Één van de grootste vraagstukken is: hoe kunnen we met steeds meer mensen leven, zonder dat het milieu eraan stuk gaat? Of zijn er andere middelen om dit probleem op te lossen?

De wereldbevolking telt nu ongeveer 7,5 miljard mensen. De schattingen lopen weliswaar uiteen, in 2050 zijn dat er bijna 9 miljard. En al die monden moeten gevoed worden. Dat is een probleem met de huidige productietechnieken en beschikbaar landbouwareaal lukt dat niet.

Bedenk daarbij dat er een groot verschil is als je kijkt naar de voedselproductie op het Noordelijk halfrond en het Zuidelijk halfrond. De meeste werelddelen liggen geheel of gedeeltelijk op het noordelijk halfrond. Afrika en Zuid-Amerika liggen voor een gedeelte op het Zuidelijk halfrond en Indonesië ligt als enige land in Azië gedeeltelijk ten zuiden van de evenaar. Australië en Antarctica liggen volledig op het zuidelijk halfrond.

Want stel je voor. Je beïnvloedt de voedselketen door de vraag naar biobrandstoffen te vergroten en zorgt daarmee voor schaarste met hongersnoden tot gevolg waardoor vluchtelingenstroom ontstaat of het volk in opstand komt tegen de regering van dat moment! Denk daarbij ook terug aan de felicitaties die de huidige minister Carola Schouten (Landbouw is zo veel meer dan economie) van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen deed als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het World Economic Forum (WEF) met de vestiging van de WEF Food Hubs in Wageningen. In samenwerking met Food valley NL wordt deze Europese Hub onderdeel van een nieuw, wereldwijd netwerk van Food Innovation Hubs dat het WEF ondersteunt in het in het zuidelijk halfrond gelegen Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

Of je zorgt ervoor dat we zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af komen en laat de mensheid afhankelijk worden van windturbines, zonnepanelen, biomassa en biobrandstoffen! Wanneer we kijken naar biobrandstoffen kunnen we onderscheid maken tussen 2 soorten; FAME (Fatty Acid Methyl) en HVO (Hydrotreated Vegetable Oils). FAME wordt gemaakt door het omzetten van olie uit plantaardige en dierlijke producten naar vetzuren.

Dit is goedkoper dan de productie van HVO, maar kwalitatief minder goed. Deze brandstof is namelijk niet waterafstotend en daardoor kan er schadelijke bacteriegroei ontstaan in de motoren van voertuigen. HVO is de andere soort biobrandstof. Hierbij wordt biomassa via zogenaamde hydrogenering omgezet in vloeistof. Deze manier van verwerking creëert een veel schonere brandstof. HVO bevat bijna geen aromaten en zwaveldeeltjes. Daarnaast komt er ook veel minder fijnstof vrij tijdens de verbranding. Verder is het verschil met FAME dat HVO wél waterafstotend is en dus voor langere tijd kan worden opgeslagen zonder bacteriegroei.

Bij het winnen van biobrandstof komt wel CO₂ vrij maar de CO₂ die hier vrijkomt is door de plantaardige producten al opgenomen tijdens hun groeiproces. De bomen en struiken waar de olie uit gewonnen wordt hebben in het groeiproces al CO₂ gecompenseerd (circulair economie) die bij het verbranden ervan vrij komt.

Om biobrandstof te maken (FAME en HVO) is dus veel grond nodig. Grond dat in onze Westerse wereld voor het grootste deel in het bezit is van onze agrariërs. In vergelijking met de rest van de wereld is deze grond in Westerse landen relatief duur of na onteigening in handen van de staat. Grond in opkomende markten biedt dan ook een goedkope oplossing. De boeren die daar verbouwen kunnen ervoor kiezen om producten voor biobrandstof te verbouwen en te verkopen. Zo wordt er voor boeren in opkomende markten een alternatief geboden naast bestaande, vaak niet duurzame landbouwmethodes.

En de inheemse bevolking van deze landen gelegen op het Zuidelijk halfrond…. die gaan als klimaatvluchtelingen naar het Noordelijk halfrond. En zo is de omvolking cirkel weer rond. Energie uit biomassa wordt gewoon in de ban gedaan als compensatie voor windturbines en zonnepanelen die ‘wiebelstroom’ leveren via het inferieure elektriciteitsnetwerk. Voelt de nieuw bevolking zich ook meer thuis.

Maar, de feiten zullen boven komen, de misleiding zit overal heel diep. Hoe zullen de medewerkers van de verschillende instituties zich voelen? Medewerkers die daadwerkelijk weten hoe de misleiding in elkaar steekt? Of het NPO productieteam dat Rutte’s bezoek aan een gewone boerenfamilie in scène zette. Wat in werkelijkheid Farm Visit evenementen locatie bleek te zijn. Met als ‘gewone’ boerin Lisanne, lid raad van Commissarissen Rabobank Gelderse vallei, educatief boer Jaap Kok die de grond pachten van nazaten van WH de Beaufort. Best friend van ZKH Willem Alexander en getuige op zijn bruiloft. Maar vervolgens lijkt dan deze normale boerenfamilie de deuren na het bezoek van Rutte tijdelijk te hebben gesloten. Volledig in scène gezet dus voor de media.

Of de opvolgster van WEF lid Corola Schouten, Christianne van der Wal een opgenomen interview laat uitzenden op de NPO staatsmedia over de stikstof problemen terwijl ze op dat moment op vakantie is in Curaçao. Dat de timing bij boeren en burgers vragen zou kunnen opleveren, als hardwerkende minister die zich helemaal ingevreten heeft in het dossier kunt u natuurlijk niet alles vooruit plannen. Ook uw vakantiebudget is beperkt, en natuurlijk iedereen heeft recht op een vroegboek vakantie korting. Maar waarom niet even de extra toevoeging op de ecologische footprint ook als vraag/antwoord.

De propagandafilm ‘van Beiroet tot Binnenhof’ met in de hoofdrol Sigrid Kaag door regisseur Sjoerd W. Sjoerdsma op de NPO staatsmedia was dus – zo lijkt het – alleen een begin. En de bestuurlijke elite onwelgevallige vrije media gesubsidieerd middels kijk- en luistergeld opgebracht door het volk. Die worden net zo lang gekort (of overdadig gesubsidieerd) totdat ze in ‘Gleichschritt’ lopen of het spreekwoordelijke loodje legt, lokaal en landelijk.

Het is niet meer te maskeren. Daarom de hetze tegen social media en niet welgevallige media. De vraag is alleen…. hoelang nog? Want wie vraagt zich nog meer af waarom de AIVD, MIVD, NCTV en/of defensie niet hebben geconstateerd of hebben ingegrepen, toen bleek dat een buitenlandse private organisatie en non-profit stichting als het World Economic Forum (WEF) op verschillende manieren in onze politiek infiltreerde. Vanuit Nationaal belang is alleen dit al levensgevaarlijk met dus alle gevolgen van dien.

Ze moeten gestopt worden, de infiltratie door buitenlandse private organisaties en non-profit stichtingen. De bestuurlijke elite die geen kennis van de onderwerpen heeft waar ze wel ingrijpende hervormingen door willen voeren. Waarbij ze niet luisteren naar mensen die wel verstand van zaken hebben, strijden voor ons nationaal belang en werkelijk onafhankelijk zijn. Maar luisteren naar globalistische ‘experts’ die aantoonbaar afhankelijk zijn en/of belangen hebben. Nederland is in Nood (NLinNood).

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland is het waard!