Het lijkt een eeuwigheid geleden. Maar weet u nog. Het kabinet Rutte/De Jonge liet op 10 december 2018 de toenmalige staatssecretaris Mark Harbers (VVD) het omstreden Marrakesh immigratiepact tekenen.

Het Marrakesh immigratiepact dat massalere immigratie naar Nederland vanuit Afrika en het Midden-Oosten legaliseerde. De verdediging was destijds dat Marrakesh reeds in de bestaande regels zou zitten en zou Nederland nergens toe verplichten. Nederland zou vooral voordeel hebben bij de geboden samenwerking.

En nu wordt dan na maandenlange achterkamertjes voorbereiding de Marrakesh aanpassing besproken in het parlement van de EUssr. De door de VN en EU gewenste ‘omvolking’ van Europa moet volgens Ursula von der Leyen (u weet wel, zij van de Nederlandse en Duitse krijgsmacht samenvoegen) een betere verdeelsleutel krijgen.

Onder de vriendelijke werktitel ‘sponsorship’ moeten weigeraars ‘hun rode lijnen gerespecteerd zien worden’. Nu moet u weten, in 2018 werden slechts 36% van de uitgeprocedeerden daadwerkelijk teruggestuurd. 36% van de 478155 geregistreerde, afgewezen ‘vluchtelingen’. Dit houdt in dat alleen al op basis van de cijfers uit 2018, 307775 gelukszoekers zich door het open grenzen beleid lekker illegaal kunnen bewegen binnen de gehele EU.

Waar landen binnen de door Mark Harbers getekende Marrakesh dus nog NEE zouden kunnen zeggen. Daar zal de aangepaste versie door de aanzuigende werking en de omvolking wens van de elite, zorgen voor nog massalere immigratie, nog meer dwang, nog hogere kosten en meer onveiligheid. Vooral ook nog sneller een onherkenbare Europese samenleving door de ongelimiteerde import van verwarde steekbaarden en Afrikaanse stamleden.

De zittende politieke elite gaat door met het verraad. Verraad aan ons, onze cultuur en onze tradities. Wij worden opgeofferd aan de multiculturele (eigenlijk multi-etnische) waanzin. Met het ongelimiteerd binnenhalen van culturen die haaks staan op onze westerse waarden en normen ondermijnt de zittende elite de autochtone bevolking en draagt ze tevens bij tot een extra onveilige samenleving en toename anti-semitisme.

De Nederlandse bestuurders doen er massaal aan mee. Ook zij verraden ons, het Nederlandse volk, de mensen door wie ze zijn gekozen en door wie ze worden betaald.

Het wordt tijd dat er paal en perk gesteld wordt aan deze ondemocratische praktijken. Want zelfs in het extreem onwaarschijnlijke geval dat Mr. NO NO Rutte tegen zou stemmen, kan een meerderheid van de EU-lidstaten deze aanpassing alsnog aan Nederland opleggen.

We moeten ons met alle mogelijke (vreedzame) middelen verzetten tegen dit nieuwe verraad. We zullen nog massaler in beweging moeten komen.

Want het gaat om onze vrijheid, het gaat om ons leven, het gaat om onze zorgen.

Zorgen om onze ouderen, kinderen en kleinkinderen. Zorgen om onze toekomst.

Want wij zijn het volk! Wij zijn Nederland!

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland is het waard!

https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/09/ja-hoor-daar-komt-de-opvolger-van-open-grenzen-eu-verdrag-marrakesh-ec-president-ursula-niet-optioneel/

https://www.europa-nu.nl/id/vlc4f7j95ezd/nieuws/von_der_leyen_eu_landen_moeten_tot?ctx=vh6ukzb3nnt0&s0e=vifdkm1d06kk