Tot nu toe zijn het veel Afrikaanse Sahel landen, die geraakt worden door de oorlog Rusland/Oekraïne, die reeds behoorden tot de armste ter wereld. De vraag is echter, wanneer zijn het de Europese landen die door het EU-WEF beleid tot de bedelstaf zijn veroordeeld? Het lijkt er daarnaast ook nog eens op dat wij, het volk via de EU-WEF tot TriState (sociale, maatschappelijke en financiële) bedelstaf geraken.

Waar in de Afrikaanse Sahel er een proces van herstel van natuurlijke vegetatie is waardoor er een gebied van vijf miljoen hectare vergroent. Is er in Nederland het doel om door stikstofreductie wensnatuur van zandvlaktes en heide aan te leggen en er dus wordt ontgroend.

Hadden we in Nederland met 14 miljoen inwoners (1979), een goed zorgstelsel, goede sociale voorzieningen, betaalbare woningen, veiligheid, geen voedselbanken, een rooskleurige toekomst. En dan te bedenken dat Koningin Juliana in 1950 al aangaf, Nederland is vol met 10.5 miljoen inwoners. Ze dit vervolgens in de troonrede herhaalde bij 14 miljoen inwoners in 1979. Het huidige asielbeleid is overduidelijk dweilen met de huiskraan open.

Door de EU (het verdrag van Maastricht in 1992 vormde de huidige EU) zijn wij straks de boeren kwijt, de vissers kwijt, is het gas weg, zijn de pensioengelden richting zuidelijke landen. Zitten we inmiddels opgescheept bijna 18 miljoen inwoners en vormen we straks TriStateCity. TriStateCity, een van de politieke marketing concepten (Cities2030) voortkomend uit het World Economic Forum (WEF). Een van de doelen van Cities2030 is om stedelijke voedsel ecosystemen te transformeren tot toekomstbestendige en efficiënte systemen. Na volmaking zal Nederland een TriStateCity worden met 20.6 miljoen inwoners in 2070.

Het zou het einde betekenen van Nederland als apart land, met de eigen unieke cultuur, erfgoed en levenswijze van het Nederlandse volk voor altijd verloren.

TriStateCity

Er zijn ook steeds meer aanwijzingen dat de komende omgevingswet, invoering 1-1-2023 onder leiding van Hugo de Jonge, daar onderdeel van uitmaakt. De omgevingswet, waarover De Jonge de eerste kamer al onjuist informeerde, bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw of windmolen- en zonneparken op landbouwgrond. Maar ook de ontwikkeling van verticale landbouw.

Met stikstof als reden zijn er zoals bekend plannen de boeren uit te kopen. Zo wordt de boer uitgekocht voor € 3,- tot € 8,- per m2 waarbij er ook nog eens ruimte is voor een toeslag. Bedrijfsgrond in Nederland kost immers € 90,- tot € 109,- per m2. Daarbij is er dan op de echt mooie ruimte voor woningbouw. Bouwkavels doen met gemak € 138,- tot € 466,- per m2.

Die prijzen zijn voor de elite natuurlijk geen probleem. Daarnaast zal zoveel mogelijk landbouwgrond en overgebleven natuurgebieden worden gebruikt als duurzame energie platforms. Dit om de gigantische nieuwe ‘smart-cities’ van stroom te voorzien.

Zo heeft de elite geen last meer van het volk. Het volk dat in nieuwe ‘smart-cities’ woont met onvoldoende parkeerplaatsen waarmee autobezit wordt ontmoedigd. Het grote woningtekort, vooral door de bevolkingsgroei die uitsluitend door asiel/immigratie wordt veroorzaakt gaat Hugo de Jonge er tevens mee oplossen.

Daarbij fietsen is gezond en fietspaden aanleggen is goedkoper dan autosnelwegen. En als de social credits voldaan zijn mag het volk verblijven in een van de staats vakantie- en pretparken op fietsafstand. Het geheel all-inclusive voedselbonnen. Het monitoren en zichtbaar maken van de social credits is natuurlijk een gemodificeerd peulenschilletje binnen de ‘smart-cities’.

Gemodificeerd en kunstmatig voedsel

Met de klimaatverandering en droogte als excuus zijn er inmiddels vergevorderde plannen en ideeën om landbouwproductie te verplaatsen naar grote fabriekshallen. Hier wordt dan vervolgens gebruik gemaakt van ‘slimme’ technologieën.

Minister Carola Schouten, heeft als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de vestiging van de WEF Food Hubs in Wageningen mede geïnitieerd. En terwijl haar voorman Gert Jan Segers nog het geloof had dat het WEF een gezelligheid clubje was zonder agenda. Daar wist  van Drie groupie Carola Schouten exact  wat ze deed. In samenwerking met FoodvalleyNL wordt deze Europese Hub onderdeel van een nieuw, wereldwijd netwerk van Food Innovation Hubs dat het WEF ondersteunt

Primair doel van het TriStateCity plan is dat voedsel wordt geproduceerd binnen de grenzen van de smart cities. Partner binnen de wereldwijde ‘Cities2030’ zijn onder andere het door Bill Gates gefundeerde ‘Food Future Institute‘. Daarnaast ook BIOZOON, een bedrijf dat niets te maken heeft met natuurlijke, biologische landbouw. Maar met Genetically Modified Organism en op kunstmatige wijze gemaakt vlees.

In Nederland ook wel GGO genoemd (genetisch gemanipuleerd organisme). Met genetische modificatie worden de eigenschappen van planten, bacteriën of gisten veranderd. Genen met positieve eigenschappen van het ene organisme worden toegevoegd aan een ander organisme.

Het zal duidelijk zijn, om alles waar te maken, zal er veel land nodig zijn en toch moet er voedsel komen. Tweederde van het Nederlandse landoppervlak is agrarisch gebied. Agrarisch gebied dat versnipperd is en dat de staat dus nog niet bezit. Er zit dan ook duidelijk veel meer achter het stikstof waar nu het Nederlandse boerenprotest over gaat.

Eet dus zolang het nog kan, stoer voer van de boer. Eet smakelijk en slaap zacht!

NLinNood vlag

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is. Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede/Nederland is het waard!