Ondanks dat het optreden van dramaduo Mark en Hugo, tussen het schrijven van Mark en Sigrid door, tijdens het reces voor de nodige irritaties, ophef, teleurstellingen, beschuldigingen en grote vraagtekens zorgen……. de wachtlijsten voor moestuinen slinken weer. Keurig in lijn dus met het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames, IC opnames en het zogenaamde reproductie getal.

Mooi dat de ‘coronatuinders’ weer gewoon doorgaan met hun eigen bezigheden en niet het biologische- en biodiverse gedachtengoed lopen te verzieken. Al die mooie grafieken bekijkend, die al tijden een grote verscheidenheid aan corona informatie tot mij brengt, hoe mooi zou het zijn om definitief door te zetten. Om niet langer te wachten maar doen wat Koning Willem Alexander op de Dam zei in 2020…. niet langer normaal maken wat niet normaal is.

Afgelopen week op 26 juli, was het 440 jaar geleden dat het Plakkaat van Verlatinghe ‘de geboorteakte van Nederland’, zoals Willem Alexander het noemde tijdens zijn inhuldiging op 30 april 2013, werd ondertekend. In dit historisch document wordt gesteld dat leiding geven aan een volk een doel moet dienen, namelijk het welzijn van het volk. De Christelijke visie op leiderschap: een leider is er om te dienen, niet om gediend te worden.

Op 1 april 2022 enkele dagen na de gemeenteraadsverkiezingen is het 450 jaar geleden dat in Den Briel de geuzenvlag werd gehesen. Hoe mooi zou het zijn dat wij in de tijdgeest van het heden dit als teken van overwinning datzelfde zouden kunnen doen.

Dat we de aanzet geven voor de verkiezingswinst en daarmee het herwinnen van de vrijheid. En dit tot consequentie heeft, een digitaal paspoort. Ook dat past dan in deze tijd en het heeft grote voordelen. Met één vinkje het Nederlanderschap van criminelen met een dubbel paspoort beëindigen bijvoorbeeld. Of ongewenste vreemdelingen de toegang tot Nederland ontzeggen of om juist de toegang tot de parallelle samenleving van het virtuele ‘forumland’ te krijgen.

Een digitaal paspoort zonder vaccinatieplicht maar voor onze vrije samenleving. Gericht op het algemeen welzijn, niet gebaseerd op bangmakerij voor mogelijke gevaren maar juist voor zelfbeschikking van lichaam en geest. De onvervreemdbare waardigheid van elk individueel mens.

Onze voorouders hebben de wereldzeeën bevaren. Ze hebben de constante dreiging van het water overwonnen en ze hebben ermee leren leven. We kunnen weer winnen door te leren leven met een nieuw virus. Niet langer voor ‘Pampus’ liggen maar de snelle verbinding met het vaste Nederland bewerkstelligen. De ‘Koloniën van Weldadigheid’ hebben slechts 203 jaar moeten wachten op erkenning als werelderfgoed.

26 juli 2022, 440 jaar nadat de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond in Dordrecht, zou na het hijsen van de vlag een mooie dag zijn om geïnstalleerd en wel de herwonnen vrijheid te vieren. En dan nog, het is alleen een eerste aanzet tot ‘je maintiendrai’: ik zal handhaven!

Voordat het echter zover is moet er veel gebeuren. Om verandering te brengen en onze nationale trots, onze soevereiniteit, terug te brengen zal in alle instituties sprake moeten zijn van ‘een weerspiegeling’ van de samenleving. Want….

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!