Enschede was de afgelopen week weer landelijk in het nieuws. En pijnlijk genoeg, niet positief. De menselijke maat bleek ver te zoeken. En dat niet alleen ten opzichte van Fabiënne en Valerie Valk en Silvia Brummer.

Laten we niet vergeten wat de medewerkers van Woningbouwvereniging Ons Huis voor onmenselijke reacties hebben gekregen. Dit tot aan de laakbare vernielingen en brandstichting die de idioot of idioten uitvoerden bij het kantoor van de Woningbouwvereniging.

De brandstichting en vernielingen kunnen alleen maar averechts werken als het gaat om NU een oplossing voor Fabiënne, Valerie, Silvia en de 79 andere Nederlanders die dit volgens de berichtgeving per jaar overkomt. Wat wel tekenend is, is de reactie vanuit zowel landelijke als lokale politiek. Dit, terwijl er lokaal reeds een deel van een oplossing ligt. Sterker, een mogelijke sleutel tot een oplossing, weg is gestemd en een andere sleutel – zo beoordeel ik – in een (onderste) la is blijven liggen.

Afgelopen vrijdag 27 augustus, de dag van de publicatie in de TC Tubantia over deze zaak, hebben we een oproep gedaan naar alle politieke partijen in Enschede alsook naar de wethouder om te komen tot een snelle oplossing. Geweldig dat het ook landelijke werd opgepakt door onder meer Caroline van de Plas, het verfrissende nieuwe lid in de tweede kamer van de BoerBurgerBeweging die ik eerder tijdens een debat in Oud-Beijerland heb mogen ontmoeten tijdens de campagne van de landelijke verkiezingen.

Mooi ook dat Caroline dit samen doet met de VVD woordvoerder Wonen, Daniel Koershuis. Niet geheel toevallig lijkt me gezien de directe link die er was in het verleden met de VVD fractie in Enschede. Wrang is wel dat het juist ook de VVD wethouder is die de motie (ingediend door de SP) onder in een la lijkt te hebben geschoven nadat de coalitiepartijen een eerder amendement (ingediend door Enschede Anders) reeds hadden weggestemd. Mooi is wel dat deze VVD-wethouder over z’n schaduw wil stappen, het niet persoonlijk maakt.

Zoals gezegd, de brandstichting en vernielingen aan het pand, zeker in combinatie met alle reacties op social media zoals bestuurder Yolanda Winkelhorst van Ons Huis aangeeft, zijn belachelijk, laakbaar en idioot.

Uitgescholden en bedreigd worden is niet normaal maar het werk “naar eer en geweten” doen is net zo bedenkelijk. Sterker nog, het is een politieke uitleg om goed te praten wat niet normaal is. Dit nadat uitvoerenden duidelijk orders en instructies hebben ontvangen door bestuurders of een horige leidinggevende.

Niet alle mensen maken namelijk louter objectieve en rationele afwegingen. Mensen worden gefrustreerd door het woud van regels dat door een bestuurder (of een horige leidinggevende) is verzonnen en waardoor de menselijke maat niet zelden uit het oog wordt verloren.

Daarom was ik ook niet verbaasd dat Yolanda Winkelhorst tevens een politiek bestuurslid is. Dat het juist in de moderne politiek MENSELIJK MAATWERK is, is dit CDA bestuurslid dan ontgaan. Wel geweldig dat het juist het CDA in Enschede is, waar MENSELIJK MAATWERK wel belangrijk is inmiddels. Zo zie je maar, zelfs in de politiek is het mensenwerk.

Wij van Verbindend Enschede waarderen het dan ook zeer dat de wethouder ons idee ‘woonfonds’ positief aan heeft willen horen. Het sluit tevens perfect aan bij waar wij voor staan: beleid objectief en transparant maken en toch oplossingsgericht. Top dat door Ons Huis ruimte is gegeven aan Fabiënne en Valerie. Geeft ruimte om de unaniem aangenomen motie ingediend door de SP alsnog uit de la te halen en te verwerken in de komende woonvisie. Wij werken ons woonfondsidee verder uit om als motie in te dienen bij de behandeling van de Woonvisie en daarmee mogelijk ook voor Fabiënne en Valerie een oplossing voor wat langere termijn te realiseren.

We realiseren ons al vanaf de installatie als raadslid, dat het binnen onze gemeentelijke politiek nog meer om de ‘mens’ moet gaan en dat mensen wel klaar zijn met de gevestigde orde. Dat we SAMEN in staat moeten zijn om A-POLITIEK in deze het gezonde verstand kunnen laten zegevieren. Daarmee ook kansengelijkheid creëren zodat deze jonge dames relationeel een ongedwongen toekomst ‘buitenshuis’ kunnen opbouwen. Want dat is ondanks alle verdriet ook marktwerking.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!