Vanaf 2018 zijn we actief in de gemeenteraad van Enschede. Nu nog met een zetel. Doel is natuurlijk een uitbreiding van dit aantal zetels in maart 2022. We hebben inmiddels een fractie met mensen die een prima weerspiegeling zijn van Enschede en waarin veel kennis zit. Dat onze inzet niet onopgemerkt is gebleven bleek toen ik werd benaderd door IDNL.

Er volgden vele gesprekken op persoonlijke titel. Daardoor raakte ik steeds meer betrokken bij de op- en uitbouw van IDNL. IDNL was al een denktank / overlegorgaan. Met goedkeuring van de fractie in Enschede mocht ik me meer inzetten voor de op- en uitbouw van IDNL.

Inmiddels zijn we zo gegroeid dat we onder IDNL een politieke tak onder de naam Identiteit Nederland hebben opgezet. Namens Identiteit Nederland mag ik meedoen aan de komende landelijke verkiezingen. Het IDNL partijprogramma is reeds enkele maanden gereed. In dit programma ook het nodige om de Twentse belangen beter te behartigen als tot nu toe werd gedaan in het Haagse. Het is geweldig op deze wijze landelijke ondersteuning te hebben die ons ook in Enschede verder kan helpen waarbij we in alle opzichten als Verbindend Enschede zelfstandig zijn en blijven. Voor Verbindend Enschede is en blijft het ‘Enschede eerst’. Het gaat immers ook om onze eigen identiteit.

Wij zijn de enige echt nationalistische politieke partij die vindt dat we moeten focussen op de overeenkomsten voor een eerlijker, harmonischer, veiliger Nederland, met minder armoede en een betere zorg. Een land waarin onze historisch verworven vrijheden leidend zijn. Wij zien duidelijk sociale, financiële en economische grenzen aan de massa (arbeids) immigratie.

Daarbij maken we onderscheid tussen staatsburgerschap (papieren nationaliteit) en etniciteit (authentieke etnisch gedefinieerde nationaliteit). Voor een deel staan we open voor een vrijwillige ‘soevereiniteit in eigen kring’. Dit laatste houdt onder ander in: een beperkte mate van eigen rechtssystemen voor zover deze niet op flagrante wijze in tegenspraak zijn met de Nederlandse christelijk-humanistische traditie, eigen sociale voorzieningen, en eigen culturele faciliteiten per etnische bevolkingsgroep. Het Nederlands staatsburgerschap zien wij als een kostbaar goed en een eer.

Wij willen een soeverein land zijn waar we zonder blokken of blozen weer gewoon trots op mogen zijn. En vooral ook, trots op onze Boeren, Burgers en Buitenlui. Maar ook trots op onze historie. Een historie die ons heeft gevormd tot wie en wat we zijn. Veel oplap dus ook met de visie, missie en doelstellingen die voor Enschede al hanteerden.

www.idnl.org