VOC (1602-1800) is Slavernij.
En juist daarom moeten wij ons volgens groeperingen (veelal dezelfde als de klimaat fetisjisten) schamen voor deze periode van ons verleden.

VOC staat voor hen gelijk aan slavernij en kolonisatie. Dit terwijl de kolonisatie in geen enkele verhouding staat tot de eeuwig durende massamoorden en stammen oorlogen in bijvoorbeeld Afrikaanse landen.

De VOC stimuleerde ontdekkingsreizen in de hoop op snellere verbindingen, nieuwe handelscontacten en producten. Kijk naar Zuid Afrika dat op een van die tochten werd aangedaan. In een deel van het huidige land is ooit een verversingspost (1652) voor de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) op weg naar de Aziatische regio ontstaan.

Slavernij bestaat minstens zo lang als de geschiedschrijving. Het Oude Egypte, Oude Griekenland, de Romeinen, maar ook modernere Afrikaanse, Amerikaanse, Arabische en Aziatische culturen maakten en maken veelvuldig gebruik van slavenarbeid. Slavernij kwam ook in de Chinese, Indische en Amerikaanse indianenculturen voor. In China bestond er ook slavernij in de engere zin van het woord. Tijdens de Han-dynastie (207 v.Chr.-220 n.Chr.) konden inwoners van naburige koninkrijken bijvoorbeeld slaaf worden wanneer ze in een gevecht gevangen waren genomen en vervolgens slaaf gemaakt waren.

Slavernij en slavenhandel zijn wijdverbreid en van alle tijden, de Westerse wereld (Europa) is het eerste continent die zowel de mensenhandel en slavernij afgekeurd en afgekeurd heeft. Het dient als voorbeeld voor de rest van de wereld waarop wij trots dienen te zijn. Het hedendaagse misplaatste schuld- en excuses politiek correcte denken doet alles behalve eer aan al het leed, bloed, zweet en tranen die er door alle betrokkenen geleverd is.

Slavernij en slavenhandel zijn dus absoluut geen westerse uitvinding maar zo oud en wijdverbreide als de wereld zelf. Laat staan een VOC uitvinding. Afschaffing van de slavernij kwam vanaf de 18de eeuw op vanuit Frankrijk, Engeland en de VS. Nederland volgde in haar koloniën in 1863. In het Ottomaanse rijk werd het onder druk van de Russen en de Britten in de loop van de 19de eeuw afgeschaft.

Terug naar koloniën. Er zijn twee fasen van kolonialisme in de geschiedenis te onderscheiden. In de eerste fase bezetten Europese mogendheden slechts de kuststroken en kuststeden op andere continenten. De verversingspost (1652), Kaap de Hoop een deel van huidige Zuid Afrika door de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) past daar dan ook prima in.

En als we het dan al ook kolonisatie hebben. Na anderhalve eeuw van Nederlandse kolonisatie werd de Kaapkolonie overgenomen door het Verenigd Koninkrijk. Hierop migreerden een groot aantal Nederlandstalige kolonisten, bekend als Boeren, met de Grote Trek naar het binnenland en stichtten verschillende Boerenstaten, waarvan uiteindelijk de Zuid-Afrikaansche Republiek en de Oranje Vrijstaat het belangrijkst waren. Als je nu praat met de echte Afrikaner zul je ervaren dat het de Britse overheersing is die ze ervaren als overheersing.

Onze voorouders hebben er welvaart en vooruitgang gebracht, waarvan de voormalige koloniën en de afstammelingen van voormalige slaven nu nog profijt hebben.

In Zuid Afrika heeft de Nederlandse VOC gezorgd voor welvaart en ontwikkeling van de landbouw. Hoe het daar nu om zeep wordt geholpen door zwarte strijders. De hongersnoden dienen zich al aan. De blanke boeren vertrekken.

Voedselhulp nodig! Er komt. nog meer. Sierra Leone, Soedan, Tsjaad, Somalië, Ivoorkust, Mali, Guinea en Nieuw Guinea om er een paar te noemen. In Zuid Afrika en Zimbabwe, dagelijks moord en geweld tegen blanke boeren