De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Progammabegroting 2020-2023

Stellen het volgende amendement voor:
Door de vermelding en verwijzing Münster als partnerstad nu te verwijderen in de begroting (en overige communicatie), we een mogelijk toekomstige “Partnerstad / Partnerstadt” van Münster meer formele inhoud geven (Etiquette en Pünktlichtkeit).

Toelichting (gemotiveerd):
– Enschede twee officiële partnersteden heeft te weten Dalian en Palo Alto, In de Gemeentebegroting 2020-2023 ook Münster staat benoemd als partnerstad.
– Gezien de plannen die er zijn, met mogelijk benoemen van Münster als partnerstad het, formeel en volgens de etiquette, onjuist is dit nu zo te benoemen,
Het aangaan van een partnerschap niet zomaar een papieren ‘wijziging’ behoort te zijn,
We onze eigen culturele eigenschappen en tradities moeten behouden en koesteren. Enkele eigenschappen zijn: gastvrij, handelsgeest, goed voorbereid, flexibel, denken in markten en mogelijkheden, gedisciplineerd en betrouwbaar
– Eigenschappen van de Duitser zoals: formeel, status en nauwkeurigheid (Etiquette en Pünktlich), door de Duitsers ook heel erg op prijs wordt gesteld,
We door de aanpassing als voorgesteld in dit amendement de mogelijke ‘Partnerstad / Partnerstadt’ veel meer inhoud geven.

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
– Door de vermelding en verwijzing Münster als partnerstad nu te verwijderen in de begroting (en overige communicatie), we een mogelijk toekomstige “Partnerstad / Partnerstadt” van Münster meer formele inhoud geven (Etiquette en Pünktlichtkeit).

Ingetrokken onder toezegging van de burgemeester