Dit rariteitenkabinet onder aanvoering van Mark ‘MarX’ Rutte sloopt ons land inmiddels in sneltreinvaart:
– boerenstand vernietigen als oplossing voor een gecreëerd stikstofprobleem,
– nog grotere asielzoekerscentra als oplossing voor een vol asielzoekerscentrum,
– werkloze levensgevaarlijke ‘jongeren’ uit Franse banlieues naar Nederland halen om te werken in de horeca omdat de staat onze eigen jongeren richting GGD straten hebben gelokt voor een hoger salaris,
– 100 duizenden Nederlanders aan de zijlijn staan omdat werken in Nederland voor hun niet loont.

We worden geregeerd door uilskuikens en consultants met laissez-faire stijl. De fractieleider van de intern verdeelde VVD vervalt inmiddels in hevige emotie als een deel van haar carrière wordt besproken maar in werkelijkheid omdat ze haar taak en de druk overduidelijk niet aan kan. De CDA rentmeesters worden met huid en haar opgegeten door de Boer BurgerBeweging. D66 gelukkig eerder al gehalveerd dan het door hen gewenste halveren van de veestapel van onze boeren.

Het huidige kabinet heeft op basis van peilingen dd 12-6-2022 nog 49 zetels van de 78 over. En het werkt, zolang wij dat toelaten. En hoe langer we het toelaten, hoe moeilijker het wordt het te stoppen en dat weet dit rariteitenkabinet heel goed. Hebben ze het Corona-spook inmiddels weer uit de kast gelaten. En ik heb er lang in geloofd, diep in mijn hart hoop ik het nog steeds. Maar ik vrees dat dit niet meer met argumenten kan worden opgelost.

En dat werd vanmorgen bevestigd toen ik het laatste woord las in de TC Tubantia. Een uitgave van het EU en staatspropaganda mediabedrijf DPG media. In navolging van, zo schat ik in, voorstander van de fusie met GroenLinks, Yara Hummels (fractievoorzitter PvdA), heeft dus ook de fractievertegenwoordiger van Volt Enschede een bijbaan. En daarmee tevens de vrijheid en platform zijn gal te spugen, zijn haat te etaleren over alles wat pro-Enschede en pro-Enschedeërs is.

Maar beste Oscar, het is de VVD wethouder die halve waarheden vertelde over hoe dit in zin werk gaat (manipuleren van de cijfers) en (institutionele) discriminatie op de woningmarkt. Het gaat om helder en duidelijk communiceren.

Er is formeel geen sprake van ‘voorrang’ in de loting, omdat een statushouder niet mee loot. ‘Het is een ander traject.’ Ik neem nu even mee wat er in het bij de Enschedese raad voorliggende coalitieakkoord 2022-2026 staat: ‘De toekomstige taakstelling statushouders halen we indien mogelijk naar voren, om op die manier bij te dragen aan het landelijke vraagstuk.’

Laten ik nu even meegaan met de door u 76 van de 2000 sociale huurwoningen woningen die zouden zijn gegaan naar statushouders. Op basis van het voorliggende coalitieakkoord (waarover ook Volt mag stemmen aanstaande maandag) komen we in één jaar mogelijk op 15,2% van de sociale huurwoningen die (discriminatoir) naar statushouders gaan.

Mijn vraag is dan ook: is dat het anti (autochtone) Enschedeër beleid waar Volt voor staat? Of is dat gewoon het hoogopgeleid hokjes denken binnen de politiek. Een politiek die de verbanden niet wil zien. Een politiek die de consequenties van hun handelen niet door wil hebben.

Dan nog de typering die Volt gebruikt over welke mensen die vluchten. De echte vluchtelingen (500 voor oorlog en geweld gevluchte Oekraïners) worden in Enschede opgevangen in de Noordmolen (hartje stad) en het landelijke Tesinkweide aan de Landsteinerlaan in Boekelo.

Voor anti-Nederland (en in deze Enschede) partijen als Volt zou werkelijk geen enkele ruimte moeten zijn. Volt Europe een start-up van en met Reinier van Lanschot (telg van), onderdeel van het Europese project van George Soros. George Soros die miljoenen verdiende aan een Arnhems volksbuurtje (vol sociale huurwoningen) waar kwetsbare mensen de pineut van werden. Zie ook.

Volt in Nederland gesponsord door (multi) miljonairs. De partij die lokaal ondemocratisch macht verwerft doordat tijdelijk in Enschede verblijvende BUITENLANDSE studenten stemrecht hebben bij gemeenteraadsverkiezingen.

Het is onderdeel van het uithollen van onze democratie en een van de redenen waarom er steeds meer ‘pseudo’ leiders de politieke arena kunnen betreden. Pseudo leiders zonder enige relevante ervaring in het (bedrijfs)leven. En vervolgens bepalen welke kant het op zou moeten gaan met ons land, onze stad.

Zie ook mensen als Bruls, van Dissel, Gommers, Kuipers (inmiddels opgeklommen tot minister), Koopmans, Melkert, Nijpels. Ongekozen bestuurders, mensen die geen ervaring hebben in de private sector. Vaak lid zijn van geheime commissies. Het zijn voetsoldaten, een soort van Romeo’s van de laffe bestuurlijke elite.

Zie ook de huidige landelijke bestuurders aangesteld door de zetbaas van Nederland, MarX Rutte:
Wopke Hoekstra: accountant en voormalig minister van Financiën nu Minister van Buitenlandse zaken.
Sigrid Kaag: de internationale topdiplomaat, sponsor terreur verdachten, huisvriend van Arafat, nu minister van Financiën.
Dilan Yeşilgöz-Zegerius: minister Justitie en Veiligheid die geen rechtenstudie heeft gedaan.
Ernst Kuipers: minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn die niets aan de IC capaciteit deed tijdens de Corona. Wel meedeed aan de beeldvorming en uiteindelijk gewoon politiek beleid verkocht en daar nu voor wordt beloond. Inmiddels is ook duidelijk, ook als minister NIETS gedaan heeft aan de IC capaciteit. Nog niet eens een aanvang gemaakt om middels extra opleidingen aan een mogelijke vraag naar extra IC capaciteit te voldoen.
Henk Staghauwer: minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Die als gedeputeerde november 2021 nog op verzoek van demissionair minister Stef Blok (nu Nationaal Coördinator Sanctie Naleving en Handhaving) een brief stuurde waarin hij schreef het voornemen van Blok te steunen om twee aangenomen wetswijzigingen buiten werking te stellen te steunen.
Christianne van der Wal-Zeggelink: minister voor Natuur en Stikstof die nu het gecreëerde stikstofprobleem gebruikt in onze Boerensector te slopen en de voedselvoorziening in gevaar brengt. Kijk en luister naar de uitleg en trek uw conclusie…….

En zo kan ik doorgaan. Mijn conclusie is dat gemeenten en provincies zijn verworden tot het uitvoeringskantoor van het kabinet. Een kabinet ondeskundigen, die wat ze zelf niet eens snappen bij visieloze en slappe lokale bestuurders neerleggen. Die dan vervolgens de ‘verantwoordelijkheid’ afschuiven naar zogenaamde verbonden partijen. Zo ver mogelijk weg van de volksvertegenwoordigende controle.

Dit ondermijnt niet alleen de democratie, het tast de geloofwaardigheid van de lokale politiek aan. Het holt de kwaliteit van het lokale bestuur uit. En dat terwijl er juist sterke lokale bestuurders nodig zijn. Er is dan ook een politieke cultuuromslag noodzakelijk. Gemeenten, provincies, de eerste kamer zullen moeten opstaan en vechten voor hun onafhankelijkheid. Zodat ze zelfstandig te werk gaan, eigen keuzes maken en genoeg financiële ruimte moeten eisen.

Een land, de provincie, onze gemeente moet autonoom zijn, het heeft sterke leiders nodig. Leiders die zich niet uit het veld laten slaan, die knopen doorhakken en hun beslissingen oprecht en met rechte rug verdedigen. De belangen dienen van de mensen door wie ze zijn gekozen. Als je emotioneel echter zo zwak bent dat je bijna instort na één opmerking, dan heb je in de politiek niets te zoeken.

Als gezegd, het werkt zolang wij dat toelaten. 22 juni is een landelijke boerenactie dag! Steun onze boeren, hun grond is ook een stuk van jou Vaderland.

En of het nu uiteindelijke Jan of Jeanne (d’Arc) is. Deze uitverkoop moet gestopt worden en beter nog dit kabinet moet verdwijnen, ‘Je Maintiendrai’

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland is het waard!