Veel gehoord in ‘t algemeen: ‘het is de wens van de democratische meerderheid’. En daarom moet dit beleid worden uitgevoerd omdat anders de democratische meerderheid zou worden getart, staat de rechtsstaat onder druk.

En als het persoonlijker moet:
– ZE kotsen je uit;
– dat riepen ZE aan het einde van de jaren 30 ook… met alle gevolgen van dien;
– ZE snappen het niet. Mensen die het niet snappen zullen wel stemmen op…..

De meerderheid bij de laatste landelijke verkiezingen is wat na de verkiezingen nog werd genoemd, het gehele rechts-conservatieve blok. Dit blok inclusief partijen als VVD en CDA (en BBB) behaalde 78 zetels. Inmiddels wordt er voorgesorteerd op een meer extreem linkse macht. Want wat is de stem op het rechts-conservatieve VVD en het CDA nog waard? Behalve dan in de mogelijke extreem linkse coalitie (D66, PvdA, GroenLinks) 58 van de 90 zetels!

Het is naar mijn mening minachting naar de Nederlandse kiezer en Nederland met z’n eeuwenoude unieke en specifieke cultuur en tradities.

Dinsdag 21.30 uur 2021 ‘Nieuwsuur’. Een onderdeel van het programma: ‘Nikki Sterkenburg’. Na 4 jaar onderzoek(!!) naar radicaal- en extreem rechtse activisten promoveert Nikki Sterkenburg en presenteert ze haar proefschrift. Nikki heeft er gelijk een boek over gemaakt met de titel ‘Maar dat mag je niet zeggen’ en ze heeft al een baan in de pocket. Een baan als plaatsvervangend hoofd analyse bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Mooie beloning voor vullen van de namen database van de Terrorismebestrijders.

Terug naar het onderzoek. Zich positionerend als rechts van de VVD heeft Nikki gedegen onderzoek gedaan naar nationalistische organisaties. En zover ik het zie is werkelijk alles op ‘n hoop gegooid. Er worden in de promo voor het boek beelden getoond van wat door Mark Rutte werd genoemd ‘doorgesnoven hooligans’, ‘wappies’ (die volgens Jort Kelder toch gelijk hadden!), studiegenootschap Erkenbrand, de terroristische aanslag (onder invloed van drank en joints) op een Moskee in Enschede van vijf bekenden van de anti-azc-protestgroep Demonstranten Tegen Gemeenten (DTG).

En nee, dit is niet goed te praten. Wel brengt het me bij Enschede. De geweldige stad waar ik sinds 2018 gemeenteraadslid mag zijn. De stad waar Verbindend Enschede, en dus ook mijn persoon in maart 2022 meedoet aan gemeenteraadsverkiezingen. En dan zou een terechte vraag zijn: wat heeft dit te maken met de infiltratie van Nikki Sterkenburg. Of met de stelling dat Nikki Sterkenburg die het mogelijk acht dat ‘sommige activisten’ in staat zijn tot het plegen van een aanslag: ze hebben wapens, nemen schietoefeningen en denken dat er een burgeroorlog komt. Welnu, je zult maar een van de 37.917 (peildatum januari 2019) geregistreerde sportschutters zijn.

De ongenuanceerde wijze van communiceren. Het ‘sommige’ is net zoiets als ‘ze‘. Wat dan wel weer terug is te beredeneren naar eenzelfde politiek en politieke ‘eigen’ belangen. De andere overeenkomst, het zijn dezelfde partijen, dezelfde politieke overtuiging die de landelijk uitslag van de verkiezingen zo manipuleert dat het ‘rechts-conservatieve blok’ wordt kaltgestellt. In die zin zal er in Enschede na de aankondiging van Onno van Veldhuizen toch te vertrekken ook een hernieuwde politieke ‘eigen’ belangen dynamiek komen in het vacuüm dat ongetwijfeld zal ontstaan. Ik voorspel bij deze dat zelfs de openlijke liefdesverklaring van een van de BBE raadsleden naar D66 toe daar niet tegen bestand is.

En dat is zeker niet Onno van Veldhuizen aan te wrijven. Het is niet iets van de afgelopen 6 jaar. Het was al bekend dat het coalitieakkoord al tijden geen liefdesverklaring meer is. Niets meer van ‘trots, lef, bouwen, kansrijk Enschede maar een document om elkaar te gijzelen. De tijd, hét bindmiddel, de angst voor de kiezer kan nu zomaar een splijtzwam blijken te zijn.

De colleges/coalities in Enschede van de afgelopen 11 jaar, coalitie bevredigend en geldverslindend beleid waarin Enschede is verarmd, haar waarden, zelfstandigheid en tradities is kwijtgeraakt, verantwoordelijkheden werden afgeschoven, is het vanaf nu werken aan een nieuwe horizon, bouwen aan de toekomst. Tijd voor een nieuw begin.

Iemand of ‘iets’ framen als dom, extreem rechts, corona ontkenner, xenofoob, islamofoob, racist…. is erg gemakkelijk. Het gaat echter om realisme, feiten en het belang van onze stad. Waarbij het ook zo is dat aan harde feiten nu eenmaal geen nuance is aan te brengen. Je kunt niet gewoon een etiket op iemand plakken en net zo lang schreeuwen en infameren totdat de publieke opinie die persoon behandelt als paria.

Zo ik het echter zie zijn het tekenen van totale machteloosheid dat onderdeel zijn van een probleem. De schaamte van geen visie hebben en zelf onderdeel zijn van 11 jaar falend beleid en dit proberen te verbloemen door het andere ter eigen bevoordeling wellicht veilig te stellen. Op weg naar maart 2022, een mooi en fris herstart moment en absoluut niet met het racisme zoals de burgemeester van Chicago tentoonspreidt. Lijkt me dat ondanks de huidige verschillen in de raad we het daar snel over een zijn.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!