In de lokale gemeentepolitiek is de maand november de maand van de Gemeentebegroting. In Enschede was de raadsvergadering Gemeentebegroting 2022-2025 en algemene beschouwing afgelopen maandag en dinsdag.

De gemeentebegroting is een belangrijk sturingsinstrument voor de raad (die tevens een controlerende taak en budgetrecht heeft) en is het richtinggevend kader voor het college voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid in het komende begrotingsjaar. En met de verkiezingen in maart 2022 in aantocht een extra belangrijke voor met name de zittende colleges en coalitie partijen.

In Enschede bestaat de huidige coalitie uit de lokale partij BurgerBelangen Enschede (7 zetels), D66 (5 zetels), VVD (4 zetels), PvdA (4 zetels) en de CU (2 zetels). In de gemeentepolitiek zijn het – zoals bekend – de lokale partijen die groeien. En dan met name door afsplitsing van een landelijke partij. In Enschede is dat niet anders. BurgerBelangen Enschede heeft deze route gevolgd nadat het Algemeen Ouderen Verbond en Unie 55+ zich aansloten bij Enschede NU. De partij profileert als een partij zonder landelijke binding en kent geen ideologische basis.

En dat zorgt er gelijk ook voor dat de partij geen consistentie kent in visie en beleid. Het is maar net wat de achtergrond van de mensen op de kieslijst is op het moment van het verkiezingsjaar. De huidige raadsleden en de wethouder van BBE – als ze al landelijk stemmen – schat ik in als: VVD, D66, DENK of een partij in de rechterflank. Al met al, op dit moment een overwegend links liberale signatuur. Om de politieke machtsverhouding wat verder te verduidelijken. Enschede is van oudsher een PvdA bolwerk. 19 zetels in 1986, nu 4 en -zoals je meer ziet bij de PvdA- een mix van oud socialisme en nieuw elitair. De laatste drie coalities met uitzondering van 2014 – 2018 nagenoeg identiek -CDA toen in plaats van de PvdA- alleen de zetelverdeling wat verschillend.

Als je nu kijkt naar de landelijke verhoudingen, VVD, D66, CDA en de CU en dit reflecteert op Enschede, VVD en D66 partij opgeleiden en zij die er bij willen blijven. Trekpoppen en ongewervelden of misschien is wel een betere typering na afgelopen maandag en dinsdag, geprogrammeerde spreekbuizen aangevuld met verbaasde wormen en weekdieren. De vraag is alleen nog, wie is exact wie? Zie de landelijke parallel, boos doen nog een keer boos doen, knuffelen, zin krijgen en zij die erbij willen blijven horen. Waarbij het spel van druk zetten voor de winst blijft.

En er zijn – en daarin is Enschede ongetwijfeld geen uitzondering- meer overeenkomsten met de Haagse politiek. Zoals een zeer gewaardeerde en door dé politiek eerder gesloopte maar als een fenix herrezen plaatsgenoot en volksvertegenwoordiger al concludeerde; bij macht hoort tegenmacht. Er is dan ook wel wat meer aan de hand binnen het politieke bedrijf. Het gebrek aan macht en tegenmacht is naar mijn mening dan ook gewoon een voortvloeisel van wat er werkelijk mis is. Nadat ons ooit zo bewierookte VOC mentaliteit synoniem is geworden voor discriminatie en institutioneel racisme. Kortom: gecriminaliseerd en dat we ons juist daarom, volgens links liberale groeperingen moeten schamen voor deze periode van ons verleden. En of het toeval is of niet, in Enschede zijn dit tevens de links liberalen en aanverwante groeperingen die vinden dat we afscheid moeten nemen van ons textielverleden.

Terwijl juist dat textielverleden ons heeft gevormd tot wie en wat we nu zijn. Op de puinhopen, na de ineenstorting van de textielindustrie in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn zelfs vele innovaties zijn ontstaan waaronder onze geweldige creatieve industrie. Enschede werd na Amsterdam de tweede reclame stad van Nederland. Een creatieve industrie die na de komst van het fenomeen ‘internetdrukkers’ wederom instortte. En juist ook deze textiel en VOC mentaliteit is de basis dat op dit moment in Twente, met Enschede als centrum, een revival plaats vindt van veel creatieve bedrijven in de creatieve industrie, met gebruikmaking van de huidige moderne technologie.

Net als de VOC staat ons textielverleden dan ook niet voor slavernij (uitbuiting arbeiders) en kolonisatie (onteigening). Maar staat voor onze handelsgeest, onze vergezichten, innovatief, duurzaam daadkracht en vooruitstrevend. Het hedendaagse misplaatste schuld- en excuses politiek correcte denken doet alles behalve eer aan al het leed, bloed, zweet en tranen die er door alle betrokkenen geleverd is.

En dat geldt ook voor de politiek. Politiek is niet voor mietjes. Dat wil niet zeggen dat zoals de geweldige Zihni Özdil al eens opmerkte dat een burn-out alleen voor ‘mietjes’ is. Inmiddels vallen de lokale en landelijke politici echter bij bosjes om. In Enschede blijkt volgens de familie een GroenLinks raadslid vanwege klimaatstress niet meer te kunnen werken. Je kunt je echter afvragen, komt dat doordat er zoveel druk is. Of Is het gewoon het idee dat politiek gaat over bijtjes en bloemetjes. Dat er alleen wordt gepraat en er nooit lef en leiderschap wordt getoond.

Hetgeen niet wil zeggen dat je als  volksvertegenwoordiger het werk goed wilt uitvoeren er niet veel werkdruk en stress is. Ik kan me -ook uit eigen ervaring- een burn out hebben -al had het toen geen trendy naam- dan ook absoluut voorstellen. Zeker als alleenstaande ondernemende moeder met een kind, die staat voor een ideaal, is het raadslid zijn meer dan een dagtaak. Maar, -ook uit eigen ervaring- van hard werken alleen komt het niet.

Het gaat ook niet alleen om het polderen zodat je altijd kunt zeggen; ‘ja maar hij of zij’ of ‘we waren er met zijn allen bij’ of ‘het is aan uw raad’. De raad die -uitzonderingen daargelaten- grotendeels bestaat uit eenzelfde ‘melting pot’. Een ‘melting pot’ die om echt te deugen, een weerspiegeling is van de multiculturele samenleving, genderneutraal, LHBTIQ of welke letter van het alfabet in zich heeft. Daar ook op is geselecteerd en niet op persoonlijke eigenschappen, kennis, kunde en vaardigheden. Dat is ook waarom er van dualisme weinig tot niets terecht komt.

De ‘multiculturele samenleving’, maar ook ‘de maakbare samenleving’ of ‘raciaal’. Het zijn links liberale uitvindingen om groepen tegen elkaar uit te spelen. De links liberale politieke elite zelf is er de oorzaak van dat de tegenstellingen tussen de verschillende groepen in onze samenleving worden vergroot. En het zijn de ongewervelden die mogen functioneren als ‘deugende’ trekpop. Misschien dat voor deze geprogrammeerde spreekbuizen, wormen en weekdieren deze tegeltjes wijsheid iets is.

Het kan ook nooit zo zijn dat onze democratie verwordt tot een tirannie van minderheden. En onze welvaartsstaat zal veranderen in een juk van tirannie. Er zijn toch genoeg voorbeelden van extremisme en fundamentalisme die ontstaan zijn door lafheid?

Echte leiders geven leiding en leiden sterkere op. Nep leiders zijn angsthazen met een verborgen agenda en verschuilen zich achter juridische regeltjes, procedures en commissies. Daarmee willen ze feitelijk ook altijd de regie houden en zie je vooral in de praktijk: een top down benadering en een kleine kring bevoordeelden.

Het gaat altijd om de balans anders stuit je vroeg of laat op een wespennest van bureaucratische instituties. Die dekken elkaar af en niemand durft er écht verantwoordelijkheid te nemen. Of je dit probleem nu links- of rechtsom benadert: de bestuurscultuur zal altijd blijven: méér veiligheid, minder risico’s en meer controle. Dit vertaalt zich per definitie in minder bewegingsvrijheid voor professionals en een oplopende regeldruk. Bedenk daarbij dat onderdrukking en censuur altijd begint met het zuiveren van de taal.

En als je werkt volgens de Haagse structuren en keurig werkt volgens de partij ideologie, dan wil je natuurlijk grip hebben op de media. En dan met name op de onafhankelijke, op tijd en plaats, kritische media. Alle broeinesten van verzet moeten worden gekraakt. Eerst volgends aangeboren socialistische tactieken van infiltratie, polarisatie, stigmatiseren -zoals- met de bedoeling censureren en uitsluiting. Als dat niet effectief genoeg is, financiële afhankelijkheid.

De relatie NPO en politiek is voor meer en meer mensen duidelijk. Bij de NPO nogal wat miljoenen her en der onder plinten door klotsen zonder enige verantwoording. Waar de ‘bevoordeelde’ Frans Klein, de man die bepaalt welke programma’s gemaakt mogen worden bij de links liberale NPO 532 miljoen euro belastinggeld per jaar mag stukgooien aan 9000 uur televisie. Frans Klein is ook de man die Ongehoord Nederland als mogelijk kritische omroep met recht op zendtijd op de nationale omroep vooral dwars zit en lacht laatdunkend over Ongehoord Nederland. Dan is macht uitoefenen op de directeur van de kritisch en kritisch en kritisch en kritisch en kritisch en kritisch en kritisch en onafhankelijke lokale omroep 1Twente met de verkiezingstijd in aantocht natuurlijk nooit weg. En dan zijn gezinnen niet belangrijk. Zeker als het coalitie machtspolitiek al eerder effectief bleek te zijn geweest. Burger Belangen (en gezinnen) in Enschede doen er dan niet toe.

Maar ik wil iets verklappen: deze wijze van oude machtspolitiek bedrijven is eindigend!

Wil jij daar ook je bijdrage aan leveren? Sta jij ook voor identiteit en soevereiniteit? Sta jij ook voor de belangen van je stad en de inwoners. Vind jij ook dat een kritische en loyale tegenspraak een absolute vereiste is voor een goed functionerend openbaar bestuur? Doe dan mee en laten we samen deze oude machtspolitiek bestrijden vanuit het hart van de lokale politiek. Meld je aan  voor de lokale verkiezingen in jouw gemeente. Ook daarbij ondersteunen wij je graag.

#WijStaanVoor! #GR2022

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede (Nederland) is het waard!