Waar Kaag en Rutte maandenlang konden schrijven over nieuwe duivelse plannen over hoe ze de democratie nog verder kunnen uitkleden, maken D66 en de VVD in Enschede al bijna 4 jaar deel uit van het verstandshuwelijk tussen BurgerBelangen, de CU, de PvdA en dus D66 en de VVD. D66, dat met hun opdracht aan de ChristenUnie een ‘Kaagje’ wilde opzetten. D66 dat de helft van de Enschedeërs uitsluit en inhoudsloos vindt.

Ondanks dat er van polyamorie nooit sprake was. De Iman, die 0,44% van de inwoners vertegenwoordigt, had deze politieke polygamie niet ontbonden. Zou het buiten de pot pissen geheel volgens het Islamitisch recht hebben uitgelegd als Takiyya van de 9 tegenstemmers vanuit de coalitie. Geheel volgens het ‘Koranism’, Soera 9, vers 128 / 129 zijn immers ook door mensen toegevoegd en in lijn met mondeling telt niet.

Aan de andere kant. Als 0,44% – zijnde de 700 betalende leden van Islamitische Stichting Nederland Enschede – de wil kan opleggen aan 99,45% van de Enschedeërs, dan zegt het veel zo niet alles over de loyaliteit van D66, PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Enschede Anders aan de inwoners (en stemmers) wiens belangen men zou moeten dienen. Als het ‘genoeg is genoeg’ van D66, PvdA en de ChristenUnie het leiderschap illustreert dat zij voorstaan.

Net als de sigaar uit eigen doos van 5.4 miljoen euro. Alsof onze inwoners niet doorzien en onthouden wat hun is aangedaan. Het resultaat van beleid bedacht (2010 – 2014), uitgevoerd (2014 – 2018) en in stand gehouden door de huidige coalitie. De 5.4 miljoen euro voor de 1082 Enschedeërs die een bijstandsuitkering krijgen of hebben ontvangen is in wezen bloedgeld. Bloedgeld waarmee een deel van de coalitiepartijen HUN eigen ‘machtsmisbruik’ – dus schuld – denken af te kopen. Coalitieleden die nu als onderdeel van hun campagne zeggen ‘genoeg is genoeg’.

Ik kan iedereen garanderen, ik ben geen azijnpisser die over ZIJN stad pist. Maar het is enkel door de onverzettelijkheid van organisaties als Diaconaal Platform, Sociaal Hart Enschede, de inzet van partijen als Verbindend Enschede en Enschede Anders en nu uit angst voor de kiezer dat deze coalitie partijen een menselijker gezicht op zetten. Hun gebrek aan visie en daadkracht willen ze maskeren. Ook dat geheel volgens de Haagse partij lijnen!

Het raadsonderzoek ‘Menselijke Maat’ is nog niet eens ten uitvoer en nu blijkt alweer dat ondanks uitspraken van CRvB en stoere taal dat bij Ondersteuning Huishouden nog steeds gerechtelijke uitspraken aan de laars worden gelapt en er van menselijke maat geen sprake is.

Het is aan de Enschedeërs om 14, 15 en 16 maart te bepalen of het ‘genoeg is genoeg’ wordt. Dat ze de uitvoering van dit onmenselijke beleid afstraffen, dat de Enschedeërs gaan zorgen voor een nieuwe balans en duidelijk maken dat ze vinden genoeg te hebben geleden. Dat wat betreft ‘Bestuurlijke vernieuwing’ in Enschede de daad bij het woord moet worden gevoegd. En niet zoals in Nederland het wederom berouw komt na de zonde wordt.

Meer visie op ‘Bestuurlijke vernieuwing’ hier…
https://verbindend-enschede.nl/visie-op-bestuurlijke-vernieuwing/