Vandaag 2 opvallende berichten in de Tubantia. 
Bericht 1: ‘Rapport toont kloof arm en rijk’
Bericht 2: ‘Uitbesteding begeleiding werklozen kan niet uit’

Twee berichten die wat ons betreft tekenend zijn voor het Enschede’s beleid.

Want hoe zit het in de coalitie:
VVD en BBE zeggen wat rechts te zijn maar in werkelijkheid gewoon overwegend links.
D66 en PvdA met enkele uitzonderingen op deelgebieden gewoon extreem links.
CU waait met elke wind mee.

Vandaag artikel 1; ‘Rapport toont kloof arm en rijk’
In het artikel wordt zegt men dat men tevreden is over de wijkteams. Wijkteams waar dan nu wel weer 17 mensen nog moeten worden opgeleid. (Zitten daar 50 plussers bij?)

Men geeft aan achter de voordeur te willen kijken (maximale controle uitoefenen?). En dan te bedenken nog in opleiding. Van de schoolbank naar achter uw voordeur. Ben je arm, dan onder curatele bij de lokale overheid. Ook gemakkelijk voor tewerkstelling als vrijwilliger en ‘bijverdien’ aanpak.
———————————————————————
NIBUD en Gemeente Enschede
Het is toch op zijn minst opmerkelijk te noemen dat het kabinet en lokale overheden de adviezen van een ‘kleine club’ één op één overneemt en als dé waarheid aanneemt.

Wat is het NIBUD nou precies en hoe machtig is deze organisatie?
Het NIBUD is volgens zeggen neutraal en de adviezen zijn goedbedoeld.
Het NIBUD werd 35 jaar geleden opgericht als onafhankelijk instituut dat consumenten voorlicht over geldzaken. Maar inmiddels doet de organisatie veel meer dan burgers helpen bij het ordenen van het huishoudboekje.

Het NIBUD, een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, maakt voor elk type huishouden een voorbeeldbegroting. En dat de adviezen niet altijd voordelig zijn voor de overheid is ook duidelijk. Veelal echter valt het uiteindelijke nadeel bij de inwoners.

Amsterdam is op basis van een NIBUD-berekening vele miljoen extra kwijt omdat door het NIBUD meer inwoners gebruik kunnen maken van armoederegelingen. Het werkt echter ook de andere kant op. Volgens een NIBUD advies in 2015 moesten woningeigenaren extra buffers aanhouden voor ‘mogelijke onvermijdbare uitgaven’ als hogere zorgkosten of de komst van een kind.

De overheid heeft dit advies overgenomen waardoor huizenkopers dit jaar nog minder kunnen lenen. Ook mensen die helemaal geen kinderen willen, zijn aan deze wettelijke regels gebonden.

Hoe mooi was dan ook de melding van het NIBUD begin 2019 over koopkracht: ‘Bijna iedereen gaat er dit jaar op vooruit’. Alleen bleek al snel dat daar maar heel weinig mensen iets van merken.

Hoe kan dat?
Het koopkrachtbedrag is de verandering van het inkomen min de verandering van de uitgaven. In de berekeningen van de inkomsten is men ervan uitgegaan dat bijna alle belastingtarieven naar beneden gaan. Daardoor stijgen de inkomsten.

Het effect kan individueel worden versterkt doordat sommige heffingskortingen zoals de arbeidskorting ook omhoog gaan. Daarbij is uitgegaan van een inflatie (prijsstijging) van 2,4%.

Dus als de lokale lasten meer stijgen is dit in negatieve zin van invloed op de koopkracht. Dit bovenop hogere:

● Energie kosten berekening die stijgt door de complete duurzaamheid en klimaat gekte. Niet dat Nederlanders niets zouden willen doen of dat er niets aan de hand is. Dat we geen oog moeten hebben voor ons klimaat en milieu. Maar dit is “klimaat kleptomanie”

● Zorgkosten die steeds meer Nederlanders in de problemen brengen. Inmiddels worden huizen verkocht en gaan mensen scheiden om de zorgkosten nog te kunnen betalen. Een van de oorzaken is dat er steeds meer mensen worden verzorgd die nooit hebben bijgedragen

En dan te bedenken dat:
● Mensen met schulden die nog meer in de problemen komen door instanties die de mensen juist zouden moeten helpen. De top-vier van grootste schuldeisers zijn de zorgverzekeraar, de Belastingdienst, de gemeente en het Centraal Justitieel Incassobureau.

En dan de lokale lasten in Enschede. 
Het NIBUD gaat uit van gemiddeld 2.4%. De lastenstijging in Enschede is veel groter op basis van de begrotingen gemaakt in 2018 voor 2019 door het college waar deze wethouder ook deel van uitmaakt:
● OZB plus 6%, afval plus 9%, riool 5% (kan in de praktijk zelfs nog veel hoger uitvallen)

En dan te bedenken dat:
● tijdens een debat over rentepercentage berekend door de Stadsbank (dus voor mensen in de problemen) nog hoger moesten worden van de partijen D66 en BBE.

Voor het zomerreces hadden we de zomernota. Benieuwd naar de begrotingen voor 2019? Nee, eigenlijk niet eens. Maar laat duidelijk zijn:

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!