De voorkeursbehandeling van statushouders op een sociale huurwoning. Het is al jarenlang een discussie waarbij er bij verschillende gemeenten telkens wordt gezegd dat er geen voorkeur wordt gegeven aan statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen. En dat omdat door toedoen van de landelijke overheid, lokale overheden zich in allerlei bochten moeten wringen. En het interesseert met name de linkse partijen niets zo bleek weer eens tijdens de behandeling van een initiatief wets voorstel).

Zo ook in Enschede. Al jarenlang wordt er verwezen naar de prestatieafspraken en het gemiddelde van 9 maand. Terwijl de geluiden vanuit de samenleving totaal anders zijn. We hebben de afgelopen jaren meermaals de discussie gevoerd. In 2021 een motie ingediend, die we op basis van de toezegging dat er duidelijkheid zou komen voor wat betreft de prestatieafspraken een motie aangehouden.

Afgelopen week ontstond er vervolgens volkomen begrijpelijk veel discussie naar aanleiding van diverse uitspraken gedaan door Hugo de Jonge. Nu lijkt de opdracht die Van der Burg (VVD) en De Jonge (CDA) middels een brief aan de provincies dd 11 februari hebben duidelijk: ‘het interbestuurlijk toezicht op de huisvesting van vergunninghouders voor gemeenten met achterstanden te verscherpen en te versnellen’. Op 14 April (na de verkiezingen de gespecificeerde brief. En dan op 25 mei gevolgd door de meer dwingende. Ervan uitgaande dat Enschede altijd keurig (1-3-2022 achterstand 75) heeft voldaan aan de jaarlijkse taakstelling opvang statushouders. In 2021, 223 personen zo werd aangegeven lijkt het, ware het niet dat de wethouder-stoeltjes nog niet verdeeld zijn, voor de Enschedese woningzoekende geen extra consequenties te hebben.

En dat werd wat mij betreft erg duidelijk op vragen daarover en de irritatie die ontstond. Er werd nog de opmerking gemaakt of de wethouder van een brug zou springen indien hij die opdracht van de landelijke overheid zou krijgen. De CDA collega vraagt vervolgens, zoals het een CDAer betaamd wat politiek correcter nog wat over ‘woningvoorraad opeten’.

Zoals een politicus (die carrière wil maken) echter betaamd, geen rechtstreeks ja of nee. Maar gebazel over dat het weleens ongrondwettelijk zou kunnen zijn in plaats van de tegenvraag of de vraagsteller niet helemaal goed bij zijn knar is. En dat hij te allen tijde op zou komen voor de (in deze) Enschedese woningzoekende. De Enschedese woningzoekende eerst!

En wat betreft opeten woningvoorraad, als het aan UW CDA minister ligt wordt driekwart van de woningen die worden gebouwd tot 2023 inderdaad opgegeten door migranten.

Maar nu is dit een VVD wethouder, dus tsja… wat betreft het marchanderen met de werkelijkheid. Dat zal hem wel aangeleerd zijn bij de jongeren afdeling van de VVD. Want carrière enzo…..

En zoals het de VVD betaamd….. goed voorbeeld doet goed volgen. Ook na opzeggen vertrouwen blijven zitten en de wethouder eed voor de nieuwe coalitieperiode (en onschendbaarheid) wederom afleggen. Maar misschien dat de volgende keer de vraag kan zijn of het institutionele discriminatie (of racisme) is van woningcorporatie.

Dan kan zelfs de lokale wethouder gewoon bevestigen dat het zo is. De grens van wat grondwettelijk wel of niet mag wordt immers al tijden opgezocht. En door institutioneel (wel een zware term) toe te voegen is de woningcorporatie juridisch gedekt.

Komt een ieder die geen onschendbaarheid geniet er veel makkelijker mee weg, aangezien hierover niets is verankerd in het rechtssysteem. In de raadszaal (het hart van de democratie) kan immers door de wethouder sowieso alles worden gezegd omdat deze onschendbaarheid geniet.

Blijft wellicht alleen de vraag hoe het zit met de definitie criminele organisatie.

En de Enschedese woningzoekende…….. gemiddeld 9 maanden. Direct een huis voor een statushouder en een huis voor een niet statushouder met 18 maand, is immers ook 9 maand.

Maar wellicht kan er een van de zittende partijen die wil opkomen voor de Enschedese woningzoekende de aangehouden motie oppakken. Dan kan het als het door ons in 2020 ingediende initiatiefvoorstel huisvestingverordening/huisvestingvergunning, waarin de werkelijkheid moet worden beschreven, eindelijk wordt behandeld mee worden genomen. En hoeft het niet meer automatisch, en op afstand van de volksvertegenwoordiging, via de prestatieafspraken worden verpakt.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!