Onze standpunten met betrekking tot de duurzaamheid, milieu en afval zijn duidelijk:
– wij hebben ook een goed milieu meegekregen
– duurzaamheid en milieu kennen wel degelijk grenzen
– hybride oplossingen voor beleid
– samenwerken en geen fantoom akkoord najagen
– duurzaamheid en milieu mag niet leiden tot meer armoede

Van het idee dat ons unieke Twentse coulisselandschap zou sneuvelen om er massale zonneparken of windmolens neer te zetten krijgen wij het zogezegd Spaans benauwd. Wat ons betreft wordt dan ook geen enkele andere energiebron uitgesloten.

Dat andere partijen er anders over denken werd niet alleen duidelijk tijdens de vaststelling van de uitgangspunten Energievisie maar ook al tijdens onze bijdrage 21 januari 2020. Onze slogan ‘Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!’ blijven echter eer aan doen. Net als ons DNA van transparant en open communiceren. Zie ook eerdere publicaties en bijdragen op facebook
– 22-1-2020: Inhoud van de Energievisie als inbreng in de RES Twente
– 28-1-2020: Omwonenden en belanghebbenden roepen al ruim twee jaar ‘nee’
– 24-1-2019: Toon dat we echt innovatief zijn!
– 20-11-2018: Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD), Energievisie

Inmiddels maken we dan ook deel uit van de initiatiefgroep RES Twente. Dit een NIET politieke werkgroep dat als doel heeft, zorgdragen dat het democratisch proces juist verloopt. Het gaat daarbij om de juiste informatie te krijgen en te verstrekken.

Tijdens de eerste bijeenkomst bleek al dat het gevoel zoals dat bij ons leeft, overeenkomt met andere gemeenten; van alles veel maar weinig tot geen participatie. En dan verwonderd zijn dat er geen draagvlak is wat dan weer wordt afgedaan als: NIMBY (Not In My Back Yard). De schuld dus vooral weer bij ‘ze’ neerleggen.

Wij blijven ons echter onvermoeid inzetten om samen met de inwoners te werken aan de beste oplossing voor mens, milieu en duurzaamheid. Veel informatie en handige tools zijn daarbij misschien:
www.energiestrategietwente.nl (hierop een mooie tool waarmee de invulling exact is te bepalen).
– kijk vooral ook naar deze handige tool: https://www.res-twente-tool.nl/index.php