Als Enschedeër c.q. Nederlander zie ik heus wel de onvolkomenheden. Onvolkomenheden van het systeem, onvolkomenheden van mijn eigen persoon. Wel is het zo dat vaak niet de systematiek, maar de implementatie en uitvoering onrechtvaardig is. De vraag is dan ook of deze wethouder ondanks dubieus trackrecord wel iets gaat veranderen.

Ik schaar me echter wel bij de groeiende groep Enschedeërs / Nederlanders die snakken naar transparantie, vrijheid en respect.

Het is arrogantie en de leugen regeert

Want laten we wel zijn, alles is beter dan de arrogantie van het Nederland van de huidige bestuurders. Arrogante bestuurders die menen alles te moeten bepalen. Arrogante bestuurders die menen na de verkiezingen mee te moeten werken aan het kiezersbedrog. Dat ze uit eigenbelang hun macht misbruiken om hun concurrentiepositie voor een volgende carrière/baan te verbeteren.

En wat op nationaal niveau gebeurt, gebeurt ook in de bestuurscultuur op lokaal niveau. En dat geldt niet alleen voor de staat van onze lokale en landelijke democratie.

De arrogantie en het liegen over democratisch genomen besluiten. Tot aan het negeren van gerechtelijke uitspraken aan toe. Inmiddels is het zover dat ook (top)ambtenaren van de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën meineed niet als belemmering zien.

Institutioneel gediscrimineerd in een ontmantelde democratie

De ontwikkeling van het Europees digitaal identiteitsnummer is een verantwoordelijkheid die ligt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om precies te zijn bij staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering. Alexandra van Huffelen (D66) in het verleden ook actief op het dossier toeslagen schandaal, de staatsontvoeringen van kinderen en duperen van 70.000 kinderen.

Nu telt de EU op dit moment 28 landen en evenzovele bestuursculturen. En dan wil de EU nu een instrument dat gevoelig is voor fraude en manipulatie omdat het zo handig zou zijn.

En waar de democratisch gekozen instituties in Nederland allemaal NEE tegen zeggen. Daar tekent D66-staatssecretaris Alexandra van Huffelen gewoon bij het kruisje en zet ze uit naam van Rutte IV simpel de democratie buitenspel. En Alexandra van Huffelen is niet de enige D66er die de afgelopen dagen uitblinkt in het schofferen van onze democratie.

Tjeerd ‘halve koeien’ de Groot (D66) noemt de journalist van  Ongehoord Nederland – met extra piment en joodse voorouders – Jonathan Krispijn een fascist. En vliegt Sigrid Kaag (Minister van Financiën) naar Suriname om welke plooien dan ook glad te strijken om excuses te maken voor een slavernijverleden dat Nederland niet heeft.

En dat met torenhoge inflatie in Nederland, waar energie onbetaalbaar is geworden, bakkers, boeren en vissers creperen, het MKB wordt gesloopt, AOW’ers bezwijken onder de wurgpolitiek van Kaag.

Maar ook, op een moment dat het rapport verschijnt over institutioneel racisme op het departement van Buitenlandse Zaken tot voor kort geleid door vice-premier Sigrid Kaag en nu door (oud Minister van Financiën) Wopke Hoekstra (CDA). Prioriteiten stellen in het Nederlands belang is duidelijk niet iets wat hoort bij de nieuwe (D66) bestuursstijl.

De ‘capo di tutti capi

Opmerkelijk is wel dat Mark Rutte nu vice-premier Sigrid Kaag betrekt in deze kwestie. Dat kan natuurlijk te maken hebben met de veroordeling voor rassendiscriminatie in 2003 van Mark Rutte.

Voor alles wat ons land en onze inwoners is aangedaan tijdens de kabinetten Rutte I, II, III en IV, is en was maar één regisseur: de ‘capo di tutti capi’ Mark Rutte.

En de lokale politiek

Lokaal zijn het andere namen. Maar wel met dezelfde partijen cq hetzelfde politiek gedachtegoed. En ook in Enschede zijn het de kwetsbaren die als eerste de schaduwkanten ervaren van de beslissingen die – op basis van arrogantie en leugens – worden genomen.

Neem de huishoudelijke hulp.

Op 7 maart 2016 vroeg de Nationale Ombudsman speciale aandacht voor de communicatie. En in het bijzonder de informatieverstrekking over de geboden rechtsbescherming aan burgers.

De aanleiding was klachten over de uitvoering WMO. In een rapport uit die tijd wordt aan het college de aanbeveling gedaan het begrip ‘schoon & leefbaar huis’ bij huishoudelijke hulp nader te duiden.

De Nationale Ombudsman onderschreef toen al de geuite zorgen over de rechtsbescherming, het voeren van keukentafelgesprekken, het doel daarvan en de onduidelijkheid die daarover kan bestaan.

Het was enkel de beschermingsconstructie van de – niet behoorlijk werkende – commissie Bezwaar en Beroep en het Klachtencommissariaat dat ervoor zorgde dat klachten niet in behandeling werden genomen door de Nationale Ombudsman.

Dit heeft erin geresulteerd dat uiteindelijk, februari 2019, de gemeente Enschede werd veroordeeld omdat zij zich niet aan de wet hield. Aanvragers van ondersteuning in het huishouden (via WMO) kregen een indicatie op basis van een ‘schoon en leefbaar huis’ ipv een aantal uur per week. En dat is – zo oordeelde de hoogste rechter – tegen de wet.

Inmiddels is Jeroen Diepenmaat (na Jurgen van Houdt en Niels van den Berg) de derde wethouder die de Ondersteuning Huishouden in zijn portefeuille heeft. Jurgen van Houdt die de uitspraak CRvB 2016 als eerste niet heeft overgenomen. Niels van den Berg die dit vervolgens ook niet deed. Als excuus aanvoerde dat Hugo de Jonge (jaja) met wijzigingen uitvoering WMO zou komen.

Is er een onderzoek Menselijke Maat en een rekenkameronderzoek Ondersteuning Huishouden geweest dat door dezelfde bestuurders als nu is omarmd en door de Raad is bekrachtigd.

Maar nadat een WMO consulente haar mond waarschijnlijk voorbij praatte is duidelijk dat de gemeente Enschede nog steeds de wet overtreedt.

En dus zoals het rekenkameronderzoek al aangaf, zit er spanning tussen uren (vergoed) en resultaat! Is het differentiëren zoals de gemeente Enschede de uitvoerende zorgaanbieders als opdracht geeft niet voldoende.

Nu vergelijkt de VVD wethouder het met afspraken die je maakt met de schoonmaakster! In VVD kringen is deze gezagsverhouding normaal, bij kwetsbare mensen echter niet. Dat is juist wat het rekenkameronderzoek ook aangaf. Vervolgens worden de woorden van de WMO consulent nu uitgelegd niet helemaal juist verwoord. Want de ‘back-office’ voegt de uren toe aan de beschikking op basis van het normenkader HFN.

Er is echter geen kritiek op de systematiek. Het gaat meer om de implementatie en uitvoering. De rechtsonzekerheid. Het is gewoon ordinair bezuinigen op de kwetsbaren van onze Enschedese samenleving. Jullie geven bewust geen ruimte (geld) om per cliënt een oplossing te bieden. Dat is de basis van de hulp in de huishouding dossier.

Is er hoop dat deze wethouder het wel oplost?

Op basis van de antwoorden en de reactie van de wethouder schat ik in van niet. Van coalitiepartner – en partij van eerst schuldige Jurgen van Houdt – CU zal niet veel druk komen.

De huidige wethouder heeft wat betreft omgaan met inwoners en juridische kracht met onder meer de zaak Gertjan Ardesch al een dubieus trackrecord.

Wellicht kan de PvdA nog wat uitruilen. Diens wethouder Arjan Kampman was immers ook de overkoepelende wethouder tijdens de periode 2018 -2022.

Misschien is stoppen met praten – in het belang van Enschede – met het COA een optie. Dan kan er meer tijd worden besteed om menselijk leed nog langer voort te laten duren.

Van nood een deugd maken

Het stopt pas als wij willen dat het stopt. Het daarom van belang om in beweging te komen. We zijn het onze voorouders en kinderen/kleinkinderen verplicht.

Alleen als iedereen in beweging komt en tijdens de PS2023 stemt op – in alfabetische volgorde – BVNL, FvD, JA21 of de PVV genoeg. Zij die nog twijfelen voor mijn part op de Boer BurgerBeweging. Dan kunnen we het tij keren. Alleen als het volk stemt, dan wint het volk

Dus mensen, allez hop naar de stembus PS2023!

NL in Nood vlag

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is.

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!

Een oproep: wij zijn voor onze betalingsverplichtingen afhankelijk van donaties van onze leden / lezers of reclame. Reclame maken betekent in veel gevallen ook onafhankelijkheid inleveren en daar passen we voor. Daar komt bij: het midden- en kleinbedrijf is al bijna uitgeroeid door handelen van de huidige overheid. Daarom deze oproep: steunt u ons s.v.p. met een kleine donatie, als het uitkomt een wat grotere of wordt lid van onze beweging / partij. Er blijft nergens geld aan de welbekende strijkstok hangen. Alle financiën verkregen via donaties of lidmaatschap worden gebruikt voor het hosten van onze website en informatievergaring.