Waar een avondje vooraf niet alles bekonkelen toe kan leiden bleek afgelopen maandag tijdens de raadsvergadering. Waar het wat ons betreft vooral ook om gaat wordt verduidelijk in de verschillende artikelen in dagblad Tubantia van vandaag.
 
Afgelopen maandag greep de Burgemeester al in op onze opmerking ‘het lijkt wel voorsorteren op” en “in gesprek met het COA en IND” en “dit terwijl er wordt gezegd, we hebben geleerd van het verleden”. Net als dat de reactie van de Burgemeester geen toeval was, waren dat (naar aanleiding van de extra motie (uitgeprocedeerde) asielzoekers), de door ons gekozen woorden ook niet.
 
In de opmerking van PvdA raadslid Deniz Dönmez wordt het bevestigd. We quoten “We werken samen aan de mooie en soms aan de minder mooie dingen, en dat doen we vanuit ons gedachtegoed. Dat verdient dit onderwerp. Ook als in de toekomst uit Den Haag een verzoek komt te helpen bij de opvang.”
Dan lezen we vervolgens dat voor de motie Vervolgtraject bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk het “Alle documenten die worden opgesteld ter onderbouwing van het bestemmingsplan voor een juridische toetsing voor te leggen aan een derde partij,” wordt (of eigenlijk al was?) extern juridisch advies: “Twee politieke partijen in Enschede willen met extern juridisch advies de nieuwe moskee veilig stellen”. Wederom tegen de meerderheid van de Enschedese gemeenschap in. Wederom ziende blind en horende doof als het gaat over de locatie. Maar vooral ook, uitlokken van jarenlange procedures. De Raad van State heeft reeds tweemaal op basis van de verkeersafwikkeling een negatieve uitspraak gedaan.
 
Of is deze aanpassing het resultaat van een betere afstemming en achterkamer politiek? Is er nu wel afgestemd binnen de coalitie en het college van B&W. Quote uit het artikel met de wethouder van de partij die de mond zo vol heeft van inwonersparticipatie:
“Het stoort Van den Berg dat de motie-Dönmez voor de raadsvergadering niet fatsoenlijk vooraf is afgestemd. “Zo zou het via de lijn van de woordvoerders of de fractievoorzitters wel moeten. Doe je dat zorgvuldig, dan kun je daarna in “alle openheid” de discussie aangaan met de oppositie. Die afstemming is er niet geweest.”
 
Laat duidelijk zijn: Als je iets samen wilt doen, als je wilt samenwerken aan en in deze stad, samenwerken in het belang van alle inwoners van deze stad, als je een echte volksvertegenwoordiger bent, dan mogen en moeten we onze verschillen ook benoemen. Anders is die samenwerking op NIETS gebaseerd en is het alleen maar op vrome prietpraat.
 
Kijk onbevangen en neutraal naar politieke discussies, ook lokaal. Zouden onze inwoners zich betrokken en gehoord voelen door de zittende partij vertegenwoordigers? Zouden ze zich echt vertegenwoordigt voelen door de zittende partijen?
 
De wijze waarop (ook lokale) politici tegenwoordig reageren. Pak de massa immigratie, de demografisch en financiële gevolgen. De opgedrongen diversiteit. Want feitelijk ging en gaat het daar in Enschede ook over. Het is net of je een open zenuw raakt bij deze en gene.
 
Of is het de bedoeling om geen verschillen meer te hebben. We moeten ons echt de vraag voor houden: willen we een ondefinieerbare centraal gestuurde en gecontroleerde samenleving zijn die uitvoeren? Of staan we voor een samenleving die bestaat mannen en vrouwen die vanuit het positieve, kritische vragen stelt en meedenkt?
 
Verbindend Enschede is daarin duidelijk. Ons staat een samenleving, een gemeenschap voor die positief en kritisch vragen stelt en meedenkt. Betrokken inwoners die meedoen.
 
Het is naar onze mening minachting naar de Enschedese samenleving, de inheemse Enschedeër, de eeuwenoude unieke en specifieke lokale cultuur en tradities. Wij vinden dat meer respect en waardering voor de unieke Enschedese samenleving op zijn plaats is. Wij vinden dat een overdaad aan diversiteit feitelijk zorgt voor de teloorgang van het authentieke.
 
Juist deze hebben vele generaties garant gestaan voor de betrokkenheid van de Enschedeër en het welzijn en welvaren van Enschede en de eigen verantwoordelijkheid daarin. En dus ook de gastvrijheid en integratie.
 
Dat is waarom wij in Enschede nog niet de kenmerken hebben van steden als den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam. Onder leiding van deze coalitie, dit college van B&W zal het lijden worden, afzien! Of staan er nog meer volksvertegenwoordigers op? Volgens de wethouder van Participatie was het namelijk een “opmerkelijke samenzijn van de tien representanten van Burgerbelangen, D66, VVD, PvdA en ChristenUnie.” In totaal zouden dit er 22 moeten zijn!