De spreektekst:
VRZ
De basis van de RES Twente is al onhaalbaar: het Klimaatakkoord van Parijs.

En op basis daarvan wordt deze RES Twente bepaald.

En daar raken wij van in de war. Want wat zien we bij 1.5?
‘We hebben met de raad afgesproken dat de inhoud van de Energievisie bepalend is voor onze inbreng in de RES. In deze startnota worden de spelregels vastgelegd om te komen tot een gezamenlijk bod. Voor de Enschedese inbreng zal de inhoud van de Energievisie bepalend zijn. De Nota van uitgangspunten die binnenkort aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden is hierin richtinggevend’.

En wat lezen we ook in de startnotitie:
‘Indien de bijdrage van de regio Twente te laag is of bepaalde gemeenten onvoldoende willen bijdragen zal de provincie haar sturingskracht inzetten. Deze sturingskracht wordt opgebouwd vanuit de voorkantsamenwerking (praten, confronteren en aanspreken) en kan uiteindelijk leiden tot een aan gemeente(n) toegewezen aandeel in het regionale plan.’

Tsja VRZ, wat moet je dan? Waar gaan we ons op focussen? De procedure, de inhoud, wat nemen we voor waar aan en wat niet? Zo wordt het welhaast net zo zwart/wit en ondoorzichtig als alles aangaande de klimaatdiscussie.

En dat terwijl goede en gezonde zorg om klimaat en milieu niet eens een discussie mag zijn, VRZ

We maken in Twente gelukkig geen misbruik van een geïndoctrineerd kind, maar hebben hier te maken met een volwassen wethouder van een partij van linkse signatuur. Wel een van een gemeente die aan een Overijssels infuus ligt. Maar wel volwassen!

We gaan het hier niet hebben over kosten oplopend tot 1 biljoen euro. KOEKOEK 1 biljoen!! Dit heeft niets met klimaat te maken. Dat is een totaal andere politieke agenda!

We gaan het ook niet hebben over klimaat-dictatuur, klimaat-kleptomanie, klimaatgekte, klimaat-hoax, klimaat-hysterie of klimaat-hippies NIETS VAN DAT AL!

Wellicht komt het omdat we als Enschede te weinig aandacht hebben gehad voor de regio. Te weinig onze innovatieve kracht en betrokkenheid gedeeld.

Want VRZ, het is wat veel van hetzelfde in deze Regionale Energievisie: 130 windturbines en 1500 hectare zonnepanelen.

Windturbines, terwijl deze in Duitsland stilstaan en zonnepanelen in ons mooie en unieke landschap. Wordt het nu niet eens tijd dat onze wethouder van toerisme met de vuist op tafel slaat.

En dan te bedenken dat er op termijn ook nog een oplossing moet worden bedacht voor de politieke leugen: BIOMASSA. BIOMASSA-ENERGIE en WARMTE dat ook wordt opgewekt door Twence

Waar ligt onze kracht? Waar is onze overtuiging? Waar zijn onze roots?

Want VRZ. Neem alleen toerisme, economie en woningnood.

Vertaal het naar kamperen bij de boer, werkgelegenheid en woningen voor expats en studenten.

Ik zie u allen gespannen kijken:
…………….

Hier komt de oplossing: we hebben

Betaalbaar wonen in het groen, studentenhuisvesting nabij de Universiteit, unieke woningen voor expats.
Wij zeggen dan Tiny Houses in het bos!

Glampings bij de boer of in de natuur.

Wij zeggen dan, Tiny Houses voor een romantisch en knus verblijf.

Maar kijk ook naar het bevorderen van doorstroom op de woningmarkt:
Wij zeggen dan, Luxe Tiny Houses voor ouderen en bijzondere doelgroepen.

En op daken van bijvoorbeeld deze TinyHouses……. U begrijpt het.

En dit beperkt zich dan niet alleen tot elektriciteit en warmte. Wat te denken van biodiversiteit, Co2 en ons fraaie landschap?

Collega’s, via u VRZ
De technologie gaat door, innovaties gaan betere oplossingen bieden. Sterker, we hebben een zeer innovatieve Universiteit in onze gemeente die de oplossingen wellicht op de plank hebben liggen zonder ons mooie Twente te verruïneren. Laten we een innovatief voorbeeld zijn voor het hele land! We willen graag studenten lokken/behouden voor deze regio maar die willen niet wonen in een omgeving zoals de filiaalsteden van een Blokker en Kruidvat. Laten we ons gezonde verstand gebruiken!

Voorzitter, wellicht wordt er niet echt geluisterd nu. Maar net als met andere voorbeelden zal ook deze invulling opvolging gaan krijgen in de toekomst.

Wel hebben nog wat prangende vragen:
1) begrijpen we goed dat de coalitie doelen ook voor wat betreft duurzaamheid niet worden gehaald?

2) wanneer is de raad in beeld en wat is de inbreng van de raad? En is er dan nog bijsturing mogelijk?

3) het gaat om ‘elektriciteit en gebouwde omgeving’. Windturbines worden niet expliciet genoemd. Behalve dan in de uitwerking en onderbouwing van de 35 TWh. Wij zijn van mening dat de doelen ridicuul zijn. Maar is het ook acceptabel in te zetten op alleen zonnepanelen aangevuld met energie die is opgewekt door Duitse windturbines?

4) Er wordt gesproken over ‘Draagvlak’. Nu werd afgelopen tijd duidelijk dat het draagvlak van de inwoners in Twente en Enschede via de Energievisie gaat. We hebben in Enschede geen energievisie. Hoe gaan we dat oplossen met betrekking tot draagvlak?

5) Er zijn aan vijf tafels afspraken gemaakt te weten: industrie, gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik, mobiliteit en elektriciteit. Welke organisaties, belangengroepen en vertegenwoordigers in de gemeente hebben deelgenomen aan deze tafels?

6) Is elektriciteit, die is opgewekt door windturbines in Duitsland maar die niet kan worden doorgeleverd aan het Duitse net, beschikbaar voor ons en kan dat worden meegeteld?

7) Bij Twence wordt stroom uit de biomassacentrale opgewekt. Is daar al overleg over ivm met de kritiek die er is aangaande stroom en warmte uit biomassa?