Als Verbindend Enschede vinden wij de mening van onze inwoners belangrijk. De bewoners kennen hun leefomgeving als geen ander en weten vaak als beste de kwaliteiten en de knelpunten te benoemen. Daar komt natuurlijk bij, dat als je echt mee mag doen dat een enorme energie en kracht oplevert. Zeker nu, als je praat over wederopbouw en gebruik moeten maken van de veerkracht van onze inwoners, zul je wat ons betreft juist daarop moeten inzetten. Je opstellen als dienstbare politicus (raadslid) en/of bestuurders, die niet de pretentie hebben alles te weten is dan in onze ogen juist een kracht.

Een van onze speerpunten voor de komende campagne is duidelijk. ‘Meer invloed voor de burger’. Voor Verbindend Enschede gaat het bij participatie om echte inspraak waarbij natuurlijk niet álles kan!

Een moderne overheid werkt aan en met een ambtelijke organisatie die ramen en deuren open heeft staan. Ambtelijke medewerkers werken niet vanuit procedures en regels, maar zetten het maatschappelijk vraagstuk centraal.

Dat doen zij in samenspel met de betrokkenen in de samenleving. Een vraag alleen met een schamel ‘nee, kan dat juridisch niet’ beantwoorden, dat is niet voldoende.

Inzicht krijgen in de onderliggende vraag, betrokkenen bijeenbrengen, samen buigen over de oplossing, ruimte maken voor maatwerk, meedenken en meebesturen, actief communiceren; dat zijn de kenmerken van een moderne organisatie.