Vanuit mijn eigen periode als volksvertegenwoordiger had ik het al meegemaakt. Bij de behandeling van het rapport ‘Menselijke Maat’ werden de verschillende insprekers onbeschoft toegesproken. Ook toen stuk voor stuk insprekers die of zelf tot de groep kwetsbaren behoorden of spraken namens kwetsbaren.

En dan word je – net zelf voor een groot deel politiek afgekickt – geattendeerd op een memo van de verantwoordelijk Wethouder dat betrekking heeft op een onderwerp waarbij je zeer nauw en intensief betrokken bent geweest, het rekenkamer rapport ‘Ondersteuning Huishouden’ op basis van het onderzoek door Berenschot. De gruwelen liepen me werkelijk over de rug.

Het was voor mij een reden om, niet geheel politiek clean, te besluiten in te gaan spreken. Om toch een strategie te hebben, me bewust van mijn ‘volks(e)’ vertegenwoordigende imago eerst een brief aan de nieuwe raad om vervolgens een feitelijke inspreek tekst te maken. En ik kan u verklappen, het lukte. Ik werd gelijk de maandag uitgenodigd bij de lokale omroep 1Twente.

‘s Avonds bij binnenkomst in het hart van de democratie, hier en daar een gemeende begroeting, de toneelstukjes bij deze en gene, minderwaardige blikken van zij die verheven menen te zijn en ‘zo nu gaat er wat komen’ op de gezichten van geïnstrueerde nieuwe raadsleden. Kortom, het gevoel was gelijk weer helemaal terug. En het inspreken zelf, als de toezeggingen worden ingevuld dan kan het ermee door.

Er was overduidelijke weer sprake van ‘veel praten en niets zeggen’ van zij die verheven menen te zijn terwijl zijn juist dader en de duivel ineen zijn. Daar kwam nog bij dat de verantwoordelijk Wethouder het nodig vond een HOOGBEJAARDE inspreker, die hij meermaals in de steek heeft gelaten, die al jarenlang strijdt voor zijn vrouw, die logischerwijs vol in de emotie, en daar een opmerking over maakt, wat indringende vragen stelt. Om dan zo’n man in te fluisteren dat hij mogelijk uit de raadszaal wordt verwijderd. De raadszaal, het hart van de democratie. Ben je dan een volwassen bestuurder?

Zoals al eerder aangegeven, deze Wethouder heb ik als persoon hoog te hebben zitten. Ik ben echter ook zeer nauw betrokken geweest bij een van de voorvallen waarom de beste man zo boos en gefrustreerd is. Schending van de privacy door de gemeente Enschede.

Samen met de Wethouder heb ik, na wekenlang erop aangedrongen te hebben, de desbetreffende dossiers opgehaald bij deze kwetsbare inwoners van onze stad. Als je dan als ‘bestuurder’ de zaken niet adequaat afhandelt maar wel de inwoner met het gevoel laat zitten, op schrift zet dat hij niet mee wilde werken. Dan ben je echt zo gezegd van god los. Dan doen woorden er inderdaad toe en moet je, je wat mij betreft gaan afvragen of je niet beter je oude beroep (gymnastiekleraar) weer op kunt gaan pakken. Maar dat heb ik dan ook wel bij een andere ex-leraar en nu bestuurder.

In het verloop van de vergadering voltrok zich een schouwspel waarin al duidelijk werd dat de wijze waarop in Den Haag op woorden wordt gelet misschien wel in het niet valt bij wat dan nu in Enschede als ‘wenselijk’ moet worden ingeprend. Maar mooi was om de constateren dat – weliswaar toen niet voor Enschede – de eerste lichting (2018 – 2022) PVV gemeenteraadsleden bijzondere debaters en een potentieel aan politieke kanjers hebben opgeleverd.

Het heeft er zelfs toe gebracht een check te doen op de landelijk kieslijst van de PVV 2021. En daar stonden – zover ik kan beoordelen – meer ‘jonge honden’ met potentie op. Mooi dan ook dat de huidige PVV voorman in Enschede al ruim voor de degradatie van Heracles Almelo heeft verlaten. By far de beste debater tijdens deze vergadering. En de tegenreactie? Een herkenbare, het enige antwoord dat er bestuurlijk kwam is de poging tot het zuiveren van taal. Het zuiveren van taal, altijd het begin als het gaat om beperken van de vrijheid van meningsuiting. En anders…. word je ongeacht de leeftijd uit het hart van de democratie verwijderd.

Voor mijn stad en onze inwoners (maar tevens in het landsbelang) is het te hopen dat er meer van deze gedreven vertegenwoordigers van het volk opstaan.

Volksvertegenwoordigers die zich niet de mond laten snoeren. Volksvertegenwoordigers die in het belang van de mensen die ze moeten dienen over elke partijschaduw heen durven te stappen. Volksvertegenwoordigers die elkaar beter willen maken. Volksvertegenwoordigers die willen genieten om volksvertegenwoordiger te mogen zijn. Volksvertegenwoordigers die durven te radicaliseren zonder extremist te worden.

Zie in die zin de kamervragen en discussie over een woord als omvolking. Terwijl omvolking is niets anders dan demografische verandering. Het is niets anders dan het (politieke) beleid om de demografische samenstelling van de bevolking te wijzigen door immigratie. Complete vernietiging ook van het authentieke.

Wat daarbij altijd het schijnheilige van radicaal-links is dat ze ‘ons’ verwijten dat ‘nationaal-socialisten’ het woord omvolking gebruikten, terwijl ze dondersgoed weten dat deze ‘nationaal-socialisten’ er het eigen BELEID mee bedoelden. Vandaar ook de toenemende censuur en het beperken van de vrijheid van meningsuiting op allerlei (sociale) media kanalen en inmiddels ook in het hart van de democratie.

Het is op dit moment het woordenboek en de agenda van radicaal-links (NEO links-liberaal) dat in mijn stad, in ons land te dominant het discours en het beleid bepaalt en doordrukt, dit moet stoppen. We zullen ons daarnaast radicaal moeten verzetten tegen de huidige, gecreëerde consensus m.b.t. het ‘opheffen’ van Nederland (en dus ook Enschede) als unieke en soevereine natie.

Er zal dan ook RADICAAL samen moeten worden gewerkt. Veel van de huidige bestuurders moeten worden vervangen en niet de (emotionele) Nederlander. En alleen samen kunnen we daarvoor zorgen. Het houdt namelijk pas op als wij SAMEN willen dat het stopt. Alleen al daarom is radicaliseren een kans!

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!