Uitspraak van de rechter over het buurt incident in de wijk Dolphia is conform zoals wij het telkens hebben benoemd.

In plaats van een direct persoonlijk aanpak – zoals gebruikelijk is in de cultuur van de wijk – werd het belaagde gezin na het incident door Vluchtelingenwerk in een safehouse ondergebracht om vervolgens te verkassen naar de derde woonplek voor dit gezin in Enschede.

Aanvankelijk werd in onderling overleg hier geen grote publiciteit aan gegeven. Vluchtelingenwerk vond het echter noodzakelijk dit tóch met toeters en bellen in de publiciteit te brengen. Daardoor werd het buurt incident – meer was het niet naar onze mening – door Vluchtelingenwerk tot ‘schandvlek’ bevorderd zoals Burgemeester Onno van Veldhuizen het benoemde in een verklaring in de raadszaal.

Tijdens deze raadsvergadering d.d. 13-5-2019 zijn bewoordingen gebruikt die de uiteindelijke waarheidsvinding hebben bemoeilijkt en de samenleving in de wijk voor de nabije toekomst uit elkaar drijft in plaats van met elkaar te verbinden. Daarmee werd op zijn minst de suggestie gewekt dat racisme een onderliggende reden zou zijn. Wij vinden het nog steeds – net als de rechter nu – een buurt incident.

Wat volgde was een heksenjacht op de nu veroordeelde daders die inderdaad gewoon de handjes thuis hadden moeten houden. Een heksenjacht met als triest dieptepunt wellicht de sms bom – die werd gestuurd door Politie – waarbij zelfs kinderen werden gevraagd om aangifte tegen ouders te doen.

A propos Vluchtelingenwerk…. Er moet nu € 150.000,– (!) worden vrijgemaakt voor de begeleiding van zes uitgeprocedeerde asielzoekers. Dit wordt weer onder de noemer ‘humaniteit’ geplaatst en daarbij wordt verwezen naar het coalitieakkoord.

● Maar waar is de humaniteit om deze mensen al bijna twee decennia aan het lijntje te houden!?
● Zijn deze mensen, na de toezegging (waar wij overigens volmondig mee hebben ingestemd) om nog eenmaal een alles of niets procedure te ondernemen, ingelicht en voorbereid op een mogelijk vertrek naar een LVV pilot locatie? Enschede heeft zich overigens niet aangemeld voor zo’n locatie.
● De mensen werden, voordat ze werden ondergebracht in het Wegenerpand, -in gesubsidieerde trajecten- elders in de stad begeleidt door vrijwilligers. Doen deze vrijwilligers dat nu nog en hebben die vrije toegang?

Los van ons politieke standpunt met betrekking tot opvang van vluchtelingen en de procedures daaromtrent, er is een situatie gecreëerd die onwenselijk en zeer inhumaan is. Want hoe menselijk is het om deze mensen zo lang aan het lijntje te houden?

Tip: de kosten om het vertrek goed voor te bereiden kunnen wel uit het subsidiepotje stichting Saron worden betaald. In maart 2019 werden alle banden met deze stichting verbroken door de gemeente. Nu staan ze verrassend ineens weer op de subsidielijst. Een van de “bobbels onder het tapijt” zoals TC Tubantia het zo treffend heeft weergegeven. Januari tot maart lijkt ons dan ook een prima periode het verblijf of vertrek te effectueren, ervan uitgaande dat de uitslag van de alles of niets procedure bekend is.