Ook collega raadsleden ervaren dus hetzelfde als wij:
https://www.facebook.com/plugins/post.php…&

Het maakt het in wezen nog erger. Maar ondanks de tekenen van lichte verbetering. De huidige werkwijze van B&W zorgt ervoor dat de raad niet op gelijke hoogte blijft met het college.

Daarbij, met de noodverordeningen kan de Burgemeester weliswaar nog bezwaar maken bij de voorzitter van de Veiligheidsregio. Het is echter de voorzitter van de Veiligheidsregio die na briefing en zijn vertaling uitvoert wat landelijk wordt bepaald. Dat maakt de controlerende rol van de raad moeilijker.

De raad is eindverantwoordelijk. Het college is bestuurder. Doordat het nu voor kan komen dat er geen sprake is van functiescheiding kan de gehele raad met gemak buiten de orde worden geplaatst.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!