Als je beschikt over kunstmatige intelligentie komt je “inspiratie” uit de enorme hoeveelheid tekstuele gegevens waarmee je bent getraind cq gevoed. Die training omvat dan een breed scala aan bronnen, zoals boeken, artikelen, websites, fora en vele andere soorten tekst. Hierdoor verzamel je kennis over verschillende onderwerpen en kun je vragen beantwoorden en informatie verstrekken op basis van wat je hebt geleerd tijdens die trainingen cq bent gevoed.

Maar wat als je een mens bent

Als je een mens bent en dus niet beschikt over kunstmatige intelligentie wordt jouw “inspiratie” beïnvloed door echte emoties, creativiteit of persoonlijke ervaringen. Geïnspireerd zijn op basis van kunstmatige intelligentie in termen van het genereren van relevante en informatieve antwoorden, is niet hetzelfde als menselijke inspiratie. Want hoewel je als mens kunt trainen op het herkennen van patronen, kun je informatie kunt opslaan in je eigen “systeem”. Het zal altijd worden beïnvloed door een interne gevoelswereld of persoonlijke voorkeuren.

En zo geschiedde het dat een onschuldig ogend artikel in de TC Tubantia ‘’Klacht over veiligheid? Dan moet je in de smartshop zijn” mijn aandacht trok. Zelfs vitrine reclame voor vergunde smartshops en coffeeshops – die wel precario betalen – moesten worden verboden omdat deze zorgden voor meer onveiligheid.

Het idee was toch om georganiseerde misdaad netwerken aan te pakken. Want als deze sterker worden, kan dit leiden tot een algemeen gevoel van onveiligheid. Factoren zoals drugshandel, mensensmokkel, cybercriminaliteit en gewelddadige bendes kunnen bijdragen aan een toename van de criminaliteit.

Het verzwegen probleem, de sociale veranderingen: veranderingen in de samenleving die de onveiligheid beïnvloeden is toch niet voor niets (om de links-liberalen mee te krijgen) afgezwakt. Denk daarbij aan de snelle verstedelijking, migratiepatronen, veranderingen in gezinsstructuren en sociale normen die een impact hebben op de sociale cohesie en de criminaliteitspatronen.

Tijdelijke Pilot

Als je echter verder leest blijkt het te gaan om een pilot van beperkte duur. Dit ondanks dat, zo stelt de woordvoerder, ‘De rust in De Heurne in elk geval terug is’ en dit komt doordat het aantal smartshops sinds 2021 sterk is gedaald.

Met dit nieuwe wijkpunt laten de samenwerkende partners (gemeente Enschede, politie, Alifa, Domijn, de ondernemersvereniging, de horecavereniging en zorgorganisaties) zien dat veiligheid en leefbaarheid een zorg is. Als zich iemand onveilig voelt door bijvoorbeeld hanggroepen, dan kan deze dat melden.Er wordt meteen actie ondernomen is de toezegging via de woordvoerder.

Volgens een raadslid ‘caravan 2.0’

Tijdens een raadsbijeenkomst noemde een van de raadsleden het wijkpunt oneerbiedig ‘de caravan 2.0’. De caravan 0.0 was de (eerste) tijdelijke oplossing (juli 2020) om de drugsoverlast in dit deel van het centrum te bestrijden. Daarna werd de caravan naar de overkant van de straat getrokken. Dus uitgaande van het desbetreffende raadslid caravan 1.0.

En nu dus een ‘stenen tijdelijk huis’ iets verderop in de straat. Echter nog steeds niet midden in het probleemgebied. Mooi wel dat het steeds enkele meters opschuift. In die zin past het in de uitspraak zoals al eerder gedaan ‘Hebben de dealers lopen aaien, maar dat is nu afgelopen’.

Opvallend wel, het raadslid van de VVD (Malkis Jajan) gaf aan niet mee te willen werken aan de poppenkast van de informerende bijeenkomst ‘bestuursopdracht’. Waarop het raadslid van het CDA (Mart van Lagen) hem gedwee volgde. Wellicht dat de poppenkast opmerking van Jajan komt door de locatie van het ‘stenen tijdelijk huis’. Deze is immers gelegen direct tegenover ‘fopshop’ Bertus Workel van VVD raadslid Nicole Workel. Het staat wel in schril contrast met zijn verkiezingsretoriek.

Het ging alle kanten op

Wat mij verder opviel is dat het gedurende het overleg werkelijk alle kanten opging. Dat alle nog aanwezige raadsleden alle kanten op gingen en er geen eenduidige lijn was te ontdekken. Het was ieder voor zich (spreken), opmerkingen over ‘regie’ zonder werkelijk gemeenschappelijk Enschedees ‘Samen veiliger’ doel.

In die zin een bevestiging waarom ik doe wat ik nu doe. Waarbij ik meer het gevoel heb daadwerkelijk iets te kunnen doen voor ‘mijn’ stad dan in periode van ‘politiek’ praten in het stadhuis. Ook tijdens deze bijeenkomst kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat raadsleden met stevige politieke ambities vooral bezig zijn met hun eigen imago en het partijbelang. En welwillende inwoners die raadslid zijn, ontbreekt het simpelweg aan tijd en kennis om hier tegenop te boksen.

Het resultaat: verschuilen achter regels en wetjes waarbij financiële sturing (mits als het gaat om de eigen kring bevoordeelden) hoog op de controlelijst staat. Dat wil zeggen wel vragen ‘wat is er nodig’ maar daarbij niet de professionals het werkelijk vertrouwen geven.

Conclusie

Binnen de mogelijkheden en ruimte die de politiek geeft, maken professionals met gezond verstand en het hart op de goede plek echt wel meters. Laat de lokale politiek ervoor zorgen dat het vertrouwen weer toeneemt.

Het is al erg genoeg dat wordt geaccepteerd dat landelijk 28 miljard wordt besteed door een ‘jochie’ om de wereldtemperatuur met 0.000036 graden te laten zakken. Terwijl (als zo doorgaat voorland) in China dezelfde hoeveelheid besparing (22 megaton CO2) binnen één dag de lucht in wordt gejaagd.

Het is al erg genoeg dat ook onze koopwoningen door de nieuwe wetswijziging in een communistisch regime vallen waardoor de prijzen niet zakken maar juist hoger worden. De Raad van State waarschuwde immers al dat deze nieuwe wet de huizenprijzen opdrijft. Wie zijn huis verkoopt voor een bedrag boven de € 355.000, hoeft namelijk géén rekening te houden met de vergunningsplicht.

In Enschede kunnen we het vanuit de verbinding. Laten we in godsvredesnaam, vanuit die verbinding ervoor zorgen dat een brief aan de burgemeester als deze niet nodig is. Je hoeft ook niet te vragen naar de berichtgeving zoals ik die heb gestuurd en gedaan aan onze burgemeester.

Als begin kun je alvast in je mailbox zoeken naar referentie; EGV01102022 input nav rekenkameronderzoek naar Verslavingszorg. Mocht dit echter niet lukken. Hier is hij ook te lezen.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!

Een oproep: wij zijn voor onze betalingsverplichtingen afhankelijk van donaties van onze leden / lezers of reclame. Reclame maken betekent in veel gevallen ook onafhankelijkheid inleveren en daar passen we voor. Daar komt bij: het midden- en kleinbedrijf is al bijna uitgeroeid door handelen van de huidige overheid. Daarom deze oproep: steunt u ons s.v.p. met een kleine donatie, als het uitkomt een wat grotere of wordt lid van onze beweging / partij. Er blijft nergens geld aan de welbekende strijkstok hangen. Alle financiën verkregen via donaties of lidmaatschap worden gebruikt voor het hosten van onze website en informatievergaring.