En niet alleen van de grote bult bij Kaag. De partijen die verantwoordelijk zijn voor de energie uitverkoop van Nederland. Diezelfde partijen zijn ook verantwoordelijk voor de torenhoge energie prijzen.

Wet onafhankelijk netbeheer
In 2006 werd de Wet onafhankelijk netbeheer ingevoerd. Deze wet verplicht alle geïntegreerde energiebedrijven de activiteiten te splitsen in drie aparte onderdelen voor productie, transmissie en distributie. Dat is mede de reden waarom wij als particulier verschillende bedragen zien op de rekening.

Uitgaande van de situatie Juli 2022. 
Aan de energieleverancier betalen we het geleverde elektriciteit en gas (79,4% van de kosten). Diezelfde energieleverancier rekent ook kosten namens de netbeheerder (7,5% van de totaalprijs). De overige kosten, 13,1% zijn overheidskosten. Van de totale prijs is 27,6% stroom en 72,4% gas.

Netwerkbeheerders in Nederland zijn Enexis (in 2009 afgesplitst an Essent), Alliander en Stedin als grootste lokale netbeheerders. Daarnaast worden de hoogspanningskabels door een derde partij beheerd: TenneT. Netwerkbeheerder kun je niet kiezen. Het is afhankelijk van waar je woont wie je netwerkbeheerder is. Dit dan met uitzondering van de hoogspanningskabels.

Situatie voor 2009
In 2009 verkochten we onze publieke energiebedrijven Essent en Nuon voor respectievelijk 9,5 miljard en 8,5 miljard euro (en 2 miljard dividend 2008).

Essent

Essent was tot 1 oktober 2009 eigendom van verschillende lokale en provinciale overheden.

Zes Nederlandse provincies hadden 73,92% van de aandelen Essent in handen:
Noord Brabant 30,8%
Overijssel 18,7%
Limburg 16,1%
Groningen 6%
Drenthe 2,3%
Flevoland 0,02%
De overige 26,08% was in handen van verschillende gemeenten.

Opgemerkt:
Essent Milieu, net als Enexis afgesplitst is nog in handen van lokale overheden.

Nuon

De vier grootste aandeelhouders bij NUON waren ten tijde van de verkoop in 2009 de provincies:
Gelderland 44,68%, (4,6 miljard euro)
Friesland (12,65%, 1,3 miljard)
Noord-Holland (9,16%, 940 miljoen)
de gemeente Amsterdam (eveneens 9,16%, 940 miljoen euro).

De overige 24,35% van de aandelen vertegenwoordigen een waarde van ruim 2,5 miljard euro en zijn verdeeld over 71 gemeenten en de provincie Flevoland.

Enexis (netwerkbeheerder)

De aandelen van Enexis (in 2009 afgescheiden van Essent) zijn in handen van zes Nederlandse provincies en zo’n 130 gemeenten in die provincies:
Noord Brabant 7,7% en de gemeente in Noord Brabant 30,8%
Limburg en de gemeenten in Limburg 25%
Overijssel en de gemeenten in Overijssel 21%

De overige aandelen 15,5% zijn in handen van Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland.

Wat wordt er nu vergoed
Nu wordt er voor één winter meer dan de verkoopprijs van destijds (18 miljard) uitgegeven. En de minister van Financiën weet niet eens wat we vergoeden. De kostprijs en een kleine opslag. Of gewoon de verkoopprijs. Om het concreet te maken. Wordt er vergoed tot 2,10 of gewoon de prijs die de aandeelhouders gaan bepalen.

Aandeelhouders die in 2009 18 miljard betaalden voor Essent en Nuon. De verkoop van de Nederlandse energiebedrijven Essent en Nuon die tot stand onder de kabinetten Balkenende II, III en IV.
Deze kabinetten met de partijen:
2003 – 2006, Balkenende II : CDA, VVD en D66
2006 – 2007, Balkenende III: CDA en VVD
2007 – 2010, Balkenende IV: CDA, PvdA en CU

Nu is het natuurlijk zo dat ‘elke gelijkenis met bestaande gebeurtenissen en/of personages berust op louter toeval’. Rutte III en IV bestaat dan ook geheel toevallig uit: VVD, CDA, D66 en de CU.

De verantwoordelijken voor de verkoop van deze kroonjuwelen, onderdeel van de uitverkoop van Nederland. Laten de Nederlanders nogmaals bloeden voor het eigen falen.

Van de huidige PvdA is inmiddels wel duidelijk, ze zijn erbij en kijken erna. Als het ze benauwd wordt lopen ze weg. En bij de minister van Financiën Sigrid Kaag gaat het toch van de grote vastgoed bult en laat ze in dit debat in ieder geval voorkomen dat ze het niet snapt. Ondanks zeer riante vergoeding.