De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Progammabegroting 2020-2023

Stellen het volgende amendement voor:
– Een aantal subsidies te schrappen en enkele subsidies te maximaliseren, zodat er méér kan worden bezuinigd dan beoogd. Die meeropbrengst wordt ingezet om andere instellingen en organisaties te steunen.

Toelichting (gemotiveerd):
– Er is in de gemeentebegroting 2019-2022 afgesproken dat we €1 miljoen structureel moeten bezuinigen op de subsidies die de gemeente verstrekt;
– Er is voor de begroting 2019 een motie aangenomen, waarmee door het éénmalig (in 2020) niet- indexeren voor de loon/prijsstijgingen structureel te maken (dus ook voor 2021 en volgende jaren geen compensatie voor “de loon/prijsstijgingen in 2020” te geven) een bezuiniging van € 802.000,- euro mogelijk is;
– Middels uitvoering van de motie is nog steeds niet de € 1 miljoen structureel bezuinigd;
– de financiële positie van de gemeente Enschede is er niet beter op geworden;
– als gemeente Enschede, ervan uitgaande dat we ook op wat langere termijn zelfstandig willen blijven beslissen, moeten we duidelijk andere financiële keuzes maken;
– Voor excessen of onvoorziene omstandigheden binnen organisaties of instellingen die subsidies hebben ontvangen tot nu toe, moet ook ruimte zijn voor extra eenmalig financiële ondersteuning;
– door de wijzigingen volgens dit amendement wordt er voor 2020 € 685.000,- en voor 2021 € 66.000,- bezuinigd;
– Indien er aanspraak wordt gemaakt op een eenmalige extra financiële ondersteuning kan dit alleen voor een excess / onvoorziene omstandigheid met betrekking tot de core business van de
organisatie instelling.

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
De volgende subsidies uit de begroting als volgt aan te passen:
– de subsidie voor St Zorggroep Saron (v.m. Pastoraal) ad 170.000 euro te schrappen;
– de subsidies van Sportaal, Avanti, Rigtersbleek, Twentse Schouwburg, Rijksmuseum, Orkest van het Oosten in het product ‘onderwijs’ ad 265.000 euro te schrappen;
– de Verzamel-subsidie: Asiel en integratie ad 180.000 euro te schrappen;
– de subsidie van Concordia Kunst en Cultuur (2019: 998.000 + 10 en 2020: 1.004.000 euro) voor 2019 en 2020 te maximaliseren op 938.000 euro;
– de subsidie van M-Pact voor 2019 en 2020 te maximaliseren op 665.000 euro (2019: 679.000 euro en 2020: 689.000 euro).d

3 voor: PVV, Groep Versteeg
35 tegen: BBE, D66, VVD, PvdA, CU, CDA, GL, SP, DENK, EA, DPE