Na het zomerreces is het vooral ‘snel’ op gang komen. Althans voor wat betreft Enschede. Na het verzenden van onze eerste nieuwsbrief kregen we namelijk niet alleen reacties op ons sociaal economisch plan voor de regio Twente. We mochten ook een bijdrage leveren aan de demonstraties voor de Vrijheid zoals deze werden georganiseerd in Enschede.

Tijdens het zomerreces hebben we vooral goed na kunnen denken over de voortgang met betrekking tot de genomen stappen. En dan kun je inderdaad ook tot de conclusie komen, vooral ook om loyaal en authentiek te blijven, dat je pijnlijke beslissingen moet nemen. Dat hebben we dan ook gedaan. In alles rust en stilte heeft zich dat dan ook voltrokken. Daarmee vooral weer het vizier scherp op het werkelijke doel, maart 2022.

Na het zomerreces waren er onder meer:
– herijking Citymarketingvisie
– vaststellen uitgangspunten Energievisie
– Jaarverslag 2019 Klachtencommissaris
en staat voor 19 oktober op de agenda: Kadernota Rondkomen met je inkomen

We communiceren via onze media kanalen regelmatig over de activiteiten waar we dan onze mening uitdragen over actualiteiten. Daarnaast hebben we inmiddels een YouTube kanaal waarin we wekelijks een ‘de week’ uitzenden.

Door een optimale en transparante communicatie willen wij een bijdrage leveren aan het hervormen van onze democratie – waarin op dit moment systeem partijen leidend zijn – naar een democratie van het samenspel. Daarin staat de samenwerking met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in Enschede centraal.