PvdA kopstuk Wouter Bos vervolgt zijn carrière bij de zorgverzekeraar met Enschedese wortels Menzis. Hoeveel van de mensen die het carrière pad kruisten van PvdA kopstuk Wouter Bos zouden op zijn partij hebben gestemd in het verleden? Stemmers die allemaal werden afgedankt.

Wouter Bos: ‘We mogen van ouderen best verwachten dat ze meer zelf gaan doen’ om vervolgens te vertellen wat ze zelf hebben afgeschaft.

Dé Wouter Bos die als minister van Financiën de redding van Fortis regisseerde waardoor Intertrust – voor de financiële crisis onderdeel van Fortis – kortstondig een staatsbedrijf werd. Intertrust dat vervolgens voor een schamele 210 miljoen euro werd verkocht. Intertrust wordt daarna voor ongeveer 675 miljoen euro overgedaan aan durfkapitalist Blackstone, die het bedrijf in 2015 naar de Amsterdamse beurs bracht. Wat Blackstone 475 miljoen opleverde. In december 2021 wordt Intertrust voor 1,8 miljard euro overgenomen door zijn Amerikaanse concurrent CSC.

En wat doet Blackstone met zijn verdiensten; Blackstone heeft voor € 800 miljoen aan Nederlandse sociale huurwoningen, maar betaalt geen belasting. Sociale huurwoningen die tot voor kort bezit waren van woningcorporaties. En waarom verkopen de woningcorporaties deze sociale huurwoningen? Het antwoord is voor een groot deel: de verhuurdersheffing. De verhuurderheffing in 2013 in het leven geroepen om de staatskas te spekken. Dus ten tijde van het kabinet-Rutte II (2012-2017). Rutte II (VVD en de PvdA) dat onder leiding van Henk Kamp en – daar is hij weer – Wouter Bos tot stand kwam.

Als mede daders van het veroorzaken van de problematiek rondom de huizenmarkt is het dan ook opmerkelijk dat het juist de PvdA is die de mond zo vol heeft als het gaat over het aanpakken van huisjesmelkers. Want welke groep huisjesmelkers bedoelen ze dan? De vastgoedprins Bernhard jr., Blackstone, de in NEO socialistische kringen geliefde George Soros of de particuliere belegger?

En dan te bedenken dat in Nederland maar een heel klein, ongesubsidieerd flexibel marktje van 5 procent particuliere huurwoningen heeft. En die particuliere verhuurders worden ook nog eens op de nek gezeten met allerlei regels, kosten en beperkingen, waardoor er weinig animo is om in de Nederlandse huurmarkt te investeren.

Wrang is daarbij ook nog eens dat het vooral de zijde van het politieke spectrum van de PvdA is dat de grenzen wagenwijd open laat staan waardoor er in 2021 wederom een record – sinds 2015 Rutte II – aantal immigranten naar Nederland kwam. Immigranten die moeten worden gehuisvest in huizen die we niet hebben. En als statushouder voorrang hebben in een sociale huurwoning. Een sociale huurwoning waar de vroegere stemmers van deze zijde van het politieke spectrum alleen maar van mogen dromen.

Om versneld de huurwoningmarkt weer in balans te krijgen zullen we met de woningcorporaties in gesprek moeten gaan over hoe we verantwoord extra financiële middelen kunnen vrijmaken voor het bouwen van sociale- en midden huurwoningen. Woningcorporaties krijgen weliswaar meer ruimte in het nieuwe regeerakkoord door meer mogelijkheden om middenhuur te bouwen en het schrappen van de verhuurdersheffing en deze inbrengen in een revolverendfonds. De verhuurdersheffing (en de 25 miljard voor stikstoffonds zonder onderbouwing) in een van de 28 revolverende fondsen! In 2019 heeft de Algemene Rekenkamer 28 revolverende fondsen van het Rijk in kaart gebracht en onderzocht hoe sturing en verantwoording hierover plaatsvindt: ‘verantwoording summier en de 2de Kamer beperkt zicht op de resultaten.’

Door de hoge bouwkosten en de lage huur opbrengsten zullen de inkomsten echter niet toenemen temeer de omvangrijke verduurzaming en achterstallig onderhoud van de bestaande woningvoorraad veel geld gaan kosten voor de corporaties.

De echte huisjesmelkers moeten worden aangepakt. En het meest effectieve, de immigratiestroom moet worden gestopt! Niet dat immigratie in Enschede en Nederland hét probleem is. Hét maakt de problemen wel erger. Alleen al daarom, kwaliteit gaat voor ongecontroleerde kwantitatieve groei. Nederland is vol!

Daarbij, Koningin Juliana gaf in 1950 al aan, Nederland is vol met 10.5 miljoen inwoners. Vervolgens in de troonrede herhaalde ze dit bij 14 miljoen inwoners in 1979. We zitten inmiddels op bijna 18 miljoen en er wordt geroepen, we moeten er nog een miljoen bij. Er is dus duidelijk iets misgegaan in de loop der tijd met de bevolkingspolitiek in Nederland.

Onze mensen moeten voorrang krijgen, de massa immigratie moet stoppen. Er moet echt leiderschap worden getoond, verantwoordelijkheid worden genomen.

Maar in plaats daarvan, kapotte schoenen, jeans met scheuren, commune wonen, tinyhouses…. Het NEO socialisme maakt ook van woning armoede liever een lifestyle.

Meer visie op wonen en leefomgeving. Dat kan:
https://verbindend-enschede.nl/visie-op-wonen-en-leefomgeving/

#WijStaanVoor! Alleen eigen inwoners hebben voorrang op een woning #GR2022

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!