Minstens drieduizend huizen en snel bouwen. Dat is wat Hugo de Jonge wil. En hoewel Twente in beeld is, kan Enschede het op basis van de aantallen die het Enschedese college van B&W aangeeft dus oplossen met 9300 woningen voor de komende 10 jaar. Voor de eerste stap grootschalige nieuwbouw Esmarkerveld is de bouwgrond geritseld, de stikstof is opgelost, bouwrijp maken in 2024 en de bouw zelf in 2025. 

Woningen te kort

Uit recente cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat Nederland 320.000 woningzoekers telt plus nog eens 117.000 starters. Daarmee is de totale vraag naar woningen 437.000. Omdat er maar 47.000 woningen voor deze groep beschikbaar zijn, komt Nederland bijna 400.000 woningen te kort.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat daarbij uit van een bevolkingsgroei van 2023 – 2038 van bijna 1,5 miljoen. Dat is dus een groei van 100.000 per jaar!

Sterk verslechterende economie

Hoge energiekosten, dure grondstoffen, krapte op de arbeidsmarkt en de naweeën van de corona bepalen dat bedrijven in zijn algemeenheid terughoudend zijn met investeringen. Inmiddels zijn de effecten van een sterk verslechterde economie zichtbaar.

Het aantal faillissementen loopt aanzienlijk op, de nieuwe inschrijvingen in het handelsregister lopen terug. En zijn nog 100.000 bedrijven die niet in staat zijn de belasting terug te betalen, nadat ze in corona tijd een onterecht hoge steun hebben ontvangen. Tegelijkertijd stijgt het aantal ’zombiebedrijven’, bedrijven die al meer dan drie jaar verlies lijden.

De geluiden van een sterk verslechterende economie bereiken natuurlijk ook de consument. En dat zorgt ervoor dat deze groep logischerwijs voorzichtiger wordt en zet de doorstroming nog verder op slot.

Banken verwachten namelijk dat dit jaar koophuizen 6 procent van hun waarde verliezen en volgend jaar nog eens 4 procent. Daar komt bij dat de verkoop van nieuwbouwhuizen nagenoeg is ingestort. In het tweede kwartaal werden er slechts 3.300 verkocht.

En dan wordt in 2023 onder druk van de almachtige EU de volgende stap gezet om hypotheekrenteaftrek af te schaffen. In 2023 gaat de maximale aftrek van hypotheekrente omlaag van 40% naar 36,93%.

Stop op projecten en financiële gevolgen Enschede

April 2021 waren ‘de kavels niet aan te slepen’. Terwijl in april 2021 werd in de categorie onder de € 250.000 nagenoeg al niets gebouwd.

Eerder was al bekend dat het met De Kop de komende jaren niets wordt. Inmiddels is het zover dat de Nieuwbouwprojecten ‘Tex Buitengewoon’ (€ 220.000,- tot € 549.000,-) aan de Ledeboerstraat en Jannink aan de Zuiderval (€ 325.000 tot € 559.00) inmiddels uit de verkoop gehaald zijn.

Alleen het ‘Tex Buitengewoon’ corporatie deel van Ons Huis gaat vooralsnog wel door. In de originele plannen ging het daarbij om 12 benedenwoningen en 41 appartementen.

Nu was er in 2020 3 miljoen euro (rijks) subsidie extra verstrekt voor de ‘Boulevardzone’. Dit omvatte de nieuwbouwplannen aan De Kop, aan de Boulevard 1945 en de Ledeboerstraat.

In de ontwikkeling van De Kop was toen reeds 15 miljoen euro gestoken in de toegangswegen en omliggende infrastructuur. Over mogelijke consequenties voor de extra (rijks) subsidie, zo werd in 2021 aangegeven, zou het college in gesprek gaan met het Rijk.

Wat de gevolgen normaal gesproken zijn, laat zich wel invullen….. Opgemerkt zij, dat het bij de rijkssubsidie gaat om een zogenaamde co-financiering. Wat in deze dus inhoudt een verdubbeling van kosten. Immers iedere euro subsidie van de (rijks) overheid moet de gemeente minimaal ook een euro aan investeren. Voorlopig, in dit deelgebied, een desinvestering van minimaal 21 miljoen!!

Conclusie

Landelijk, en in hun kielzog de lokale bestuurders, spreken zichzelf tegen. Wat ze doen is ook in tegenspraak met alle vormen van ratio en logica.

Er wordt erkend dat we in een klein land leven en dat de spaarzame ruimte goed moet worden verdeeld. Dat wordt gedaan door aandacht te geven aan de regio’s. Want zo wordt gesteld, als je er kunt komen en er kunt werken, dan wil je er ook wonen.

Daar gaan vervolgens de lokale bestuurders (zonder eigen visie) mee aan de slag. Er worden investeringen gedaan op basis van wat bedacht is door EU laven, lobbyisten, consultants en ondersteund door bijvoorbeeld het VNO-NCW.

Maar vraag de Enschedeër naar de verbeteringen van de toegangswegen en omliggende infrastructuur van het gebied De Kop en Ledeboerstraat! Wat betreft verbeteringen van toegangswegen en omliggende infrastructuur zijn er wel meer voorbeelden (we zijn de 9de stad van Nederland maar hebben inmiddels de infrastructuur van een dorp) maar dit deelgebied is van toepassing op deze voorlopige desinvestering.

En dat de demografische groei te groot zou zijn ook zonder immigratie. Terwijl we in werkelijkheid alleen groeien door immigratie. Ook in Enschede.

Op basis van de huidige feiten qua demografische groei door immigratie (omvolking!) gaan we naar een Nederland van 20 à 22 miljoen mensen. Gaan we naar een Enschede van (zo geeft het college van B&W inmiddels aan) 180.000 inwoners.

Daar kun je niet tegen bouwen. Koekoek! De oorzaak van het probleem aanpakken. De instroom beperken! Ook het door het NSC Pieter Omtzigt in zijn plan genoemde totaal aantal van 50.000 per jaar is te veel.

De vraag aan Omtzigt/NSC is dan ook:
Campagne technisch lijkt het allemaal erg slim, maar aangezien dit thema voor veel Nederlandse stemgerechtigden de stemkeuze bepaalt hebben ze toch recht op duidelijkheid.

Want jullie stellen een migratiesaldo grens van 50.000. Dat saldo is echter snel gehaald met de huidige asiel migratie en migratie voortvloeiend uit het vrije verkeer van personen.

Want hoe gaat dan vervolgens Omtzigt/NSC de instroom van asielzoekers beperken? Hoe beperken Omtzigt/NSC het vrije verkeer van personen binnen de EU? Als eerste stap zal je dan toch echt internationale verdragen op moeten zeggen.

Het gaat mij dus niet om welke route je zou willen bewandelen om dit te bewerkstelligen. En dan de concrete stappen van na 23 november zodat niet de vele mensen die ongetwijfeld op jullie stemmen, wederom teleurgesteld zullen worden.

Lijkt mij ook goed in het kader van jullie nieuwe, transparante bestuurscultuur.

Mijn stemadvies

Ik val in herhaling. Maar het is echt een gemiste kans dat er nog geen Verbindend Rechts bestaat. Dat het sentiment simpelweg nog niet rijp is.

Voor ONS, het volk (ook zij die het vertrouwen in de politiek kwijt zijn) is het de taak om het kruisje te zetten op het juiste vakje in de lijst. Er is daarbij de keuze tussen hele kleine stapjes of de meer radicalere aanpak.

We zullen ons Nederlanderschap dan ook moeten herwaarderen, waarbij duidelijk is dat Nederlanderschap niet alleen gaat over de juiste papieren maar het zit veel dieper.

Het thema voor de verkiezingen blijft voor mij dan ook: migratie. Alleen als we nu kiezen voor Nederland, dan kunnen we werken aan herstel van de bestaanszekerheid.

Kiezen we ondanks de twijfels toch voor de BoerBurgerBeweging die 15.000 heeft genoemd als aantal migranten. Het Omtzigt/NSC met zijn 50.000 in de hoop dat er een coalitie komt met BBB en/of  PVV en/of BVNL en/of FvD. Of toch gelijk het meer radicalere van BVNL, de PVV of FvD.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede/Nederland is het waard!

Een oproep: wij zijn voor onze betalingsverplichtingen afhankelijk van donaties van onze leden / lezers of reclame. Reclame maken betekent in veel gevallen ook onafhankelijkheid inleveren en daar passen we voor. Daar komt bij: het midden- en kleinbedrijf is al bijna uitgeroeid door handelen van de huidige overheid. Daarom deze oproep: steunt u ons s.v.p. met een kleine donatie, als het uitkomt een wat grotere of wordt lid van onze beweging / partij. Er blijft nergens geld aan de welbekende strijkstok hangen. Alle financiën verkregen via donaties of lidmaatschap worden gebruikt voor het hosten van onze website en informatievergaring.