De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Versterking Regionale Samenwerking

Stellen het volgende amendement voor:
Wensen en bedenkingen over de voorgestelde wijzigingen binnen de regionale samenwerking in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Regio Twente. Het betreft gevraagde wensen en bedenkingen over de oprichting van de Stichting Twente Board en ongevraagde wensen en bedenkingen over andere voorgestelde wijzigingen in de regionale samenwerking.

Toelichting (gemotiveerd):
Het college stelt de raad voor om geen wensen en bedenkingen bij het AB van de Regio Twente in te dienen over de oprichting van de Stichting Twente Board.
Het college kan de raad adviseren om geen wensen en bedenkingen in te dienen op een voorstel, maar het is onwenselijk dat het college een dergelijk advies al vastlegt in een raadsvoorstel.
De voorgestelde wijzigingen in de regionale samenwerking roepen wensen en bedenkingen op.
De raad is bevoegd wensen en bedenkingen in te dienen bij de oprichting van de Stichting Twente Board. Daarnaast kan de raad ongevraagd wensen en bedenkingen meegeven bij het aangaan van de bestuursovereenkomst.

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
Besluitpunt 1 te wijzigen in: “Wensen en bedenkingen bij het AB van de Regio Twente naar voren te brengen ten aanzien van de voorgestelde wijzigingen in de regionale samenwerking, waaronder de oprichting Stichting Twente Board en het aangaan van een bestuursovereenkomst.”

Voor: 37
Tegen: