeerd moeten worden deze fietssuggestiestroken te gebruiken.

Roept het college op:
– Voor het einde van het eerste kwartaal 2021 met een plan van aanpak te komen waar met gebruikmaking van fietssuggestiestroken de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers in de binnenstad beter wordt gegarandeerd.

Voor: 1
Tegen: 24