Na ‘Rapport toont kloof arm en rijk (woensdag 21 augustus), vandaag het 2de artikel:
‘Uitbesteding begeleiding werklozen kan niet uit’

Twee berichten die wat ons betreft tekenend zijn voor het Enschedese beleid.

In het artikel wordt aangegeven dat begeleiding van langdurig werkzoekenden naar een betaalde baan door marktpartijen niet het verwachte succes heeft. Voorts wordt aangegeven dat de afspraken met het Uitzendbureau Timing worden aangepast. Verder is er te lezen dat Timing eigenlijk een prijsverhoging wilde doorvoeren. Het college trekt de conclusie, zoals ze al verwacht hadden, dat ‘het grootste deel niet direct bemiddelbaar is’.

Wij hebben sowieso grote vraagtekens en zijn uiterst terughoudend bij de inzet van commerciële uitzendbureau’s. Dit in verband met de massa ‘arbeids’ immigratie en restitutie voordelen waardoor er sprake is van:
– goedkopere arbeidskrachten,
– aantasting leefomgeving door verhuur kamers / woningen door echte huisjesmelkers,
– lagere bijdrage sociale stelsel en wel het maximale voordeel,
– arbeidsmarkt verdringing.

Het artikel lijkt verder niet zoveel te zeggen. De werkelijkheid is naar onze mening echter anders. De hoge werkloosheid die er in Enschede is, is mede verantwoordelijk voor multiproblematiek en armoede.

De instrumenten en kosten die worden ingezet zijn dan ook veel breder dan een ‘commercieel’ uitzendbureau dat niet voldoet aan de verwachtingen. We willen daarbij wel opmerken dat dit uitzendbureau de portefeuille te bemiddelen mensen ook aangeleverd krijgt van dezelfde opdrachtgever als waar ze nu mee vergeleken worden. Ook daar kun en mag je wat ons betreft vraagtekens bij zetten.

Daarnaast de financiering van trajecten gaat uit van verschillende wetten en regelingen. Dat levert belemmeringen op, bijvoorbeeld wanneer mensen na de overstap van WMO naar Participatie wet het moeilijk krijgen en terugvallen. En niet alleen de door het college zo geprezen ‘wijkteams’. Afgelopen Zaterdag in dagblad Tubantia was daar al een en ander over te lezen. Daar veel werkdruk, personeelsverloop en ziekteverzuim geconstateerd door een ‘interim’ directeur.

En dan te bedenken dat in het artikel ‘rapport toont kloof arm-rijk’ wordt aangegeven om nog eens 2000 mensen extra te benaderen door ‘achter de voordeur’ te kijken. Waarvoor vragen we ons af? Er is in 2018 € 800.000,- EXTRA naar de wijkteams gegaan. In 2019 en 2020 gaat er nogmaals 1.8 miljoen EXTRA naar deze wijkteams voor een ‘verbouwing’.

De 1.8 miljoen wordt, zoals we vanmorgen in de krant konden lezen, ingezet voor zeventien studenten. Zij starten eind augustus bij Saxion beginnen aan de nieuw opgezette leergang Sociale Wijkteams. Ook in deze kweekvijver geen plek voor 50 plussers. De deelnemers aan de leergang zijn veelal tussen de 30 en 40 jaar oud. De opleiding opgezet (en deelnemers geselecteerd) in een nauwe samenwerking met Wijkteams Enschede, UWV en Menzis. Wat alleen ‘het toevoegen van meer diversiteit’ toevoegt bij het opleiden van ‘Mensen met passie voor dit vak’ ontgaat ons.

Als we ons beperken tot het SMD, M-pact, Surplus en Interakt is er in 2017 € 11.058.000,- (RUIM 11 MILJOEN) besteed aan ‘begeleiding werklozen’.

Actuele cijfers zijn op dit moment nog niet voorhanden. De begroting en subsidie besprekingen zullen de komende weken starten. Maar ook dan zullen de kosten van de nieuwe opleiding Sociale Wijkteams waarschijnlijk nog niet helder zijn. De kosten van het volledig geflopte werk- en opleidingstraject tot dronepiloot zou wel duidelijk moeten zijn lijkt ons. Dit was een initiatief van Uitzendbureau Consolid, MSG Post & Koeriers, de gemeente Enschede en Werkplein Twente.

En wat is het resultaat van de investering volgens de CBS cijfers:
januari 2017: 6560 mensen met een bijstandsuitkering
januari 2018: 6300 mensen met een bijstandsuitkering
januari 2019: 5930 mensen met een bijstandsuitkering

Dan zou je bijna denken dat we 370 illegalen hebben die wel van een uitkering genieten. Want volgens een artikel in TC Tubantia hebben we er 6300. Als de BUIG vergoeding vanuit het rijk wordt toegekend op basis van de CBS cijfers komen we echter wel standaard tekort.

Daarnaast richt de gemeente zich bij de ‘nieuwe aanpak‘ in eerste instantie vooral op de 700 jongeren en 493 statushouders in de bijstand. En dat terwijl ongeveer de helft van de mensen in de bijstand 50 jaar of ouder is.

‘Thuisvoelen en meedoen?’. Wel voor de statushouder maar niet voor de 50 plusser in Enschede. Blijkbaar gewoon afgeschreven en hooguit verplicht tewerkgesteld als vrijwilliger.

En die statushouders? Mensen die hier doodongelukkig zijn. Die het liefst naar hun geboorteland terug willen. En wij zijn ze hier in een richting aan het duwen die zij niet willen en het merendeel van de Nederlandse bevolking ook niet.

Dit, buiten het feit dat 70% van de statushouders na 5 jaar nog steeds geen werk heeft En die worden dan begeleid om de permanente status aan te vragen. Ze krijgen hier kinderen en willen dan daarom niet terug naar hun land van herkomst. Ongelukkig tot in de dood.

Gemiddeld ontvangt een bijstandsgerechtigde € 14000,- per jaar. Dat is per jaar € 6.902.000,- aan kosten voor de gemeente Enschede. In deze bijna 7 miljoen euro (zonder additionele kosten, zorg- en hulpvragen en bijzondere bijstand) zitten dan nog niet eens de miljoenen ‘inburgering’ subsidies.
En hoe stond het ook alweer in de krantenkop:
‘Enschede in zwaar weer: forse en pijnlijke bezuinigingen onvermijdelijk’

Wat ons betreft daarom direct beginnen om alléén de wettelijk voorgeschreven aantallen op te vangen in de Enschedese herberg. Aandacht voor remigratie mogelijkheden en meer inzet om 50 plussers aan een betaalde baan te helpen.

De mensen die bij het ondernemersloket moesten worden ‘wegbezuinigd’ zouden dit samen met werk en inkomen prima kunnen oppakken. Kost niets extra en levert absoluut op. Want deze mensen met kennis zitten natuurlijk gewoon op een andere werkplek (zonder kennis) binnen de gemeentelijke organisatie.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!