Corona / Covid-19 maakt nog scherper voelbaar hoe moeilijk het is om met onzekerheden om te gaan. Zowel het vertrouwen in de rechtsstaat als het vertrouwen in onafhankelijke kennisverwerving worden op de proef gesteld.

Inmiddels is het al zover dat elk bericht vanuit de overheid in twijfel wordt getrokken. Is dat vreemd? Als we gewoon zo objectief mogelijk naar de periode vanaf 16 maart kijken niet bepaald.

De boodschap op 16 maart was: “Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Want de maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd. Maar het antwoord op alle vragen die leven, begint bij de kennis en ervaring van deskundigen.”
Als we het beeld van de eerste wekelijkse persconferentie in herinnering nemen is alleen Bruno Bruins vervangen. Voorts is het Mark Rutte en doventolk Irma Sluis die de kennis en ervaringen delen zoals aangedragen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). En let wel, de medewerkers van het RIVM zijn dus ambtenaren.

Als extra is er nu een geheim Outbreak Management Team (OMT) en Hugo de Jonge, een omhooggevallen onderwijzer als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zoals Jan Dijkgraaf hem noemt mag aanschuiven.

Als je zag hoe de “beleidsmakers en huidige leiders” in Nederland reageerden moest je al het ergste vrezen. De verantwoordelijken en het verschuilen achter instituten als het RIVM en de eigen inwoners wijzen op onverantwoordelijk gedrag.

Inmiddels is wel duidelijk dat de ‘geheime’ deskundigen van het OMT, (die hun moment of fame dan wel weer geregeld pakken in de praatprogramma’s) en het RIVM te veel op de stoel van de politieke besluitvormers zijn gezet of zijn gaan zitten. De deskundigen en specialisten van het OMT en het RIVM hebben daar ook ruimschoots de gelegenheid voor gekregen van de huidige beleidsmakers onder aanvoering van MP Mark Rutte. De deskundigen en specialisten van het OMT en het RIVM genieten ook zichtbaar van de aandacht en het gevoel van macht. Want ook deze deskundigen en specialisten is natuurlijk niets menselijks vreemd.

De advisering en politieke besluitvorming lopen daardoor wel te veel door elkaar. En dat is slecht voor de kwaliteit van zowel de besluitvorming als de advisering die daarmee minder onafhankelijk is. Daarbij schaadt die vermenging het publieke vertrouwen.

Voorbeelden zijn er inmiddels ruimschoots; mondkapjes, het testen, inkoop mogelijke vaccins, maatregelen die niet zijn uit te leggen, negeren mening niet bij OMT / RIVM deskundigen, wetenschappers en specialisten. De vermenging van politieke en onafhankelijke deskundigheid heeft er mede toe geleid dat de behandeling van concurrerende inzichten niet altijd even serieus en in openlijke uitwisseling gedaan is.

En morgen, morgen 7 oktober (met uitloop naar 8 oktober) wordt een nieuwe poging ondernomen om Corona / Covid 19 definitief tot Mark Rutte’s nieuwe normaal te maken!

Nu is er tussen 20-8-2020 (https://youtu.be/MmcEyvcW6WY) en nu in de Haagse achterkamertjes veel gebeurd. Hoe de nu voorliggende noodwet er uiteindelijk uitziet is ook nog onduidelijk.

Maar wat er minimaal zou moeten gebeuren is dat de kamer en de gemeenteraden de wet bekrachtigen als de wet aangeroepen gaat worden.

Dus inclusief bekrachtiging en amendement mogelijkheden. Gewoon de ministeriële regelingen. Het moet ook geen Corona noodwet zijn maar een noodwet die breder inzetbaar is. Bij overstromingen, brand, milieurampen.

Ook zullen als de noodwet inwerking is er regelgeving in moeten zitten waarin transparante en open communicatie is geborgd. Er moeten anti-censuur maatregelen in zodat er niet vanuit één bron wordt gewerkt en er open en transparant een vergelijking kan worden gemaakt zodat de legitimiteit geborgd blijft.

Kortom, dit moet van tafel. Volksvertegenwoordigers. Sta op en dien je mensen. En niet de ongekozen bestuurders.