De reden om (onder meer) deze en deze vragen te stellen was een vorm van overdracht.
Daar komt bij, als je als raadslid een melding krijgt van -in dit geval- on-eigenlijk toe-eigenen geld en grens overschrijdend gedrag zijn er integriteit regels en moet je een melding maken bij de integriteit commissie.Deze meldingen waren er en zijn dus gemeld bij de integriteit commissie. Daarop echter geen terug koppeling.

Ook na navraag en schriftelijk vragen in de stedelijke commissie gaven geen bevredigend antwoord. Sterker er waren aanwijzingen dat er niets was gedaan. Om toch iets van vastlegging te doen is daarom besloten onder meer artikel 35 te stellen die betrekking hadden op de melding on-eigenlijk toe-eigenen van geld.

Wat dus leidde tot antwoorden waaruit wat mij betreft de signalen uitgaan: desinteresse, niet betrokken, service en dienstverlening naar inwoners is er niet.

Kan dan ook alleen maar concluderen dat B&W van Enschede de mond vol heeft van houding en gedrag moet veranderen, er moet een andere cultuur komen, we moeten samen stappen willen zetten, transparant, open en betrokken.

Dat geld echter overduidelijk niet voor B&W zelf. Sterker, ze geeft wederom een voorbeeld aan de organisatie en handelt op een wijze waardoor het tegengestelden ontstaat (en is ontstaan). ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’.

Tot zover dus de bestuurlijke vernieuwing, de wens om houding en gedrag te verbeteren en het nieuwe elan in Enschede zoals B&W dat voor ogen staat.
De vragen hierop betrekking hebbend, de antwoorden van B&W met daarop onze reactie zijn hier te lezen