Eberhard van der Laan:
hoe hij ‘we are here’ toespreekt. Onderscheid maakt tussen politiek activisme en politiek realisme, de menselijkheid. Maar ook daarin een grens aangeeft.

Job Cohen: de toespraak op de Dam na de moord op Van Gogh, en als je nu ziet, de PvdA wordt gedomineerd door nazaten en zoekende PvdA’ers die medeverantwoordelijk zijn aan de moord op Pim Fortuyn.

En dan te bedenken dat ik in het verleden – zoals het ging van generatie op generatie – heb gestemd op de PvdA. De PvdA zal het nu wel intergenerationele problematiek noemen. Velen – zoals ik – worden nu gediscrimineerd en gepolariseerd.

Je ziet het ook in Enschede, het is een partij die geen profiel meer heeft, het verhaal van ‘zielige mensen’ nog proberen te vertellen maar inmiddels op een tikkeltje elitaire wijze en wegkijkend voor de werkelijke problemen. En zij zijn niet alleen daarin.

D66-ers, uitzonderingen daargelaten en ik ken ze echt, er zijn er die constructief zijn. Die als persoon het authentieke hebben. En voordat er een beeld ontstaat van zwarte pieten in de richting van Onno van Veldhuizen nu hij afzwaait. Het niets persoonlijks naar de bijna ex burgemeester van Enschede.

Maar de partij, heeft geen enkel ideologisch gezicht, geen ideologisch bestaansrecht. Dat hebben ze met afschaffen referendum definitief ten grave gedragen. Ze hebben ook niets met inspraak van inwoners. Krijg soms het idee dat ze inwoners zien als ‘horigen’ maar dat is toch op het hele Nederlandse grondgebied afgeschaft in 1863.

Ze vertegenwoordigen een stroming, vergelijkbaar met de stroming die veel dwingelanders hadden en hebben over hoe de samenleving zou moeten worden ingericht. En nee, die spraken – zover ik weet – geen Duits.

In Enschede is D66 niet verantwoordelijkheid voor het ontkennen en uitwissen van onze cultuur en traditie. Ze zijn wel als partij verantwoordelijkheid voor ‘als het juridisch maar klopt’ en anders praten of procederen we het wel recht…. Nee, laten ze het recht praten… waar betaal je anders de onderdanen voor. Dedain, hooghartig en afstandelijk.

De bezem zal er echt door moeten op verschillende plekken in de organisatie. En niet uit oogpunt van bezuiniging, voor ons staat de mens voorop en niet de mens als economische eenheid. Wel levert het een bezuiniging op… minder kosten, betere service en dienstverlening naar onze mensen, de wederzijdse betrokkenheid verbetert. Er moet een cultuuromslag in denken plaatsvinden binnen de politiek én ons ambtelijk apparaat.

Kijk wat er afgelopen week gebeurde:
– de wijze waarop de voorzitter handelde, zijn boekje totaal te buiten ging, Gevoed door D66 – de wijze waarop wederom geprobeerd mij te kleineren, dat ik Überhaupt spreektijd kreeg terwijl ik het recht daarop eigenlijk zou hebben in zijn ogen. Een D66’er
– het geniepig en intimiderend fotograferen van een collega raadslid door een D66’er
– de reactie op de energievisie. Benieuwd hoe CU, PvdA en D66, net als eerder bij de Moskee, pogingen doen om een besluit weer naar hun hand zetten tegen het Enschedese belang in.

Maar vooral een eigen draai gaan geven aan een democratisch genomen besluit door de Enschedese raad. De moties Enschedese cultuur en tradities en de canon van Enschede tonen in die zin vooral aan hoe over Enschede wordt gedacht.

En wat betreft de traditie van Zwarte Piet… het is de woordvoerder van de burgemeester, Ton Kamp, die aangejaagd door D66 het beleid maakt en uitvoert dat Zwarte Piet in 2023 in Enschede geheel weg moet.

Je ziet hier de macht van plooibare ambtenaren en het vervolgens wegkijken ook terug in de beantwoording van onze vragen over een ander stuk cultuur en traditie: het Volkspark. En let wel, niet alleen D66 maar ook de PvdA, de CU en GroenLinks ontkennen gewoon ons verleden. Partijen die erna kijken en uit verschillende overwegingen niets doen.

Kijk naar het stemmen over onze moties en amendementen en deze vervolgens iets verdraaien en dan zelf oppakken en je weet van welke partijen ik als Groep Versteeg/Verbindend Enschede ‘politiek’ niets te verwachten heb. Welke partijen werkelijk niets hebben met burgerparticipatie en inspraak. Die persoonlijke hetze vindt de oorsprong bij deze partijen. Walgelijk maar vooral erg anti Enschede.

Wij zijn daarin duidelijk, Enschede had het, heeft het en zal het in de toekomst hebben. Een stad met mensen die overlopen van energie en talent, maar ook een stad die lijdt onder verruwing, verharding, verdeeldheid en verlies van vrijheid. Verbindend Enschede wil niet afbouwen… maar juist eerst weer opbouwen van wat is afgebroken…. door ontwikkelen van onze stad… de balans en het vertrouwen herstellen.

Economische voorspoed, minder armoede en meer en betere zorg voor en met elkaar. En dat samen met de Enschedeër, samen met onze ZZP-ers, MKB ondernemers en onderwijsinstellingen. Verbindend Enschede staat daarbij tevens synoniem voor bestuurlijke transparantie en zet de bestuurlijke luiken maximaal open. Elkaar wat gunnen zeg maar.

Maar uiteindelijk zal er in maart 2022 gekozen worden voor Verbindend Enschede en tegen het anti Enschede sentiment.

Hoe dan ook….eerst nog de lijsttrekker verkiezingen voor Verbindend Enschede.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!