De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: herstructureringsplan FC Twente

Constaterende dat:
– Onderdeel van de vorige herfinanciering FC Twente dd 16 februari 2017 was onder meer diverse (overigens al eerder overeengekomen) maatschappelijke tegenprestaties. (‘Scoren in de wijk’, maximale inspanning voor de gezondmaking en ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, haar stadion te verduurzamen).
– Het herstructureringsplan en raadsvoorstel zoals dat nu voor ligt ook impact heeft op de niet voetbal liefhebbers.
– Enschede na de vorige herfinanciering FC Twente een uitstekend breed gedragen bewoners initiatief heeft ontwikkeld en vertrekt voor de bouw van een nieuw buurthuis in de wijk Dolphia.
– Aan de terug betaling zoals bij de sociale hypotheek Dolphia meer zelfstandig initiatief vanuit de ‘terug betalers’ wordt gevraagd

Overwegende dat:
– Een sociaal maatschappelijke compensatie meer ten goede komt van alle inwoners van Enschede
– Sociale maatschappelijke compensatie individueel gedaan kan worden maar ook aan een groep en dan als extra bijdraagt aan verbetering van de groepsactiviteit.
– Prikkels in groepsverband door succesvolle mensen bijdragen aan verbeteren individuele prestaties.
– Sociale compensatie kortom de groepscohesie bevordert, de hechtheid van de groep en zorgt voor verbetering van individuele prestaties.
– Sociale compensatie in groepsverband zorgt voor minder ongelijkheid.
– De compensatie op basis van de sociale hypotheek geeft ook meer initiatief aan de ‘terugbetaler’

Besluit aan het dictum van het voorliggende raadsvoorstel onder 3, na lid h, een extra voorwaarde op te nemen luidende:
– Het nu af te boeken bedrag met een looptijd van 20 jaar in het raadsvoorstel op te nemen als een te compenseren bedrag middels een sociaal maatschappelijk activiteiten door werknemers van FC Twente BV en de Stichting FC Twente ’65, die als compensatiebedrag daarvoor € 75,- per uur mogen rekenen.
– FC Twente dient jaarlijks een plan daarvoor in bij de gemeente en verantwoord de uitvoering via een halfjaarlijkse openbare rapportage.

38 voor: BBE, D66, VVD, CDA, GL, PvdA, SP, PVV, CU, DENK, EA, Groep Versteeg
1 tegen: DPE