In TC Tubantia een artikel over de BOA’s in Enschede. De kop van het artikel ‘Zelf straffen legt Enschede geen windeieren’. Want zo stelt de inleiding; ‘Wie afval dumpt of hondenpoep op straat laat liggen in Enschede, loopt sinds begin dit jaar eerder een boete op.’ En sinds de invoering van de bestuurlijke boete vloeit de opbrengst van deze boetes niet meer in de staatskas maar in de gemeentekas.

De Enschedese BOA’s zijn er dan ook maar wat druk mee, het verzamelen van bewijs en goed onderbouwen waarom ze een boete opleggen. De BOA baas geeft aan dat het gaat om kleine ergernissen zoals afval en hondenpoep. Bij afvaldump is het niet meer nodig om iemand op heterdaad te betrappen, maar wordt er bijvoorbeeld gespeurd naar een adressticker in een afvalzak en is een getuige voldoende.

De hondenpoep, in het verleden was er ook in Enschede voor de trouwe viervoeter de hondenuitlaatplek. Sinds die zijn opgeruimd is de hondenbelasting vooral om de gemeentekas te spekken en als de hond zijn ‘bolus’ in de openbare ruimte legt, wordt deze misschien wel opgeroepen als getuige voor de bestuurlijke boete die zijn baas oploopt. Wie poep doet en de BOA ontmoet…..

In de stront trappen en ‘zwerf’afval achterlaten moet rigoureus worden aangepakt en juridisch worden vervolgd zo is de remedie. Voordat de boete wordt opgelegd is er zelfs een toets door de juridische afdeling. Het moet namelijk kloppen, want anders gaat het alsnog mis bij de bezwarencommissie of de kantonrechter. Mooi ook, de niet ASO inwoners die steeds vaker de gemeente weten te vinden met foto’s of andere aanwijzingen die leiden naar een dader. Deze niet ASO bewoners hebben waarschijnlijk al de gedrag beïnvloedende training van het speciaal ingehuurde politbureau doorlopen. En lezen we, een bedrijf krijg een boete die vijf keer hoger ligt. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld bedrijfsafval wordt gedumpt. Mooi, wat een geruststelling.

Een pagina verder in TC Tubantia; ‘Boekeloër draait niet op voor opruimen drugschemicaliën’. Voor het weekend kregen we reeds de informatie over deze uitspraak van de Raad van State. De gemeente moet opdraaien voor de kosten, zeker euro 60.000,-. Nu hebben we deze ‘individuele’ casus vanaf het begin gevolgd. En nu deze niet meer onder de rechter is kunnen we er vrij het onze van vinden. Ook over de achtergrond en de wijze waarop de BOA afdeling en gemeentelijke juristen (NIET) hebben samengewerkt. En we zijn geen rechter, maar zover wij kunnen inschatten zal de stap naar de rechtbank niet worden gemaakt.

Het maakt wat ons betreft vooral duidelijk dat de totale opzet ‘nationale politie’ haar doel voorbij is geschoten voor wat betreft taken die direct van invloed zijn op het lokale beleid. De BOA’s zijn ontstaan als Melkert-banen in 1994. Inmiddels hebben de BOA’s een ‘politiek’ gedreven takenpakket toegewezen gekregen dat voor de gemeentelijke organisatie kostenverhogend werkt, meer weerstand oproept en voor tweedeling zorgt. De politiek in Enschede zou er dan ook goed aan doen te stoppen met symptoombestrijding. Want hoeveel boetes moeten BOA’s schrijven om alleen al € 70.000 terug te verdienen. Daar zal dan misschien de € 650.000,- aan extra BOA capaciteit misschien ook wel voor zijn bestemd. Het geheel nog los van het financieren van een stormachtig groeiende juridische afdeling.

Wat het de bezwarencommissie in Enschede oplevert laat ik dan maar over aan de Klachtencommissaris…… of via de snelle weg, de kantonrechter.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!