De Gemeente Enschede verspreidt leugens en je zou uit woorden kunnen opmaken dat er wordt getwijfeld over het ziek zijn van Burgemeester Roelof Bleker bij de raadsvergadering. Daarnaast vindt het Rijk dat er in Twente plek is voor 1400 extra (landelijk is er een tekort bijna 40.000 plekken) asielzoekers. En de overlast in regio door verwarde personen stijgt explosief. Je kunt je dan ook afvragen, is politiek onbehoorlijk of is het onbehoorlijk bestuur?

Maar het gaat D66 goed af in de coalitie
Met D66 heb ik (behoudens wat persoonlijke contacten) niet veel op. Over het algemeen vind ik D66ers compleet los van ons, het volk. Vind D66 aanmatigend, verheven, hypocriet en technocraten.

Als het aan de machtswellustelingen is, worden we zelfs WOIII ingesleurd. Komt D66 oorlogshitser Jan Paternotte met het krankzinnige idee om de bij Duitsland geleasede Leopards te kopen en ze vervolgens over te dragen aan Oekraïne. En als er dan politieke verantwoording moet worden afgelegd is de D66 minister ziek!

Nederland wordt door deze steeds verdergaande steun aan een niet EU land en een niet NAVO lid (Oekraïne) steeds meer een legitiem doel voor het Russische (of bevriende) ‘economische’ leger. De wereld van deze ‘politieke’ jongens en meisjes lijkt te worden gezien als een ‘computer’spel.

Als coalitiepartij in Enschede gaat de fractievoorzitter van D66 ook voorop in de (goede) strijd. Hij wil nu wel de waarheid als het gaat om het ontslag van een medewerksters van het klachtencommissariaat boven te tafel krijgen. En dat terwijl veel wat er nu speelt, en waar ze dus tegen strijden een erfenis is uit de tijd dat D66 coalitie lid was. Het een erfenis is van de oud Burgemeester van Enschede en D66’er Onno van Veldhuizen.

In 2019 was het al duidelijk

De positie en NIET onafhankelijkheid van het klachtencommissariaat waar we in 2019 al een motie (een opdracht om tot verandering over te gaan) over hebben ingediend. Een motie die het niet haalde omdat de coalitie bestaande uit Burgerbelangen Enschede (BBE), D66, VVD, PvdA en de CU tegen stemden. Met alle consequenties van dien zo is inmiddels een ieder wel duidelijk.

Dat deze klachtencommissaris tegen mij persoonlijk in een, 1 op 1 gesprek heeft gelogen. Het doet me zeker nu niets meer. Dat, als het om politiek gaat er een groot verschil is tussen dé persoon als mens en de persoon als politicus. Het is vooral sneu dat je niet jezelf kunt zijn. Dat je een plaatsvervangend Burgemeester (Theo Bovens) wat op de mouw spelt. Het zal….

Maar dat je als organisatie gewoon weer overweegt in beroep te gaan. Dat is onbehoorlijk bestuur in het kwadraat. En dat op kosten van inwoners die straks nog veel meer rekeningen gepresenteerd krijgen. Dat voorspel ik bij deze.

De politiek en democratie

De essentie van democratie is dan mensen stemmen op volksvertegenwoordigers die doen wat zij willen. Wat je echter ziet bij veel partijen (en partij opgeleide politici) is dat ze mensen naar de mond praten. Dingen zeggen waarvan ze weten dat het niet waar kan zijn, dat het ook niet bewaarheid kan worden.

Ik vind dat verwerpelijk. Het is een van de redenen waarom ik walgde van de poppenkast genaamd; de politieke arena.

Het zijn daarbij de gevestigde systemen en partijen die de door henzelf gecreëerde dagelijkse realiteit van het vastgelopen systeem in stand houden. Het resultaat is inmiddels dat afwijkende geluiden worden buitengesloten, welwillende mensen afhaken, goede ideeën niet verder komen dan de keukentafel.

Extremisme vs extremisme

De democratische besluitvorming is inmiddels verworden tot een in zichzelf gekeerd mechanisme waarin coalitie en oppositie hun energie verspillen door elkaar in extremen op de meest onbenullige dossiers te bestrijden.

Hoe vaak wordt er niet tegen gestemd omdat het betreffende voorstel vanuit het verkeerde kamp afkomstig is. Of andersom, hoe vaak wordt er niet vóór een onuitvoerbare regeling gestemd omdat je nu eenmaal onderdeel van de coalitie bent.

Dit polderen met gelijkgestemden, in feite een versmelting met bijbehorende propaganda en moraal heeft geleid tot moraliseren van sociale en politieke problemen vanaf de eerste confrontatie. Feiten en argumenten hebben daardoor geen effect meer en worden geclassificeerd als complotdenken.

Deze ‘maakbare’ moraal, die verder geen enkel beroep doet op de rede, bepaalt in detail welke gedachten, handelingen en gedragingen als sociaal geoorloofd of wenselijk worden gezien. Om vervolgens deze progressieve moraal, wat tevens de politieke voorkeuren zijn als feiten te presenteren.

Elke discussie is daarmee gesmoord

En als feiten anders zijn dan die van D66-leider Sigrid Kaag. Dan valt dat onder het toenemende rechts-extremisme in Nederland en dat moeten ‘we’ een halt toeroepen. Want, volgens hare hooghartigheid Kaags progressieve moraal bedreigen deze andersdenkende rechts-extremisten en complot-populisten de democratie.

Het heeft er steeds meer schijn van dat de geesten rijp worden gemaakt voor het strafbaar stellen van ‘complotdenken’ en verbieden van groeperingen en politieke partijen met ‘complot ideeën’.

Maar wie is ‘we’. Laten ‘we’ welzijn, Sigrid Kaag heeft het maar over democratie, terwijl haar partij (D66) het referendum heeft afgeschaft. Zodat ‘wij’, het volk, buiten de stembus om geen stem meer te hebben.

Zijn ‘we’ de mensen die volgens Sigrid Kaag moeten worden gecontroleerd op elke uitgave van € 100,-  of meer. Als we dit überhaupt hebben na betalen van de energierekening. Terwijl de Algemene Rekenkamer tot de conclusie kwam dat het een financiële puinhoop is bij onder meer het ministerie Volksgezondheid: 5,1 miljard aan corona-uitgaven niet te controleren.

En dat was niet het eerste en enige dat werd geconstateerd. Daarnaast blijkt dat de administratie van de klimaatuitgaven een chaos is. Ook landelijk, is politiek onbehoorlijk of is het onbehoorlijk bestuur?

Ook heeft ‘ze’ het over het in gesprek met elkaar blijven. Als het echter te heet onder haar voeten wordt loopt ‘ze’ de kamer uit. Was het Paul van Meenen (D66) die als voorzitter een volksvertegenwoordiger van het spreekgestoelte laat verwijderen om gebruik van het woord ‘eng’.

Door nu weer alles te typeren als ‘extreem-rechts’ wordt elke discussie op voorhand gesmoord. Ik vraag me daarbij af, wie zijn toch deze ‘progressieven’ die overal ‘extreem-rechtse’ samenzweringen zien…. Is dat ook niet een vorm van complotdenken?

Niet oproepen tot een revolte

Of net als Marx…. die ‘voorspelde’ de proletarische revolutie namelijk niet, maar schreef deze voor.

Maar vergeet dan ook niet! Het stopt pas als wij willen dat het stopt. We kunnen ze gewoon wegstemmen. Het is daarom van belang om in beweging te komen.

We zijn het aan onze voorouders en kinderen/kleinkinderen verplicht. Alleen als iedereen in beweging komt en tijdens de PS2023 stemt op – in alfabetische volgorde – BVNL, FvD, JA21 of de PVV is al genoeg. Zij die nog twijfelen, voor mijn part op de Boer Burger Beweging, of zo wordt inmiddels duidelijk, een van de mooie lokale initiatieven en verbindingen.

Alleen als het volk stemt, dan wint het volk. Dan kunnen we het tij binnen enkele maanden keren. Bij een juiste uitslag ontstaat er een politieke patstelling waardoor een kabinetscrisis onontkoombaar.

Een kabinetscrisis als oplossing voor de vele crisis die ons zijn aangedaan. Er valt ook wat betreft asiel echt iets te kiezen 15 maart bij de Provinciale Statenverkiezingen. De landelijke overheid wil (via de provincies) gemeenten dwingen asielzoekers op te vangen. De Eerste Kamer (die tevens een andere samenstelling krijgt na de PS2023) kan dit tegenhouden.

Dus mensen, allez hop naar de stembus PS2023!

NL in Nood vlag

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is.

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!

Een oproep: wij zijn voor onze betalingsverplichtingen afhankelijk van donaties van onze leden / lezers of reclame. Reclame maken betekent in veel gevallen ook onafhankelijkheid inleveren en daar passen we voor. Daar komt bij: het midden- en kleinbedrijf is al bijna uitgeroeid door handelen van de huidige overheid. Daarom deze oproep: steunt u ons s.v.p. met een kleine donatie, als het uitkomt een wat grotere of wordt lid van onze beweging / partij. Er blijft nergens geld aan de welbekende strijkstok hangen. Alle financiën verkregen via donaties of lidmaatschap worden gebruikt voor het hosten van onze website en informatievergaring.