De inspiratie van deze column komt uit een aantal gebeurtenissen waaronder een artikel in de TC Tubantia ‘beelden uit Urk overschaduwen herdenking razzia’ wat een verslag zou moeten zijn van de herdenking van de Twentse razzia van 13 op 14 september 1941. Dit na de verzetsdaad, het doorknippen van twee telefoondraden.

Een korte inleiding:
Leendert Overduin dominee van de Lasonderkerk en in Lonneker, richtte samen met Sig Menko, hoofd van de joodse raad in Enschede een fonds op voor de hulp aan Joodse onderduikers.
Dit nadat Sig Menko -als vertegenwoordiger van de Joodse raad in Enschede- in Amsterdam begon over onderduiken van Joden. Daarop gaven Asscher en Cohen aan dat dit niet in hun woordenboek voorkwam. Daarop vertrok Menko.
Na de razzia hebben in Enschede de gezamenlijke religieuze instellingen (de Tafel van Vrede bestaat nu nog) een bezwaarschrift ingediend en heeft de Joodse Raad in Enschede het advies gegeven aan de Joden om zoveel mogelijk onder te duiken. Het is ook daarom dat in Enschede ruim 500 van de 1368 inwoners, die de Joodverklaring inleverden na 21 januari 1941, de oorlog overleefden. In verhouding meer dan in welke gemeente in Nederland ook. Voor mij is dit juist een van de redenen dat ons uniek maakt. Waarom juist wij in Enschede met en naast elkaar leven.

Afgelopen week startte de overheid tevens een nieuwe campagne. Keurig in overheidsstraattaal; ‘het dragen van een niffie is echt niet wijs’ ‘drop je knife en doe wat met je life’. Enschede doet daaraan niet mee. Vragen ons we af waarom niet! Wellicht omdat wij onze mensen niet laten stigmatiseren? Dit zeggen wij in deze natuurlijk met een ‘knipoog’. In Enschede kennen we namelijk het ‘foute’ spreekwoordelijke ‘Glanerbrug mes in de rug

Het afnemen van de criminaliteit in Enschede zoals de scheidende Burgemeester ons wil doen geloven kan namelijk niet de grondslag zijn. De bereidheid om aangifte te doen door  inwoners is daar – vanuit de statistieken bekeken – meer de oorzaak van. De ‘knipoog’,  is dan ook puur vanuit het spreekwoordelijke. Niet spreekwoordelijk -wel met een knipoog- is dat ik niet ga checken of het een gevaccineerde “Bruggiaan” betreft of ongevaccineerde. Daar zit wat mij betreft net als bij het Corona/COVID-19 geen verschil in. Aldaar geboren of niet, eenmaal geïnfecteerd met de Brugse variant, het DNA van mijn dorp, heb je voor altijd. Daar is geen derde prikkie voor nodig.

Want, laten we eerlijk zijn, ben je een super wappie als je een complot ziet in het samenvallen van landelijke actie voor inleveren van (steek)wapens, de vaccinatiepas en het onteigenen van boeren? Onteigenen van boeren waarop Farmers Defence Force boerenvoorman Mark van den Oever aangeeft: ‘Het lijkt wel of de regering op een burgeroorlog uit is’ en net als tijdens de herdenking de link legt naar Urk. Of ben je dan gewoon ongerust over wat er gaande is en de mogelijke consequenties. Wil je juist niet normaal maken wat niet normaal is zoals tijdens de herdenking werd gezegd maar door ‘fake-news’ media werd gecensureerd.

Wat er nu gebeurd is in mijn ogen constant doorgaan met het aanjagen van een angstcultuur met als doel overgaan tot een volgende fase, die van berusting. Dit waarschijnlijk omdat er wordt gedacht dat de fase van ‘tweedeling’ is volbracht. Op 4 februari 2021 publiceerde de Gezondheidsraad op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een advies over hoe om te gaan met ethische dilemma’s die zich kunnen voordoen bij de Corona/COVID-19 en de juridische vragen die zich kunnen voordoen.

Het gaat kort gezegd over hoe mensen het beste te motiveren om het coronavaccin te nemen. Wat volgde was een uitspraak van de raad van Europa die de gezondheidsraad voldoende ruimte geeft om de volgende stap te zetten voor een extra coronaprik voor kleine groep met ernstige afweerstoornis. Dit ter voorbereiding op de ‘boosterprik’, een derde prik waar al veel mensen op voorhand hebben gezegd geen derde prik te zullen nemen.

Niet vreemd natuurlijk, want ondanks de vaccinatie, je krijgt nog steeds Corona / COVID-9 en kunt ook andere mensen nog steeds besmetten. Maar ook, bij veel mensen zijn de bijverschijnselen inmiddels duidelijk, is er een politiek gestuurde uitleg van de bijverschijnselen maar vooral, er is inmiddels ook daar sprake van ‘fake-news’. Kortom, chaos in plaats van natuurlijke motivatie!

De coronapas slaat dan ook nergens op en er is geen enkele basis voor een coronapas en een daaruit voortvloeiende klassenstrijd van de zuilen ‘geprivilegieerden en paria’s’. Zelfs niet met uitstekend werkende vaccins. Zie hier de uitwerking. Persoonlijk ben en blijf ik tegen elke vorm van geweld. Een gepaste burgerlijke ongehoorzaamheid op zijn plaats is lijkt mij echter geen probleem. Hoop dan ook dat de horeca massaal gaat aangeven, wij gaan niet controleren. Dat er ook meer volksvertegenwoordigers zeggen ‘hier draag ik niet aan bij’. Wij zullen onze politieke middelen inzetten om ervoor te zorgen dat de gemeente Enschede niet gaat handhaven!

De uitwassen die je nu ziet zijn wat mij betreft dan ook het gevolg van het dilemma van de onverenigbaarheid van gehoorzaamheid aan het gezag en verzet tegen deze tirannie. Gehoorzaamheid als deugd is in diskrediet geraakt sinds de Tweede Wereldoorlog, gediskwalificeerd door de collaborerende gehoorzaamheid aan de vijand door – helaas – het merendeel van het volk, om maar te zwijgen van de kadaverdiscipline van (om toch te stigmatiseren) ‘de Duitsers’. Want wie zwijgt, stemt zwijgzaam toe.

Gehoorzaamheid aan wereldlijke wetten en superieuren, gehoorzaamheid aan een geestelijkheid of geestelijke stand, gehoorzaamheid aan de traditie der vaderen, gehoorzaamheid aan de richtlijnen van hun waarden tenzij het, het Communistisch Manifest, de Bijbel of de Koran betreft. Want de Thora heeft door de eeuwen heen altijd ter discussie gestaan.

Want net als ‘toen’, als je uitgaat van de vraag wat de motieven zijn van degenen die dwars liggen, dan zul je zien dat het leeuwendeel van de andersdenkenden komt uit het kamp van de communisten (globalisten) en uit het kamp van de calvinisten (nationalisten). Wat voor mij een duiding is dat de opvoeding van de meeste ‘andersdenkenden’ gebaseerd is op een stelsel van strenge waarden, normen en principes en op strikte gehoorzaamheid daaraan dat zorgt voor een sociale samenhang, hoezeer beide systemen ook van elkaar verschillen. En het zijn altijd de ‘slachtoffers’ die gebruikt worden om de frustratie kracht bij te zetten. Ook nu weer!

De disciplinering bij de opvoeding heeft er dus blijkbaar voor gezorgd dat er een deel ‘meelopers’ ontstaat en ‘andersdenkenden’ die ondanks de verschillen ineens een gelegenheidscoalitie vormen tegen het onrecht. Dat ook verschillen kunnen leiden tot een boem, en het inmiddels de tegenstander is geweest die het dak bezet heeft van het nieuwe democratisch huis.

En omdat groepen bestaan uit individuen, met hun individuele keuzes en beslissingen, is van geen enkele opvoeding de uitkomst voorspelbaar. Je kunt mensen ook niet precies zo  conditioneren als je zou willen. En ondanks dat dit soms tot pijnlijke situaties leidt, een ieder heeft zijn eigen rugzak van het leven zou ik zeggen, god zij dank. Je mag in elke ‘kring’ burgerlijk ongehoorzaam zijn, fouten maken. Je wordt ook niet groot zonder eens te vallen. De maakbare samenleving bestaat niet!

De overheid lijkt echter het meest hardleers. We zitten met een kabinet dat was opgestapt vanwege schending van grondbeginselen van de rechtsstaat (toeslagenaffaire). Maar inmiddels de grondbeginselen (je kunt ons niet meer wegsturen) van onze rechtstaat verder opgerekt om mogelijk nog over te gaan tot vaccinatieverplichting (via de noodwet wordt het gezien als wettelijke vaccinatie) en onteigenen van boeren. Dat is niet demissionair, dat voelt als een vorm van een staatsgreep. En wat gebeurd er dan, berusting of opstaan?

Ik maak dan ook nu weer een ‘foute’ parallel. In november 1932, veertien jaar na de oprichting van Duitslands eerste democratie, verkeert die in een diepe crisis. De Rijksdag verkiezingen van 6 november, de tweede van dit jaar, waren op een ramp uitgelopen voor de gematigde partijen die achter de Weimarrepubliek stonden. Een op de drie werknemers en arbeiders is werkloos, meer dan vijf miljoen mensen. Veel van de mensen die nog wel een baan hebben, moeten genoegen nemen met flinke loonsverlagingen.

De economie is ingestort, het politieke klimaat verhardt. In de steden ontstaan er telkens weer straatgevechten, er zijn al honderden mensen gedood. Vooraanstaande politici, ondernemers en publicisten vrezen een burgeroorlog.

En dan nu:  wat het ‘marktdenken’ ons heeft gebracht ervaren we in Nederland dagelijks. Kijk alleen al naar de zorg en het wonen. We leven in een markteconomie waarin consumenten zo veel mogelijk geld moeten uitgeven. Indien dit vermindert vallen er ontslagen, gaan bedrijven failliet, stort de huizenmarkt langzaam in en gaan consumenten uit angst minder uitgeven. Zo ontstaat elke recessie. Over hoe betrouwbaar is onze overheid zijn velen het al eens.

Nadat de staat dé banenmotor (466.000 banen voor een groot deel studenten en jongeren) binnen de Nederlandse economisch (23 miljard omzet, ruim 61.000 horeca bedrijven) keihard heeft geraakt, subsidieafhankelijk hebben gemaakt (steunmaatregelen 70%) en veel personeel heeft weggelokt (teststraten). Wil de staat nu de vaccinatieverplichting doorvoeren over de rug van de horeca. Benieuw of zij zwichten voor deze drang en dwang! Zoals gezegd, wij zullen onze politieke middelen inzetten om ervoor te zorgen dat de gemeente Enschede niet gaat handhaven zodat de gang naar de rechtelijke macht wordt voorkomen.

Want laten we wel zijn dikastrocatie (=regering door rechters) leek in eerste instantie een ‘boreaal’ woord. Inmiddels zien meer en meer mensen het resultaat. Want hoe de ‘kiezer’ ook stemt, wat de bevolking in meerderheid ook wil, het doet er niet toe. De agenda’s van Urgenda, Milieudefensie, Greenpeace en nog aantal gesubsidieerde lobby- en actieclubs worden via rechtelijk activisme toch wel uitgerold. De rechterlijke macht is in Nederland niet democratisch gekozen maar beïnvloeden wel de belangrijkste zaken in het land. Zo is het al zover dat de landsadvocaat aangeeft dat onze boeren maar moeten worden onteigend.

En dit zie je inmiddels ook in Twente en Enschede. De gemeente Almelo is naar de rechter gegaan om onder het aandeelhouderschap van Twence uit te komen en in Enschede, geïnspireerd door Urgenda, hebben de ‘groene partijen’ van de coalitie (D66, PvdA, CU) het moskeebestuur voorgehouden wat dikastocratie voor ze kan betekenen. Is het zover dat de verantwoordelijk wethouder in Enschede, zoals wij vinden zelfs bereid de randen van onze grondwet op te zoeken door raadsleden dan maar niet ‘zonder last’ te laten stemmen. Vragen na ruime overschrijding van de afgesproken termijn worden beantwoord met non antwoorden. Wat dan ook weer past in de minachting van raadsleden zoals wethouder Jurgen van Houdt dit deed tijdens stadsdeel West.

Voor ons blijft echter gelden, #WijStaanVoor! Voor alle Enschedeërs (en meer). Want geheel volgens de logica van Aristoteles (syllogisme) ‘Elke Nederlander is een mens’.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede/Nederland is het waard!