VVD-ers riepen in het verleden dat de euro heus niet zou worden gebruikt voor een transferunie. Inmiddels zijn eurobonds een feit en betalen we via negatieve rentes en extreem gestegen huizenprijzen voor het bijdrukken van euro’s die de schulden in het Zuiden van Europa moeten financieren.

Nu is dé manier om de staatsschuld af te waarderen de inflatie aan te wakkeren. Alles wordt dan ten opzichte van de munteenheid minder waard, dus ook de schulden. De ECB heeft de afgelopen jaren ruim € 1.300 miljard bijgedrukt en in de economie van de deelnemende landen gepompt, geld gecreëerd uit werkelijk niets, geld is ook werkelijk niets, heeft geen enkele waarde en rust enkel alleen op vertrouwen en juist dat neemt af met alle gevolgen en mogelijkheden van dien.

Voor Nederland kwam de gemiddelde ‘persoonlijke belastingdruk‘ in 2020 uit op 36,4 procent. Op alles wat je koopt ben je nog eens 21% BTW kwijt. Dit houdt in dat je van elke ‘persoonlijk’ verdiende € 100,- maar 50,24 euro werkelijk uit kunt geven voor eigen gebruik. De rest is belasting.

Let wel, dit betreft alles op basis van 2020 en dan hebben we het niet eens over de huidige horeca prijzen. De reden is gestegen grondstofprijzen en inflatie.

Nu wordt een lage inflatie (of zelfs deflatie dalende prijzen) gezien als teken dat de economie van de eurozone stagneert. Consumenten geven weinig uit, lonen stijgen niet en bedrijven zien geen mogelijkheden om prijzen te verhogen. De ECB heeft opdracht om de inflatie op de langere termijn niet méér te laten zijn dan 2%. En daar zit voor een groot deel de crux.

En dat heeft alles te maken met het verschil tussen de officiële en de werkelijke inflatie. Economen hebben een maatstaf ontwikkeld die gevoelde inflatie heet — ter onderscheiding van de officiële inflatie. Door de omruiling van guldens naar euro’s, begin 2002, is dit alles reeds in gang gezet en veel is fors duurder geworden.

Ook in de jaren daarop is het verschil tussen de officiële en de werkelijke inflatie gebleven en ligt behoorlijk hoger dan wat het CBS elke maand rapporteert. Minstens 19 jaar opzettelijke manipulatie van de officiële inflatiecijfers. Dat gebeurt niet alleen in Nederland, maar in vrijwel elk westers land.

Veel goederen en diensten die we maandelijks kopen — en die in de regel duurder worden zoals premies voor zorgverzekeringen — tellen niet eens mee bij de berekening van het inflatiecijfer. Hetzelfde geldt voor eigen risico in de zorg en de woonlasten. De lijst is nog veel langer.

En bij goederen en diensten die wel meetellen, worden geraffineerde methoden ingezet om de officiële inflatie  te drukken. Ook zie je dat door ‘Corona’ de loonkosten worden gedrukt maar de prijzen stijgen. Al met al komt de koopkracht nog meer onder druk te staan. Geheel in lijn met de ‘je bezit niets meer, en zal je blij zijn’ propaganda van Build Back Better, zo lijkt het.

Wat de beleidsbepalers en beleidsmakers onderschatten is, dat inflatie wordt bepaald door het economisch handelen van mensen en bedrijven. De vrije ‘bedrijven’ markt werkt tot de overheid zich ermee gaat bemoeien en economisch handelen is geen voorspellende wetenschap.

Maar bedenk wel, dit stopt niet vanzelf, dit stopt pas als wij het willen.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland is het waard!