Het leek of alle irritaties eruit kwamen. En dat terwijl zelfs Burgemeester Onno van Veldhuizen weer eens was aangeschoven. Wat er gebeurde 30-06-2020 was dan ook in wezen niets anders als het logische gevolg van diverse ‘praatsessies’ zonder werkelijke verandering. Bij het B&W (en coalitie partijen) natuurlijk de frustratie, want na twee jaar is hun tussenbalans: ‘We maken het verschil niet’

De avond begon met het aanbieden van de petitie door Myrthe van der Houwen waar we al eerder over schreven

Daarna volgde dus de tumultueuze laatste raadsvergadering voor het zomerreces waar wel unaniem is aangenomen de motie (die we mee indienden) ‘Aanpak seksuele intimidatie Enschede’.

Het tumultueuze kwam vooral door de woede en frustratie over de samenwerking die (ondanks de beste voornemens) steeds slechter wordt:
– agendapunten worden doorgedrukt (coalitie meerderheid),
– constante tijdsdruk waardoor elk debat wordt doodgeslagen door de voorzitter(s) van de vergadering,
– te late en onvolledige informatie verstrekking waarbij partijen die het coalitie standpunt van dat moment steunen, zo lijkt eerder worden voorzien van informatie.

We hopen echter dat de signalen die zijn afgegeven eindelijk worden opgepakt en dat er echt SAMEN wordt gewerkt in het belang van de inwoners en onze stad. Daarnaast, stoppen met luchtkastelen en reële politiek!!

Zoals we in eerdere artikelen ook aan hebben gegeven, de oorzaak en een groot deel van de oplossing ligt bij onszelf, de politiek / de raad. Bedenk daarbij, in tegen stelling tot de burgemeester en wethouders (B&W), wij zijn direct gekozen. De wet dualisering gemeentebestuur is niet voor niets ingevoerd in 2002.

Wij zijn:
– de 39 gekozen VOLKSVERTEGENWOORDIGERS in Enschede,
– geen PARTIJDIENAARS,
– én het hoogste orgaan!

Onze uiteindelijk ingetrokken motie van Treurnis voor B&W en de raad had daarom ook een positief bedoelde boodschap. Met zijn allen herboren terugkomen van het zomerreces is in het belang van Enschede en onze inwoners. #SamenEnschede

Als we het krantenartikel over het aanbieden van de petitie lezen is ook overduidelijk, bij de media en het onderwijs ligt een rol om te helpen bij het oplossen van ‘problemen’.

Gisteren tijdens de raadsvergadering gaven we het als stemverklaring nog aan ‘de oplossing van een probleem begint bij het benoemen van een probleem’. Benoemen, maar dan wel op basis van waarheden en feiten, voorkomt ook vooraf uitsluiten van andere mogelijke daders.

Daarom, wat betreft het artikel petitie aanbieden / seksuele intimidatie in de Tubantia. Er zijn zeker ook blanke mannen die zich schuldig maken aan wat wordt getypeerd als: seksuele intimidatie. Wel is er sprake van ‘veelal van allochtone afkomst. Aantoonbaar is ook dat het open grenzen beleid de oorzaak is van de ‘massa (arbeids) immigratie’ en dat dit niet enkel en alleen criminelen zijn.

Ook is er in de binnenstad onder meer sprake van overlast door de zogenaamde ‘Noorderhagengroep’. Deze overlast plegers, volgens dezelfde TCTubantia ‘25 jonge criminelen van voornamelijk Antilliaanse komaf’. De Antillen maken deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden.

Dan het ‘worden aangepakt door Antifa’, ‘je weet wel, van die kale mannen die je komen mishandelen’. Er zullen heus wel ‘kale mannen’ zijn bij Antifa. De stereotypering is echter ’tweeslachtig’ polariserend.

Probeer in GOOGLE eens de zoekterm ‘Antifa’ en daarna een woord dat je veelvuldig ziet op een van de afbeeldingen ‘Fascist. Om een FACEBOOK blokkade te voorkomen konden we zelfs de gevonden afbeeldingen niet bij het artikel plaatsen.

Als Verbindend Enschede is onze missie werken aan een eerlijk(er) en harmonischer Enschede, minder armoede en betere zorg waarbij onze historisch verworven vrijheden leidend zijn. Daarbij zien wij duidelijk sociale, financiële en economische grenzen aan de massa (arbeids) immigratie. Hoop wel dat wat ons (tevens) verbind, de strijd is tegen geweld en overheersing.

Juist nu moeten we dan ook moed en wijsheid tonen. Onze stad is met leiderschap en daadkracht ondanks de onzekerheid die er voor ons allemaal is het meeste is geholpen. Echte leiders geven leiding en leiden op. Dit om zo snel mogelijk zelf weer over te gaan tot de orde van de dag. Nepleiders verstoppen zich achter wetjes en loze woorden.

Goed communiceren, zij aan zij staan en samenwerken wat ons betreft zonder politieke agenda. Waar het nu vooral om gaat is onze reeds aanwezige culturele aspecten, onze weerbaarheid, onze sociale cohesie, onze empathie voor de medemens.

Want………….. als iets zeker is ondanks de donkere wolken en huidige duisternis. Er is weer een zonnige en lichte dag van morgen.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!